Norges Sjakkforbund har tre utmerkelser, æresmedlemsskap, NSFs hederstegn i gull og NSFs hedersplakett. I tillegg utdeles bragdpremien for beste prestasjon.

På denne siden finner du skjema for å sende inn forslag til hederstildeling:

Forslag om hedersbevisninger

Norges Sjakkforbunds æresmedlemmer

Æresmedlemsskap tildeles norske spillere som har utmerket seg spesielt, og administratorer som i lengre tid og gjennom usedvanlig aktiv oppofrende virksomhet har bragt heder til og/eller fremmet norsk sjakkliv. Begrunnet forslag må tilstilles sentralstyret. Hvis 2/3 av fulltallig sentralstyre tiltrer forslaget, bringes det inn for kongressen som kan vedta utnevnelsen med 2/3 flertall. Sentralstyret kan også innstille etter eget forslag.

 • 1/9-1945 Olaf Smedal, Oslo Schakselskap ( † 1946)
 • 1/7-1961 Ellef T. Ødegaard, Schakklubben av 1911 ( † 1980)
 • 11/7-1964 Arne S.B. Krogdahl, Oslo Schakselskap ( † 1988)
 • 20/7-1974 Trygve Waage, Sjakklubben Stjernen ( † 1978)
 • 7/7-1979 Arnold J. Eikrem, Sjakklubben Jarl ( † 1996)
 • 8/7-1989 GM Simen Agdestein, Oslo Schakselskap
 • 8/7-1989 Tom J. Johanssen (senere Jenkins), Oslo Schakselskap († 2021)
 • 5/7-1998 Johs. R. Kjeken, Schakklubben av 1911
 • 9/7-2000 Otto Ibenfeldt, Follo Sjakkforening († 2005)
 • 3/7-2005 Magnus Monsen, Sandnes Sjakklubb († 2014)
 • 3/7-2005 Sigmund Salamonsen, Sevland Sjakklubb († 2022)
 • 8/7-2007 Øistein Yggeseth, Asker Sjakklubb († 2023)
 • 7/7-2009 Aage Mella, Strømmen Sjakklubb
 • 7/7-2009 Per Ofstad, Fredriksstad Schakselskap
 • 4/7-2010 Øystein Brekke, Modum Sjakklubb
 • 30/6-2013 Ole Christian Moen, Oslo Schakselskap
 • 10/7-2016 Magnus Carlsen, Stavanger Sjakklubb
 • 08/7-2018 Jøran Aulin-Jansson, Asker Sjakklubb
 • 08/7-2018 Eirik Tvedt Gullaksen, Bergens SK
 • 04/7-2021 Sheila Barth Stanford, Stjernen SK
 • 02/7-2023 Hans Olav Lahlum, Akademisk


Norges Sjakkforbunds hederstegn i gull

NSFs hedertegn i gull tildeles nordmenn eller utlendinger for fortjenestefull virksomhet for norsk sjakkliv. Sentralstyret fatter enstemmig vedtak om tildelingen.

