NSF Illustrasjon Samfunn Farge Samfunn 2

Sjakk & Samfunn er forbundets samfunnsarbeid. Sjakk & Samfunn gjør sjakk tilgjengelig for flere gjennom å skape lavterskel sjakktilbud og -aktiviteter.

Sjakk & Samfunn startet opp høsten 2019 med et tilbud til alle landets biblioteker og har siden rullet ut satsinger en rekke steder.

Sjakk & Samfunn bidrar til at institusjoner som fritidsklubber, seniorsentre og frivilligsentraler kan benytte sjakk til å skape inkluderende møteplasser. Samarbeidspartnere får gratis sjakkutstyr, inspirasjonsmateriell, lærehefter og tilgang til en bank av digitale ressurser. I tillegg har Sjakk & Samfunn en rekke andre spennende tiltak på trappene, blant annet en offensiv satsing på sjakkbenker i 2022. Vi ser hele tiden etter nye områder der sjakk kan bidra til hverdagsglede og mestringsopplevelser.

Sjakk er en sosial aktivitet som kan spilles av alle uavhengig av bakgrunn, språk, kjønn, alder og funksjonsevne. Vår visjon er at alle i samfunnet skal få muligheten til å få en bedre hverdag gjennom sjakkspilling.

Følg oss på Facebook og Instagram!

Sjakk & Samfunn er støttet med midler av Kulturdepartementet, Sparebankstiftelsen DNB, Helsedirektoratet, Gjensidigestiftelsen, Sparebankstiftelsen SR-bank og SpareBank 1 Stiftelsen Østfold Akershus.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Se vår personvernerklæring her
Personvernerklæring

Motta sjakkutstyr

Våre prosjekter

Ressursbank

Inspirasjon

Dato Tittel Sted Tema
Se alle aktiviteter
DSC01871 3

Fritidsklubber

Vi i Sjakk & Samfunn ønsker våren 2022 å samarbeide med fritidsklubber om å skape lavterskel sjakktilbud for ungdom.

Les mer her
Boy 2756201 1920

Mental helse

Sjakk er godt egnet til å skape møteplasser som bidrar til å forebygge ensomhet, isolasjon og psykiske problemer. Lokallag i Mental Helse og andre innen samme område kan motta utstyr og inspirasjon fra Sjakk & Samfunn.

Les mer her
Senior

Senior

Det er aldri for sent å lære seg sjakk! Sjakk er sosialt, god trening for hjernen og gøy å lære. Seniorsentre og andre som jobber med å skape tilbud for eldre kan motta utstyr og inspirasjon fra Sjakk & Samfunn.

Les mer her
Bibliotek

Bibliotek

Bibliotekene i Norge utvikler seg i en spennende retning mot å være en viktig møteplass for ulike samfunnsgrupper. Da passer sjakk godt inn. Bibliotek kan motta utstyr og inspirasjon fra Sjakk & Samfunn.

Les mer her
Frivilligsentraler

Norges Frivilligsentraler

Sjakk er en god og sosial aktivitet som åpner for å bli bedre kjent med hverandre på tvers av kultur, bakgrunn og alder. Frivilligsentraler kan motta utstyr og inspirasjon fra Sjakk & Samfunn.

Les mer her
Oslo fengsel 775x1024

Kriminalomsorgen

I flere fengsler rundt om i landet merker de stor forskjell på miljøet etter at de innsatte begynte å spille sjakk. Fengsler og andre som jobber innen kriminalomsorgen kan motta utstyr og inspirasjon fra Sjakk & Samfunn.

Les mer her
Rusomsorg

Rusomsorgen

Sjakk er en meningsfull hobby og kan være en inngang til nye miljøer. Aktivitetssentre og institusjoner tilknyttet rusomsorgen kan motta utstyr og inspirasjon fra Sjakk & Samfunn.

Les mer her