Tilbake til Lover og reglementer

Vedtak om internasjonale sjakkmesterskap i Norge

Dette vedtaket er bestemt av NSFs Sentralstyre og trådte i kraft 23.05.18.

 1. Internasjonale sjakkmesterskap (i det følgende ISM) er FIDEs, ECUs og Nordisk Sjakkforbunds turneringer der vinneren får tittel av hhv verdensmester, Europeisk Mester eller Nordisk Mester.
  1. ISM kan være i åpen klasse, i seniorklasser, i kvinneklasser, eller i aldersbestemte klasser.
  2. ISM kan være både individuelt og for lag.
  3. ISM kan være med ordinær betenkningstid, hurtigsjakk eller lynsjakk.
  4. 960 sjakk kommer ikke inn under disse reglene, da det ikke arrangeres offisielle ISM i denne grenen.
 2. ISM i Norge arrangeres av Norges Sjakkforbund.
  1. Når det er aktuelt kan NSF inngå avtale med norske eller internasjonale samarbeidspartnere om å arrangere ISM i Norge.
  2. NSF avtaler fra gang til gang hvem forbundet samarbeider med om det aktuelle mesterskapet, og vilkårene for dette samarbeidet.
 3. Søknader til den aktuelle rettighetshaver om å få lagt et ISM til Norge skal sendes av NSF.
 4. Unntak fra og endringer i disse bestemmelser kan bare godkjennes og vedtas av NSFs Sentralstyre.
 5. Vedtaket trer i kraft med virkning fra dagens dato, og offentliggjøres på Norges Sjakkforbunds hjemmesider.