Tilbake til Norges Sjakkforbund

Kontingenter og avgifter i Norges Sjakkforbund

Kontingenter

Hver klubb setter selv kontingentsats. For informasjon om hva kontingenten er i din klubb, se klubbens hjemmeside. Forbundskontingent for klubbmedlemskap inngår i denne.

Kontingentsatser ved ordinær innmelding gjennom klubb i 2024:

Kontingenter Forbund Krets
1

Voksen

Kr 490

49

2

Junior (t.o.m det året man fyller 20 år)

Kr 160

16

3

Kadett, Lilleputt og Miniputt

Kr 160

16

4

Familie*

Kr 750

75

5

Direkte

Kr 500

*Gjelder to vokse og alle barn bosatt i samme husstand, krever medlemskap i samme klubb

Første års medlemskap og nye innmeldte etter 1. august har halv kontingent. Rabattene kan ikke kombineres og gjelder ikke familiemedlemskap.

Kontingenten gjelder pr. kalenderår.

Klubben oppdaterer selv medlemsoversikten i Hypersys, vårt medlemssystem. Fornying av medlemskap fra et år til det neste gjøres innen 1. mars. Nye medlemmer skal meldes inn fortløpende gjennom året.

Startavgifter og turneringsavgifter

Startavgift Eliteserien 23/24: Kr 10 000

Startavgifter Seriesjakken 23/24

Østland Midtnorge Vestland

Første divisjon

Kr 1650

Kr 1000

Kr 1000

Andre divisjon

Kr 1050

Kr 600

Kr 600

Tredje divisjon

Kr 400

Kr 400

Kr 400

Fjerde divisjon

Kr 400

ELO-avgifter 2024

Det betales avgift for alle spillere som deltar i en turnering.
Godkjente* format er: Turneringsservice, Swiss-perfect eller andre tilsvarende programmer.

Berger***, sveitser/monrad-turneringer:

Langsjakk:

Kr 30 per spiller

Hurtigsjakk:

Kr 10 per spiller **

Lynsjakk:

Kr 10 per spiller

*Rapporter avlevert på papir, i Word, Excel e.l. aksepteres ikke lenger.
** NGP-turneringer (langsjakk over flere dager), som arrangeres med hurtigsjakk-runde(r) første dag, belastes kun ELO-avgift for langsjakk.
*** For Bergerturneringer med ratingsnitt på over 2230 er avgiften høyere

Grand Prix-avgift fra sesongen 23-24

30 kr. pr. startene turneringsdeltaker uansett alder/klasse. ELO-avgift kommer i tillegg.

NM-avgifter

(beregnes pr turneringsdeltaker, bortsett fra NM for klubblag)

Landsturneringen (NM i sjakk)

NM-avgift ELO-avgift

Voksen

Kr 120

Kr 30

Juniorklasse

Kr 60

Kr 30

Miniputt-, lilleputt-, kadettklasse

Kr 30

Kr 30

NB! NM-avgiftene kan endres av sentralstyret i forbindelse med godkjenning av startavgiftene.

Andre NM

Voksen Under 20 ELO

NM i lynsjakk

Kr 50

Kr 25

Kr 10

Åpne NM*

Kr 50

Kr 25

Kr 30

Åpne NM hurtig*

Kr 75

Kr 50

Kr 10

Åpne NM lyn*

Kr 50

Kr 25

Kr 10

NM hurtig senior

Kr 50

Kr 10

NM klubb

Kr 50 pr.lag

Kr 30 pr. spiller

* NGP-avgift er inkludert i NM-avgift.

ELO-avgift per spiller kommer i tillegg til NM-avgiften i alle NM.

Kontingenter USF:

Forbundskontingent: 80 kr pr medlem

Kretskontingent: Se tabell under:

KretsTotalsumHvaFaktura:
Oslo90 kr10 kr i kretskontingent + 80 kr (USF)OSU
Akershus90 kr10 kr i kretskontingent + 80 kr (USF)USF
Østfold125 kr45 kr i kretskontingent + 80 kr (USF)USF

Innlandet

130 kr50 kr i kretskontingent + 80 kr (USF)USF
Buskerud130 kr50 kr i kretskontingent + 80 kr (USF)USF
Vestfold100 kr20 kr i kretskontingent + 80 kr (USF)USF
Telemark90 kr10 kr i kretskontingent + 80 kr (USF)USF
Aust-Agder80 kr0 kr i kretskontingent + 80 kr (USF)USF
Vest-Agder80 kr0 kr i kretskontingent + 80 kr (USF)USF
Rogaland110 kr30 kr i kretskontingent + 80 kr (USF)USF
Hordaland10525 kr i kretskontingent + 80 kr (USF)USF
Sogn og Fjordane80 kr0 kr i kretskontingent + 80 kr (USF)USF
Møre og Romsdal105 kr25 kr i kretskontingent + 80 kr (USF)USF
Trøndelag80 kr0 kr i kretskontingent + 80 kr (USF)USF
Troms og Nordre Nordland90 kr10 kr i kretskontingent + 80 kr (USF)USF
Finnmark90 kr0 kr i kretskontingent + 80 kr (USF)USF

Alle medlemmer registreres i hypersys og så fakturerer enten USF eller kretsen. Hvem som fakturerer står i kolonnen «Faktura».

Avgifter for turneringer

BGP-avgift: 10 kr pr spiller i mikroputt, miniputt, lilleputt og kadett; 25 kr pr spiller i ungdom
Avgift NM for kvinner og jenter: 50 kr i elite, åpen og hobby og 10 kr pr spiller i aldersbestemte klasser
Avgift NM for skolelag: 100 kr pr lag
Avgift NM for barne- og ungdomslag: 100 kr pr lag
Avgift NM for ungdom: 20 kr pr spiller

ELO-avgift (30 kr per spiller) kommer i tillegg i de klasser som skal rates. I reglementet står det hvilke klasser som skal rates.