Oppdatere medlemskap ved nytt år

Det er i hovedtrekk to måter å foreta fornying fra ett år til det neste, Man kan overføre alle, som ikke har gitt beskjed om at de slutter, og så registrere betaling etter hvert som kontingenten kommer inn.

1) Dere kan fornye medlemmer etterhvert som de betaler, da oppdaterer dere først kontingentsatsene og så markerer de som skal fornyes i medlemslista og klikker på forny. Husk at dere da bare kan fornye en medlemsskapstype om gangen. Når senre etternølerne kommer kan dere gå inn på den enkeltes profil og klikke på "nytt medlemskap".

2) Når dere følger prosedyren for fornying i Hypersys er første punkt å oppdatere kontingentsatsene for 2022.


Forny til annen 1024x412

Det er i hovedtrekk to måter å foreta fornying fra ett år til det neste, Man kan overføre alle, som ikke har gitt beskjed om at de slutter, og så registrere betaling etter hvert som kontingenten kommer inn.

1) Dere kan fornye medlemmer etterhvert som de betaler, da oppdaterer dere først kontingentsatsene og så markerer de som skal fornyes i medlemslista og klikker på forny. Husk at dere da bare kan fornye en medlemsskapstype om gangen. Når senre etternølerne kommer kan dere gå inn på den enkeltes profil og klikke på "nytt medlemskap".

2) Når dere følger prosedyren for fornying i Hypersys er første punkt å oppdatere kontingentsatsene for 2022.


Medlemskap

Kontinget:

Alle kontingenter må legges inn, med egen linje for rabattert.

  • Åpne menyen «Medlemskap» og klikk på + tegnet til høyre for å legge til, eller på kontingenavnet og klikk på blyant for å endre.
Medlemskap Nsf test

Registrering av medlemskap:

Medlemmer kan legges inn på to måter, legg til enkeltvis eller last opp liste.

Begge ligger under «medlemskap» i menyen, følg instrukser.

Det finnes også et felt under dynamiske felt hvor det er mulig å legge inn en rabatt dersom det er et nytt medlem. Dette er et felt vi bruker sentralt når vi sender faktura til klubbene.

Familiegrupper:

I NSF og USF er det nå mulig å definere familiegrupper. For å gjøre dette går dere inn på profilen til «overhodet» i familien. Nede til høyre kan dere velge grupper og familier. Dersom klubben ønsker å sende familien en samlet faktura, krysser dere av for når valget kommer.

Medlemskap og betaling:

Når et nytt medlemskap blir registrert, opprettes det en faktura i systemet. Dersom kontingenten alt er betalt velger dere dette, da kommer det fram en rute hvor dere legger inn betalingsdatoen.

Dersom dere venter på betaling, velger dere «ikke betalt». Da blir medlemskapet stående ubetalt, og dere kan senere gå inn og velge å legge inn betalingdato når pengene er motatt. Vi anbefaler dere å oppdatere betalingsstatus regelmessig. Betalingsdato kan ikke være før fakturadato.