 • 1938 Oluf Kavlie-Jørgensen, Bergens SK
 • 1939 Ludvig Collijn, Stockholm
 • 1939 Olaf Smedal, OSS
 • 1939 H. C. Christoffersen, Drammens SK
 • 1945 Ingvald Sørensen, Skiens SK
 • 1960 Jakob Ekelund, Ørebro
 • 1964 Arne S. B. Krogdahl, OSS
 • 1964 Olaf Barda, OSS
 • 1964 C. O. Hovind, SK av 1911
 • 1964 Sverre Melvær, Tromsø SK
 • 1964 Erland Scheen, Oslo
 • 1967 Leif Sørensen, Fredrikstad SS
 • 1967 Trygve Waage, Lambertseter SK
 • 1968 Albert Gustafsson, Asker SK
 • 1969 Thoralf Pettersen, SK Tempo
 • 1972 Svein Johannessen, SK Fischer
 • 1973 Sigurd Heiestad, Oslo
 • 1974 Ragnar Fossum, OSS
 • 1974 Storm Herseth, OSS
 • 1974 Gunnar Nilsen, SK Stjernen
 • 1974 Haakon Opsahl, SK av 1911
 • 1974 Knut Bøckman, OSS
 • 1974 Heikki Westerinen, Finland
 • 1974 Leif Øgaard, OSS (IM)
 • 1976 Arnold J. Eikrem, SK Jarl
 • 1976 Sverre Halvorsen, Stavanger SK
 • 1976 Kaare Olsen, Lillehammer SS
 • 1976 Arne Zwaig, SK Fischer (IM)
 • 1977 Oluf Kavlie-Jørgensen, Bergens SK *
 • 1978 Erik Lundin, Stockholm
 • 1978 Arne Andersen, Moss SK
 • 1978 Mary Klingen, SK Stjernen
 • 1978 Terje Wibe, Nordstrand SK (IM)
 • 1979 Knut Jøran Helmers, SK Stjernen (IM)
 • 1980 Johan Andreassen, SK Stjernen
 • 1980 Widar J. Fossum, OSS
 • 1980 Anna Elisabeth Westerlund, Oslo
 • 1980 Ragnar Hoen, OSS
 • 1981 Andre Bjerke, OSS
 • 1981 Gerrit Elmenhorst, OSS
 • 1981 Arvid Karlsen, Vadsø SK
 • 1982 Arne Vinje Gulbrandsen, OSS (IM)
 • 1983 Egil Monssen, Oslo
 • 1983 Bjørn Tiller, OSS (IM)
 • 1984 Simen Agdestein, OSS (IM)
 • 1984 Tom J. Johanssen (senere Jenkins), OSS
 • 1984 Hans Chr. Siebke, OSS
 • 1985 Magnus Monsen, Sandnes SK
 • 1985 Per Arne Bergersen, Bærum SS
 • 1986 Ivar Brede Lie, Grane og Hattfjeldal SK
 • 1986 Rolf W. Tangen, Sarpsborg SK
 • 1987 Johs. R. Kjeken, ASKO
 • 1987 Svein Tore Fesche, Larvik SK
 • 1988 Øystein Brekke, Brugata SK
 • 1988 Berge Østenstad, Asker SK (IM)
 • 1989 Petter Haugli, Moss Schakklub (IM)
 • 1989 Einar Gausel, Oslo Schakselskap (IM)
 • 1989 Jonathan Tisdall, Brugata SK (IM)
 • 1989 Ingrid Dahl, Asker Schakklubb
 • 1989 Per Ofstad, Oslo Schakselskap
 • 1989 Bror Eeg, Sjakkameratene
 • 1989 Sigmund Salamonsen, Sevland Sjakklubb
 • 1989 Paul Svedenborg, Narvik Sjakklubb
 • 1989 Tormod Fyri, Oslo Schakselskap
 • 1989 Ole Chr. Moen, Oslo Schakselskap
