Tilbake til Medlemsregister

Fornying av medlemskap ved nytt år

To hovedmåter å fornye medlemmer fra ett år til det neste. Fornyelsesverktøy eller manuell.

Fornyelsesverktøyet

Når dere følger prosedyren for fornying i Hypersys er første punkt å oppdatere kontingentsatsene for 2022. Man kan overføre alle, som ikke har gitt beskjed om at de slutter, og så registrere betaling etter hvert som kontingenten kommer inn.


Viktige ting å huske på når du bruker verktøyet:

  • Du må fullføre hele prosedyren for at det skal lagres.
  • Medlemmer du ikke fornyer blir satt til «ikke fornybar» og må håndteres manuelt om de siden skal fornyes
  • Husk at de som har vært registrert som nye medlemmer (gjelder i NSF), skal fornyes til ordinær.


Forny til annen 1024x412

Manuell

Manuell oppdatering hvor du utfører elementene steg for steg.

  • Dere kan fornye medlemmer etterhvert som de betaler.
  • Da oppdaterer dere først kontingentsatsene og så markerer de som skal fornyes i medlemslista og klikker på forny.
  • Dere kan bare fornye en medlemsskapstype om gangen.
  • Ettersom etternølerne kommer kan dere gå inn på den enkeltes profil og klikke på "nytt medlemskap".
Nytt medlemskap