Årsmøte USF

5. jul. 2024

Sofie Sæther

Forbund

Oppdatering fra årsmøte og kongress

30.juni og 1.juli ble det avholdt kongress og årsmøte under årets Landsturnering på Storefjell

Den største og viktigste saken for veldig mange var forslaget om sammenslåing av sentralleddet av forbundene. Dette ble det 2/3 flertall for ja i begge forbund. Det vil si at forslaget gikk gjennom og at arbeidet mot en ny felles organisasjon er for fullt i gang!

På kongressen ble sentralstyret i forlengelsen av sammenslåingen anbefalt å utrede behov for et ungdomsutvalg med eget budsjett og regnskap. Dette for å sikre at penger designert til barnesjakken brukes til det.

Planlegging for ekstraordinær kongress i høst er i gang og vi vil komme tilbake til dette med mye mer informasjon.

Videre ble nytt felles turneringsreglement godkjent i begge forbund med noen få justeringer fra vedlegg 5.2 og 5.4. Du finner turneringsreglementet på denne siden

Et enstemmig årsmøte mente at det må sees nøye på hvordan midler beregnet for barne- og ungdomssjakk og opparbeidet egenkapital kan sikres at brukes til dette formålet. Forslaget 5.3 om betenkningstid under NMU ble enstemmig vedtatt.

Valgkomiteens innstillinger ble vedtatt i begge forbund. Du finner oversikten over sentralstyret her, her finner du oversikten over forbundsstyret . På kongressen ble Jon Kristian Haarr valgt inn som ny visepresident. Han har sittet som styremedlem i to år fra tidligere. Videre takker vi Benedicte Westre Skog for sin innsats i styret og ønsker velkommen Elise Forså fra Tromsø SK.

På årsmøte tok hele styret gjenvalg. Dette er positivt på vei inn i en fusjon der vi nå har styremedlemmer som kjenner organsiasjonen svært godt.

Du finner link til årsmøtepairene i USF her , her kan du også finne tidligere år.

Du finner link til kongresspapirene i NSF her, her kan du også finne tidligere år.

Det kommer også referat på disse sidene når de er underskrevet.

Det ble også delt ut flere hedersbevisninger. På kongressen fikk Morten Madsen sitt hederstegn i gull fra Norges Sjakkforbund. Trond Romsdal ble utpekt som æresmedlem i Ungdommens Sjakkforbund, han var dessverre ikke tilstede, men Anniken Vestby fikk oppdraget om å gi beviset videre, avbildet sammen med Lasse Løvik. Lasse Løvik fikk for over 15 års innsats for barne og ungdomssjakken USFs hederstegn i gull. Han fortsetter som styreleder i USF og er klar for å bidra inn i en felles organisasjon om han får muligheten. Helge Nordahl fikk hedersdiplom i USF for flere års god innsats i Dragulf og for barne- og ungdomssjakken.

Oversikt over hedersbevisninger som er gitt finner du her i NSF og her i USF

Takk for flott gjennomføring av årets kongress og årsmøte. En ekstra takk til referenter, samt Aud Norunn R. Strand og Kristoffer Gressli som stilte opp som ordstyrere.

Hedersdiplom Helge
Morten madsen får gullmerke
Æresemedlem
Årsmøte usf 1
Sofie Sæther
Lasse gullmerke