Tilbake til Lover og reglementer

2.0.7.D Reglement for Nord-norsk mesterskap (NNM)

 1. NNM arrangeres årlig i pinsehelga. Klubber og kretser i Nord-Norge, det vil si Helgeland og Salten Sjakkrets, Troms og Nordre Nordland Sjakkrets og Finnmark Sjakkrets, kan stå som arrangører.Mesterskapet skal vandre mellom kretsene i den rekkefølge de er nevnt her. Troms og Nordre Nordland SK oppfordres til å være villige til å ta arrangementet to år på rad hvis interessen for å arrangere er lav i de andre kretsene. Kretsstyrene må aktivt hjelpe NSF med å skaffe arrangør.

  Søknadsfrist for å få arrangementet tildelt er 1. mai, men senest en måned før pinse, året før. Tildeling av arrangementet foretas av NSFs sentralstyre, basert på uttalelser fra kretsene i Nord-Norge. Tildelingen for neste år bekjentgjøres hvert år under åpningen av årets arrangement.
  .

 2. Berettiget til å delta i NNM er alle spillere tilsluttet NSF gjennom hovedmedlemskap i nord-norsk klubb.
  .
 3. Det spilles i Mesterklasse, klasse 1, klasse 2, juniorklasse og i tillegg bør det arrangeres en egen turnering for kadetter/lilleputter.
  KLASSETILHØRIGHET:
  Mesterklassen: Denne består av 12 spillere. De tre beste spillerne fra fjorårets mesterklasse, de to beste fra fjorårets klasse 1 og de tre individuelle kretsmestrene. Deretter suppleres klassen med de høyest ratede påmeldte spillere.
  Klasse 1: De to beste fra fjorårets klasse 2 og juniormesteren fra fjorårets mesterskap, samt alle med Elo-rating over 1500.
  Klasse 2: Spillere som ikke er berettiget til noen av de øvrige klasser.

  Klasse Junior og kadett/lilleputtklassen
  har aldersgrenser som bestemt i NSFs turneringsreglement.NSFs Elorating pr. januar det år mesterskapet arrangeres er grunnlag for klasseinndelingen.

  Klassesammenslåing kan bare skje når det er færre enn 10 deltakere i en klasse.
  Minst 1/3 av deltakerne i hver klasse premieres, og ved sammenslåing av klasser får en spiller premie bare i den klasse vedkommende er påmeldt.
  .

 4. Det spilles 6 runder Monradsystem eller et FIDE-godkjent sveitsersystem, med betenkningstiden 40 trekk på 2 timer, deretter 1 time til å avslutte partiet. Hvilket system som benyttes, skal opplyses i invitasjonen.
  .
 5. Spilleprogram, startavgifter og premiering skal godkjennes av sentralstyret. Det er tillatt med pengepremier. Arrangøren fremmer forslag om disse forholdene overfor sentralstyret innen fire måneder før turneringen.
  .
 6. Beste spiller i Mesterklassen får tittelen «Nord-Norsk Mester» det året turneringen spilles. Beste spiller i klasse Junior får tittelen «Nord-Norsk Juniormester» det året turneringen spilles.
  .
 7. Dette reglement er vedtatt av NSFs sentralstyre. Forslag til endringer og søknad om dispensasjoner skal alltid forelegges de tre kretsene i Nord-Norge.