Tilbake til Lover og reglementer

Nm for barne- og ungdomslag

  1. Ungdommens Sjakkforbund tildeler hvert år NM for ungdomslag. Mesterskapet arrangeres primært første helg i mars. Turneringsreglementet for USF gjelder med følgende tilleggsbestemmelser:

  2. Hvert lag består av fire spillere og inntil to innbyttere, som alle må være hovedmedlemmer av samme lokallag. Spillerne i barneklassen må i mesterskapsåret høyst fylle 13 år, i juniorklassen høyst 20 år og i U26-klassen høyst 26 år. Mix-lag kan delta. Det kreves godkjenning fra USF styret for å stille med mix-lag. Søknad må sendes inn minst to uker før mesterskapet. Mix-lag kan ikke bli norgesmestere. Overgang fra et lokallag til et annet, må være meldt til USF senest fire uker i forveien. Hvert lag skal ha en lagkaptein, som enten er en av spillerne på laget eller et annet hovedmedlem av samme lokallag.

  3. En skriftlig lagoppstilling i bordrekkefølge, med eventuelle reserver og underskrevet av lagkapteinen, skal leveres arrangøren senest en halv time før spillestart. Arrangøren kan fastsette en tidligere frist i innbydelsen. Bordrekkefølgen skal være etter antatt spillestyrke, med antatt sterkeste spiller på første bord. Rekkefølgen mellom spillerne kan ikke forandres etter at den skriftlige lagoppstillingen er levert. Et lag som stiller i feil bordrekkefølge en kamp, gis automatisk tap i alle partier som berøres av feilen. Ønsker et lag å benytte reserver, skal turneringsledelsen informeres om det senest en halv time før den aktuelle runden starter. Foreligger rundeoppsettet senere, er fristen fem minutter etter bekjentgjørelsen.

  4. Mesterskapet er åpent for alle lokallag i USF, som hver kan delta med så mange lag de ønsker. Ingen spiller kan stå på mer enn en lagoppstilling.

  5. Så lenge deltakertallet muliggjør det, spilles mesterskapet etter den gyldige versjonen av NSFs Monradsystem. Rundeoppsettet skal skje etter lagpoeng, med individuelle poeng tellende før startnummer. 1.runde skal seedes i fire grupper, etter lagoppstillingenes fire høyest ratede spillere. Det spilles 6 runder. Protester mot rundeoppsettet, må fremføres senest 10 minutter før spillestart.

  6. Betenkningstiden er samtlige runder 60 minutter på hele partiet og 30 sekunder tillegg per trekk. Mesterskapet innrapporteres til Norges Sjakkforbund for FIDE-ratingberegning.

  7. Vinnerlagene får tittelen "Norgesmester for mikroputtlag", «Norgesmester for barnelag», «Norgesmester for juniorlag» og «Norgesmester for U26-lag» og beholder den til neste NM for barne- og ungdomslag. Rekkefølgen avgjøres av lagpoeng. Vunnet kamp gir 2 lagpoeng, uavgjort 1 og tap 0. Gis et lag Walk-Over av rundeoppsettet, får det 2 lagpoeng og 2 1/2 individuelle. Ved likhet i lagpoeng avgjør individuelle poeng, deretter kvalitet og eventuelt innbyrdes oppgjør. Hvis flere lag fortsatt står likt, deles plasseringen og eventuelt mesterskapet.

  8. De fem første lagene i mesterskapet skal premieres med lagpremie og individuell premie til alle som har spilt minst et parti for laget. Alle andre spillere skal ha diplom eller annet deltakerbevis. Det skal dessuten være premie til den spilleren på hvert bord som har høyest score, regnet i prosent ut fra minst 5 partier. Ved lik score tildeles bordpremien spilleren på det høyest plasserte laget.