Tilbake til Lover og reglementer

NM for kvinner og jenter

Reglement for NM for kvinner og jenter

Norges Sjakkforbund og Ungdommens Sjakkforbund tildeler hvert år individuelt NM for kvinner og jenter. Mesterskapet arrangeres i løpet av februar måned. Turneringsreglementet for USF gjelder med følgende tilleggsbestemmelser:

 1. Mesterskapet er åpent for alle kvinnelige medlemmer av NSF og USF som oppfyller kravene i turneringsreglementet. Det spilles i følgende klasser, med aldersgrenser etter det året spilleren oppnår denne alderen.
  Klasse Mikroputt: 9 år.
  Klasse Miniputt: 11 år.
  Klasse Lilleputt: 13 år.
  Klasse Kadett: 16 år.
  Klasse Junior: 20 år.
  Klasse Kvinner: Over 20 år.

  I tillegg spilles det en Eliteklasse. Kvalifisert til å delta her er:
  - De 3 beste i Eliteklassen for kvinner året før.
  - Vinner av klasse kvinner, junior og kadett året før.
  - Alle som har vært over 1950 på en offisiell ratingliste siden forrige NM for kvinner.
  - De som uttakskomiteen finner kvalifisert
  - Man må være norsk i FIDE for å delta i Eliteklassen

  Etter ønske fra arrangøren kan Forbundsstyret åpne en eller flere klasser, for deltakelse fra et eller flere andre land. Dersom det åpnes for utenlandsk deltakelse, skal dette fremgå av invitasjonen.

  "Mesterskapet kvalifiserer til Nordisk Mesterskap for jenter i klassene lilleputt, kadett og junior som arrangeres samme år. Dersom noen av spillerne i Eliteklassen aldersmessig tilhører noen av disse klassene, vil den beste i eliteklassen og den beste i aldersbestemte klasse kvalifisere seg til Nordisk Mesterskap for jenter. I de klassene som ikke er representert i eliteklassen, er de to beste direkte kvalifisert ".

 2. Så lenge deltakertallet muliggjør det, spilles alle klasser etter et FIDE-godkjent sveitsersystem. Det spilles fem runder i klasse Elite, Kvinner, Junior og Kadett, og seks i de øvrige.

 3. Betenkningstiden er i de tre yngste klassene 60 minutter på hele partiet og 30 sekunder tillegg per trekk. I de øvrige klassene er betenkningstiden 90 minutter på hele partiet og 30 sekunder tillegg per trekk. De klassene som oppfyller kravene for FIDE-rating innrapporteres til Norges Sjakkforbund for FIDE-ratingberegning.

 4. Ved poenglikhet avgjør spillesystemets kvalitetsberegning rekkefølgen. Er all kvalitet lik, deles plasseringen og eventuelt mesterskapet.

 5. Minst en tredjedel av spillerne i hver klasse premieres. De tre beste i hver klasse skal ha premie med inngravering. Alle deltakerne i de to yngste klassene skal ha diplom eller annet deltakerbevis. I klasse Junior og kadett skal det deles ut minst en ekstra premie til lavt rangerte eller uratede spillere. I lilleputtklassen skal det utdeles skjønnhetspremier til de tre flotteste partiene.