Tilbake til Forbund

Lover og reglementer

Komplett oversikt over norsk sjakks lover og reglementer.

Fides regler for sjakk

Online- og hybridturneringer

Uttakskriterier