Tilbake til Medlemsregister

Oppdateringer av profilsiden på hypersys

Profil hypersys

Oppdateringer på profilsiden gjøres av klubben/lokallaget selv.

  • Velg profilbilde under endre logo
  • Legg inn beskrivelse, gjerne med hvilken dag dere har treninger og hvor dere holder til.
  • I om feltet: hold alt oppdatert da vi bruker dette feltet til å finne kontonummer, organisasjonsnummer, e-post og mobilnummer. Merk at det telefonnummeret og e-posten som står her som viser administrasjonen i forbundene hvem de kan ta kontakt med. Om hele styret går av er det viktig at informasjonen også endres i Om feltet.
  • Oppdater styret, dette gjøres til høyre øverst under styrer og organer ved å trykke på blyanten.
  • OBS, velg avløs styret! Skriv inn nytt organ, navn Styret (riktig år) startdato (dato for årsmøte). Behold enten vervene slik som de står om gjenvalg eller rediger og legg til.
  • Styret skal oppdateres med riktig år uavhengig gjenvalg.