NSF Illustrasjon Samfunn Farge Samfunn 2

Sjakk & Samfunn er et gratis tilbud i regi av Norges Sjakkforbund til samfunnsområder som har lyst til å starte opp sjakkaktivitet.

Sjakk & Samfunn tilgjengeliggjør sjakk for flere ved å skape nye møteplasser og lavterskel sjakktilbud i samarbeid med viktige samfunnsområder. Sjakk er en sosial og positiv aktivitet som kan spilles av alle uavhengig av bakgrunn, kultur, kjønn, alder og funksjonsevne og kan bidra til inkludering, integrering og rehabilitering i samfunnet. Vår visjon er at alle i samfunnet skal få muligheten til å få en bedre hverdag gjennom sjakkspilling.


Dato Tittel Sted Tema
4. des. 2021 Sjakk-VM på biblioteket Samfunn
8.–8. des. 2021 Åpen onsdagsturnering på Spillsjakk Samfunn
15.–15. des. 2021 Åpen onsdagsturnering på Spillsjakk Samfunn
22.–22. des. 2021 Åpen onsdagsturnering på Spillsjakk Samfunn
Se alle aktiviteter

Vi startet opp høsten 2019 med et tilbud til alle landets biblioteker og har siden rullet ut prosjekter en rekke steder. Samarbeidspartnere får gratis sjakkutstyr og inspirasjonsmateriell, råd og veiledning og tilgang til en bank av digitale ressurser. Vi ser hele tiden etter nye samfunnsområder der sjakk kan bidra til hverdagsglede og mestringsopplevelser.

Sjakk & Samfunns prosjekter er støttet med midler av blant annet Kulturdepartementet, Sparebankstiftelsen DNB, Helsedirektoratet og Stiftelsen Dam.


Mental Helse

Mental helse

Sjakk er godt egnet til å skape møteplasser som bidrar til å forebygge ensomhet, isolasjon og psykiske problemer. Lokallag i Mental Helse og andre innen samme område kan motta utstyr og inspirasjon fra Sjakk & Samfunn.

Les mer her
Senior

Senior

Det er aldri for sent å lære seg sjakk! Sjakk er sosialt, god trening for hjernen og gøy å lære. Seniorsentre og andre som jobber med å skape tilbud for eldre kan motta utstyr og inspirasjon fra Sjakk & Samfunn.

Les mer her
Bibliotek

Bibliotek

Bibliotekene i Norge utvikler seg i en spennende retning mot å være en viktig møteplass for ulike samfunnsgrupper. Da passer sjakk godt inn. Bibliotek kan motta utstyr og inspirasjon fra Sjakk & Samfunn.

Les mer her
Frivilligsentraler

Norges Frivilligsentraler

Sjakk er en god og sosial aktivitet som åpner for å bli bedre kjent med hverandre på tvers av kultur, bakgrunn og alder. Frivilligsentraler kan motta utstyr og inspirasjon fra Sjakk & Samfunn.

Les mer her
Oslo fengsel 775x1024

Kriminalomsorgen

I flere fengsler rundt om i landet merker de stor forskjell på miljøet etter at de innsatte begynte å spille sjakk. Fengsler og andre som jobber innen kriminalomsorgen kan motta utstyr og inspirasjon fra Sjakk & Samfunn.

Les mer her
Rusomsorg

Rusomsorgen

Sjakk er en meningsfull hobby og kan være en inngang til nye miljøer. Aktivitetssentre og institusjoner tilknyttet rusomsorgen kan motta utstyr og inspirasjon fra Sjakk & Samfunn.

Les mer her