NSF Illustrasjon Skole Unge Farge Skole 2 01

SkoleSjakken er Norges Sjakkforbunds tilbud til skoler. Gjennom kursing av lærere og nasjonale turneringer legges det til rette for mestring, læring og gode klassemiljø.

SkoleSjakken er et nasjonalt program for pedagogisk sjakk, som gjennom ulike tilbud støtter lærere i jobben med å skape gode læringsmiljø og god læring.

SkoleSjakken startet opp høsten 2015 og har etablert seg som et populært tilbud i norske grunnskoler. Mange ser fordelene og mulighetene sjakken gir, fra å bygge gode sosiale miljøer til å øve kognitive ferdigheter som konsentrasjon og problemløsning.

Sjakk er en inkluderende og sosial aktivitet som kan utøves på tvers av alder, fysikk, språk, kultur og kjønn. Dette passer godt for skolen, og fagfornyelsens fokus på dybdelæring og tverrfaglighet. Vår visjon er “sjakk for fellesskap og læring”.

SkoleSjakken er støttet med midler av Sparebankstiftelsen DNB.Sjakk5ern

Sjakk9ern

Sjakklærerkurs

Sjakklærerkurs

Sjakklærerkurset ruster skolene til å ta i bruk pedagogisk sjakk. Kurset er relevant både for de med erfaring fra sjakk, men også for de som er helt nybegynnere.

Les mer her