Tilbake til USF

Uttakingskomiteen (UK) og uttakskriterier

UK skal sammen diskutere og ta ut spillere til følgende:
1. EM for ungdom
2. VM for ungdom
3. Junior-VM
4. U16-OL (lag )

For å bli vurdert til uttak (pkt 1-3) må følgende krav være innfridd:

 1. Spilleren må være medlem i USF.
 2. Spilleren må ha deltatt i Landsturneringen eller NM for Ungdom i tilhørende aldersbestemt klasse.
 3. for jenter er NM for jenter et tredje alternativ.

Noter til punkt 2:

 1. Spillere som deltar i Eliteklassen i Landsturneringen blir fritatt fra denne regelen.
  1. For jenter gir eliteklassen i NM for jenter og kvinner også fritak fra denne regelen
 2. Spillere som stiller i en klasse over sin tilhørende klasse i NM for Ungdom i den hensikt å kunne kvalifisere seg til Nordisk mesterskap vil også bli vurdert til uttak.
 3. Dispensasjon kan søkes hos uttakningskomitéen med vedlagt begrunnelse. Dispensasjon sendes til Ungdommens Sjakkforbund på e-post.

1) og 2) Uttakskriterier til EM og VM for Ungdom

Dersom en spiller har tilfredsstilt kravene vil spilleren bli vurdert på følgende kriterier:

U18:

 1. Internasjonal rating
 2. Resultat i Landsturneringen i riktig aldersbestemt klasse
 3. Resultat i NM for Ungdom

J18:

 1. Internasjonal rating
 2. Resultat i NM for Jenter
 3. Resultat i Landsturneringen i riktig aldersbestemt klasse
 4. Resultat i NM for Ungdom

U16:

 1. Internasjonal rating
 2. Resultat i Landsturneringen i kadett
 3. Resultat i NM for Ungdom

J16:

 1. Internasjonal rating
 2. Resultat i NM for Jenter
 3. Resultat i Landsturneringen i kadett
 4. Resultat i NM for Ungdom

U14:

 1. Resultat i Landsturneringen i lilleputt
 2. Resultat i NM for Ungdom
 3. Internasjonal rating

J14:

 1. Resultat i NM for Jenter
 2. Resultat i Landsturneringen i lilleputt
 3. Resultat i NM for Ungdom
 4. International rating

U12:

 1. Resultat i Landsturneringen i miniputt
 2. Resultat i NM for Ungdom
 3. Internasjonal rating

J12:

 1. Resultat i NM for Jenter
 2. Resultat i Landsturneringen i miniputt
 3. Resultat i NM for Ungdom
 4. international rating

Internasjonal rating = snittet av Ratingen over de siste 5 (fem) månedene – begrunnelse:
tidspunkt for forrige mesterskap.
Merk at punktene i hver av klassene vil bli verdsatt i rangert rekkefølge, men at uttakningskomitéen vil gjøre en helhetlig vurdering basert på samtlige punkter.

Begrunnelse for endringer vedtatt av Forbundsstyret 11.11.2017 :

 1. Norsk rating utgår.
 2. Bruk av gjennomsnittlig rating vil gi et bedre mål på spillerens reelle styrke og
  prestasjoner i tidsrommet fra forrige uttak.
 3. Fremgang er fjernet som en konsekvens av punkt 2.

3) Uttakskriterier til Junior-VM (U20)

Dersom en spiller har tilfredsstilt kravene vil spilleren bli vurdert på følgende kriterier:

Åpen klasse:

 1. Internasjonal rating
 2. Resultat i Landsturneringen i aldersbestemt klasse
 3. Resultat i NM for Ungdom

Jenter:

 1. Internasjonal rating
 2. Resultat i NM for Jenter
 3. Resultat i Landsturneringen i aldersbestemt klasse
 4. Resultat i NM for Ungdom

4) Uttakskriterier U16-OL

Dersom en spiller har tilfredsstilt kravene vil spilleren bli vurdert på følgende kriterier:

UK vil fortrinnsvis ta ut minimum to av hvert kjønn. Begge kjønn må være representert på
laget i henhold til OL-reglementet.

Alle vil bli vurdert på følgende kriterier:

 • Resultat i Landsturneringen
 • Resultat i NM for Ungdom
 • Internasjonal rating
 • Fremgang

Spillerkontrakt