Tilbake til Lover og reglementer

2.0.5.C Reglement for NM for klubblag

 1. INNLEDNING
  1.1. Norges Sjakkforbund innbyr til norgesmesterskapet for klubblag (lag-NM) hvert år. Innbydelse utsendes innen utgangen av mars måned. Klubber eller kretser som ønsker å arrangere mesterskapet, må sende søknad til NSF innen 1. mai foregående år. Sentralstyret skal godkjenne program, startavgift, premiering og ansvarlig turneringsleder, som skal være forbundsdommer. Informasjon om dette skal sendes til NSF senest et halvt år før arrangementet finner sted. Også forøvrig må arrangøren rette seg etter de vedtak som sentralstyret fatter.
  1.2. NM for klubblag er åpent for alle klubber innmeldt i NSF. Sentralstyret kan gi dispensasjon til at klubber fra andre forbund innen FIDE kan delta med lag, dog kan disse lagene ikke bli norgesmester.
  1.3. Hver klubb kan delta med flere lag. Lagene nummereres etter antatt spillestyrke.
  .
 2. STARTAVGIFT OG ØKONOMI
  Alle lag er ansvarlig for å dekke sine egne kostnader for reise og opphold. Det kan gis lavere startkontingent for lag som ikke kommer fra den sone der mesterskapet arrangeres.
  .
 3. BETENKNINGSTID
  Betenkningstiden pr spiller er 90 min på partiet og 30 sek tillegg pr trekk .
  .
 4. BRUK AV SPILLERE
  4.1. Spilleberettiget for en klubb er den som er innmeldt til NSF som hovedmedlem av klubben inneværende år i samsvar med NSFs lover § 13. Minst tre av de fire som spiller på et lag må være registrert som norsk i FIDE.
  4.2. Dersom det oppstår tvil om hovedmedlemskap fordi en spiller er innmeldt fra to eller flere klubber, avgjør NSF hvilken klubb han/hun representerer etter at den aktuelle spiller og impliserte klubber er gitt anledning til å uttale seg.
  4.3. Det kan benyttes inntil åtte spillere i løpet av turneringen, som må nomineres skriftlig og i rekkefølge etter antatt spillestyrke. Slik oversikt skal være turneringslederen i hende senest en time før første rundes start. Rekkefølgen kan ikke endres i løpet av turneringen. Ingen kan nomineres for mer enn ett lag.
  Brudd på denne bestemmelse kan medføre poengtap.
  .
 5. SPILLESYSTEM OG KAMPAVVIKLING
  5.1. Ved seks eller færre deltagende lag spilles Berger system. Ved sju eller flere deltagende lag spilles 6 runder Monradsystem eller et FIDE-godkjent sveitsersystem. Hvilket system som benyttes, skal opplyses i invitasjonen. Ved rundeoppsettet regnes alle lag med likt antall lagpoeng og individuelle poeng som en poenggruppe.
  5.2. Hvert lag består av fire spillere. Senest 15 minutter før tidspunktet for start av hver runde leverer lagkapteinen lagoppstillingen til turneringslederen. Etter denne tid er det ikke anledning til å endre lagoppstillingen. Dersom lagoppstilling ikke foreligger skal laget benytte de fire øverste nominerte spillerne. Turneringslederen kan gjøre unntak fra dette punktet etter å ha konferert med motstanderlaget.
  5.3. Hvert lag oppnevner en lagkaptein, enten en av spillerne eller en annen. Det vises til NSFs regler for lagkapteiner.
  5.4. Feil bruk av spillere, for eksempel ved spill i feil bordrekkefølge, kan medføre tap på de berørte bord.
  .
 6. POENGBEREGNING
  Lagpoeng teller først. Hvis flere lag har like mange lagpoeng avgjøres rekkefølgen ved individuelle poeng, deretter innbyrdes oppgjør. Hvis det fortsatt er likt, beregnes monradkvalitet med dårligste motstander strøket, deretter beregnes andre monradkvalitet uten strykninger. Hvis det spilles berger, beregnes det bergerkvalitet i stedet for monradkvalitet. Dersom det fremdeles er likt deles plasseringen.

Vedtatt av NSFs sentralstyre 19. november 2006. Endret av Sentralstyret 2. november 2011 og kongressen 2012. Siste endring 21. januar 2015.