 • 1989 Richard Wicklund Hansen, Oslo SS.
 • 1989 Alf Øverås, Drammens Schakklub
 • 1989 Geir Nesheim, NSF
 • 1989 Otto Ibenfeldt, Ski Sjakklubb
 • 1989 Øistein Magnussen (senere Yggeseth), Asker Schakklubb
 • 1989 Per Bjørn Bakke, Eidsvoll Sjakklubb
 • 1989 Åge Mella, Strømmen Sjakklubb
 • 1989 Otto Prytz, Norske Synshemmedes SF
 • 1989 Dag Lauvås, Langesund Sjakklubb
 • 1991 Rune Djurhuus, Elverum Sjakklubb
 • 1991 Tormod Prytz,Norske Synshemmedes SF
 • 1991 Thor Støre, OSS
 • 1992 Ivar Bern, Bergens Schakklub
 • 1994 Jan Eggum, Forsvarets velferdstjeneste
 • 1997 Roy Fyllingen, Bergens SK
 • 1997 Morten Sand, Nordstrand SK
 • 1999 Jan Ludvigsen, Fredrikstad SS
 • 1999 Einar Einarsson, Island
 • 1999 Eero Helme, Finland
 • 1999 Steen Juul Mortensen, Danmark
 • 1999 Christer Wänéus, Sverige
 • 2003 Bjørn Haveland, Bærum SS
 • 2004 Hugo Parr, Nittedal SK
 • 2005 Jan Sigmund Berglund, Tromsø SK
 • 2005 Eirik Gullaksen, Bergens SK
 • 2005 Øivind Johansen, Sarpsborg SK
 • 2006 Svein Harald Johnsen, Vadsø SK
 • 2007 Espen Andersen, Moss SK
 • 2007 Jøran Aulin-Jansson, Asker SK
 • 2008 Hans Olav Lahlum, Porsgrunn SK
 • 2008 Ivar Martin Dahl, Bærum SS
 • 2008 Torstein Bae, SK 1911
 • 2010 Bjørn Berg Johansen, Fredriksstad SS
 • 2011 Ida Lahlum, SK 1911
 • 2012 Ole Valaker, Bergens SK
 • 2013 Helge Nordahl, Black Knights
 • 2013 Henrik Andenæs, Tromsø 2014
 • 2013 Magnus Carlsen, Stavanger SK
 • 2013 Harald Heggelund, Hammerfest SK
 • 2013 Gunnar Bue, Tønsberg SK
 • 2014 Tore Høe Løvaas, Trondheim SF
 • 2014 Kjell Madland, Stavanger SK
 • 2015 Sheila Barth Sahl (senere Stanford), Black Knights
 • 2015 Sylvia Johnsen, OSS
 • 2015 Karl-Johan Rist, Alta SK
 • 2015 Reidar Stjernen, NRK
 • 2016 Jon Ludvig Hammer, OSS
 • 2016 Eirik Håland , TV 2
 • 2017 Atle Grønn, OSS
 • 2017 Tarjei J. Svensen, OSS
 • 2017 Tom Eriksen, Sotra
 • 2017 Johan Sigeman, Nordisk sjakkforbund
 • 2017 Carl-Fredrik Johansson, Sveriges sjakkforbund
 • 2017 Sven Wisløff Nilssen, Tromsø
 • 2018 Line Andersen, NRK
 • 2018 Morten Lilleøren, Lørenskog
 • 2018 Jan Arild Breistein, Bergens SK
 • 2021 Stein Jensen, Harstad SK
 • 2022 Liv Mette Harboe, Norges Sjakkforbund
 • 2023 Henrik Sjøl, Akademisk
 • 2024 Morten Madsen, Sotra Sjakklubb
 • 2024 Roger Løvaas, Konnerud Tempo Sjakklubb

