Skole illu

14. sep. 2023

May-Helene Gram Franck

Skole

To nye ansatte i SkoleSjakken!

Den 1. september fikk SkoleSjakken to nye ansatte! Vi ønsker Maya Wu og Andrea Bruer hjertelig velkommen!

Maya Wu er 31 år, har master i molekylærbiologi og PPU (pedagogikk). Hun har 5 års erfaring som lærer og flere ulike verv i frivilligheten.

– Jeg søkte på denne stillingen fordi jeg synes det er ekstremt viktig og spennende med overførbar kompetanse og å se sammenhenger på tvers av fagområder og i ulike arenaer. Jeg har stått lenge på snowboard og drevet med klatring, og der er for eksempel gode fysikk-kunnskaper viktig. Ellers tok jeg opp sjakk igjen under pandemien og ønsker å bruke min pedagogiske kompetanse på nye måter!

Wu vil ha et særlig ansvar for kursutvikling og -gjennomføring.

– Det jeg gleder meg mest til er å utvikle SkoleSjakken sammen med gode kolleger, og ta fatt på nye utfordringer. Jeg liker å lære og prøve nye ting, så dette tror jeg blir veldig bra!

Maya Wu
Maya Wu er særlig ansvarlig for utvikling og innhold i kursene. Foto: Andrea Bruer

Andrea Bruer (35) har master i medievitenskap og videreutdanning innen emner som webutvikling, universell utforming og interaktiv design.

Bruer har tidligere jobbet som blant annet IT-journalist og informasjonsrådgiver, i tillegg til å ha vært aktiv i ulike frivillige organisasjoner med ulike roller og verv knyttet til kommunikasjonsarbeid de siste 15 årene.

Bruer vil blant annet ha særlig ansvar for nettsider og kommunikasjon i SkoleSjakken.

– Det som fascinerer meg ved sjakk er nettopp det som er kjernen i SkoleSjakken: At det kan brukes til å trene blant annet hukommelse, kreativitet, bedre leseferdigheter og evne til problemløsning og kritisk tenkning hos barn og unge, sier Bruer.

– Jeg anser gode vilkår for barns og unges utdanning som en forutsetning for et godt samfunn, og gleder meg til å være med på å videreutvikle og løfte frem SkoleSjakken!

Andrea pressefoto
Andrea Bruer er kommunikasjons- og nettsideansvarlig.

– Vi er glade og stolte over å ha Maya og Andrea med på laget, sier Jorunn Brekke, leder for SkoleSjakken.

– Nå er vi bemannet til full aktivitet fremover og vi har mange spennende planer. Videregående skoler inviteres nå med i tillegg til grunnskoler og flere nye tilbud legges til i løpet av dette skoleåret.

Følg med og ta gjerne kontakt med SkoleSjakken på [email protected] om du lurer på noe eller vil bli med, som deltager (representant for en skole) eller som bidragsyter i gjennomføring lokalt.