1. Ungdommens Sjakkforbund tildeler hvert år NM for Ungdom. Mesterskapet arrangeres i siste del av oktober eller første del av november. Turneringsreglementet for USF gjelder med følgende tilleggsbestemmelser: Turneringen skal rates.
  .
 2. Det spilles i åtte klasser, med aldersgrenser etter det året spilleren fyller denne alderen:
  Klasse u26: 20-26 år
  Klasse A: 17-19 år
  Klasse B: 15-16 år
  Klasse C: 13-14 år
  Klasse D: 12 år
  Klasse E: 11 år
  Klasse F: 10 år
  Klasse G: 9 år og yngre
  En spiller under 12 år kan delta i en klasse høyere enn det alderen tilsier.
  .
 3. Det er åpen deltagelse i NM for ungdom innenfor de rammer som er praktisk og logistikkmessig gjennomførbart fra arrangørens side. Dersom det må settes begrensninger gjørs dette ut i fra nedenstående regelverk. Arrangøren må redegjøre for eventuelt tak på deltakere i invitasjonen til mesterskapet.
  Ev. regelverk ved tak på antall deltakere: Påmelding og registrering til NM for Ungdom skjer via kretsene. Kvalifisert til deltakelse er de av kretsens medlemmer som kretsstyret finner kvalifisert, ut fra resultater i siste KM for Ungdom eller selvdefinerte kriterier. I kretser uten et fungerende kretsstyre, avgjør USFs forbundsstyre etter søknad om interesserte spillere er kvalifisert til deltakelse.
  .
 4. Så lenge deltakertallet muliggjør det, spilles klassene u26, A, B og C etter et FIDE-godkjent sveitsersystem. Klassene D, E, F og G spiller etter den gyldige versjon av Norges Sjakkforbunds Monradsystem. Det spilles 7 runder i de 4 øverste klassene. Det spilles 9 runder i de øvrige 4 klassene.
  .
 5. Det spilles med 15 minutter på hele partiet og 5 sekunder per trekk i de to første rundene i de 4 øverste klassene. De 4 øvrige klassene spiller de fire første rundene med 15 minutter på hele partiet og 5 sekunder per trekk. I disse rundene er det ikke noteringsplikt.
  I de siste 5 rundene i de fire øverste klassene er betenkningstiden 90 minutter på hele partiet og 30 sekunder per trekk. I de øvrige klassene er betenkningstiden 60 minutter på hele partiet og 30 sekunder per trekk. Det er noteringsplikt i alle klasser. Spillere som fritas fra noteringsplikten på grunn av alder, fratas 10 minutters betenkningstid.
  Seeding av første runde skal skje av samtlige klasser, for E, F og G om nødvendig etter turneringsleders skjønn. Protester mot rundeoppsettet må fremsettes før spillestart. Spilleplanen skal settes opp slik at ingen spillere under 16 år kan spille lenger enn til kl. 22.00. Resultatene fra klasse u26, A, B, C, D, E og F skal innrapporteres til Norges Sjakkforbund for FIDE-ratingberegning i hurtigsjakk- og standard-rating.
  .
 6. Rekkefølgen avgjøres ved poenglikhet etter spillesystemets regler for kvalitetsberegning. Hvis kvalitetsberegningen er absolutt lik om førsteplassen, deles mesterskapet.
  .
 7. Minst en tredjedel av spillerne i hver klasse skal premieres, og minst de seks beste skal ha premie med inngravering. Alle deltakerne i klasse D, E, F og G skal ha deltakerbevis.
  .
 8. De to beste spillerne i klasse A, B, C, D, og F vinner retten til å representere Norge i det påfølgende nordiske mesterskapet individuelt, under forutsetning av at de oppfyller betingelsene i reglementet der. Ved forfall blant de to første, tilfaller retten til å representere Norge i Nordisk neste spiller fra NMs resultatliste som oppfyller betingelsene. Hvis en plassering i NM deles, avgjøres eventuell rett til å delta i nordisk gjennom loddtrekning mellom de impliserte spillerne.