Tilbake til Medlemsregister

Registrere nye medlemmer

Kontingent:

Før du kan registrere et medlemskap må den aktuelle kontingentsatsen være definert. Alle kontingenter må legges inn, med egen linje for rabattert om det er aktuelt.

  • Åpne menyen «Medlemskap» Kontingent og oppsett, og klikk på + tegnet til høyre for å legge til, eller på kontingenavnet og klikk på blyant for å endre.

Registrering av medlemskap:

  • Medlemmer kan legges inn på to måter, legg til enkeltvis eller last opp liste.
  • Begge ligger under «medlemskap» i menyen, velg enten legg til eller last opp.
  • Det finnes også et felt under dynamiske felt hvor det er mulig å legge inn en rabatt dersom det er et nytt medlem. Dette er et felt vi bruker sentralt når vi sender faktura til klubbene.

Familiegrupper:

  • I NSF og USF er det nå mulig å definere familiegrupper. For å gjøre dette går dere inn på profilen til «overhodet» i familien. Nede til høyre kan dere velge grupper og familier. Opprett ny familie med ... Dersom klubben ønsker å sende familien en samlet faktura, krysser dere av for når valget kommer. Under overhodet kan det f.eks legges til barn som ikke har egen e-post. Ettersom e-posten er den enkeltes brukernavn, må denne være unik. Om flere er registrert på samme e-post vil ikke logg inn i hypersys muliggjøres. Ved å sette opp familier vil medlemmet fortsatt kunne kontaktes av klubben/lokallaget stående uten e-post.
Medlemskap Nsf test