* Tildelt for annen gang, da utmerkelsen i 1938 for første og eneste gang gikk automatisk til årets norgesmester.


Norges Sjakkforbunds hedersplakett

NSFs hederplakett tildeles medlemmer som har utmerket seg i klubb og/eller krets, sjakklig og/eller administrativt. Sentralstyret fatter vedtak om tildelingen ved alminnelig flertall.

 • 2005 Einar Kjæmperud, SK Caissa
 • 2005 Svein Harald Johnsen, Vadsø SK
 • 2005 Odd Arne Vedal, Brønnøysund SK
 • 2005 Finn Møller, SK av 1911
 • 2005 Ragnar Edvardsen, Drammens SK
 • 2005 Geir Brobakken, Hamar SS
 • 2005 Jan Søyland, Asker SK
 • 2005 Trond Romsdal, Tromsø SK
 • 2005 Per Lea, Follo SF
 • 2005 Sverre Johnsen, OSS
 • 2005 Leif Gulliksen, SK Stjernen
 • 2005 Kjell M Haug, SK Stjernen
 • 2005 Eddy Nygaard, Strømmen SK
 • 2005 Gunnar Lie, Porsgrunn SK
 • 2005 Jahn Spillum, Moss SK
 • 2005 Anker Aasum, Halden SK
 • 2005 Bjørn Berg Johansen, Fredriksstad SS
 • 2005 Thor Geir Harestad, Randaberg SK
 • 2005 Olav Skjæveland, Strand SK
 • 2005 Hans Olav Lahlum, Porsgrunn SK
 • 2005 Tore Narvøy, Porsgrunn SK
 • 2005 Tore H Løvaas, Trondheim SF
 • 2005 Yngve Robertsen, Trondheim SF
 • 2005 Karl W Strand, Kristiansund SK
 • 2005 Egil Arne Standal, Ørsta SL
 • 2006 Victor Hansen, SK av 1911
 • 2006 Per Blikra, Stavanger SK
 • 2007 Kristian Kristiansen, Stovner SK
 • 2007 Øystein Hjertenes, Florø SK
 • 2007 Magne Svendsen, Lillestrøm SK
 • 2007 Odd Birkestrand, Masfjorden SK
 • 2007 Thor Johansen, Asker SK
 • 2007 Per Kristian Hansen, SK Kampen
 • 2007 Frode Eidem, Strømmen SK
 • 2007 Henrik Sjøl, Akademisk
 • 2009 Otto Hagen, Våler SK
 • 2009 Olaf Gjerdrum, Våler SK<
 • 2010 Rolf B Solheim
 • 2010 Klaus Smedtorp, Kongsvinger SK
 • 2011 Chris Hinman, Stavanger SK
 • 2011 Rangvald Monge, Sandnes SK
 • 2013 Dag Eriksen, OSS
 • 2013 John Kristian Johnsen, OSS
 • 2013 Thore Østrem, Nordstrand SK
 • 2013 Thorbørn Skaug, Fredriksstad SS
 • 2013 Steinar Sæther, Fredriksstad SS
 • 2013 Silje Bjerke, SK av 1911
 • 2013 Kristoffer Haugan, Tønsberg SK
 • 2013 Torstein Furnes, Follo SF
 • 2013 Tore Kristiansen, Kristiansund SK
 • 2013 Bjarte Engeseth, Larvik SK
 • 2013 Carsten Beer Jacobsen, Stavanger SK
 • 2013 Torbjørn R Hansen, SK 1911
 • 2015 Jussi Dyrnes, Nordstrand SK
 • 2015 Morten Røine, Hønefoss SK
 • 2015 Jon Friis, Hønefoss SK
 • 2015 Kjell Johansen, Fredriksstad SS
 • 2015 Arvid Kolstad, Indre Østfold SS
 • 2016 Leif Kverndal, Stjernen SK
 • 2017 Sverre Hebnes, Rogaland SK
 • 2017 Oddbjørn Hagen, Sotra SK
 • 2018 Jan Magne Stubrud, Lillehammer SS
 • 2018 Arild Larsen, Lillehammer SS
 • 2019 Svein Bjørnland, Fredriksstad SS
 • 2019 Roger Løvaas, Konnerud Tempo SK
 • 2022 Vegard Ramstad, Stjernen
 • 2024 Tor Wetle Hoem, Molde SK
 • 2024 Håvard Aure, Konnerud Tempo SK
 • 2024 Ole Birkeland, Kristiansand SK


Bragdpremien

Bragdpremien ble startet i 1983 og gikk da til Simen Agdestein. Fra 1985 ble det også delt ut en egen bragdpremie for kvinner.

Bragdpremien var opprinnelig en premie til den norske sjakkspilleren som det foregående året gjorde den beste prestasjonen på den internasjonale arena, stemt frem av sjakkpressen.

Nå stemmes Bragdpremien fram av deltakerne på Landsturneringen. Vinneren, av 5-6 nominerte i både åpen klasse og kvinneklassen, er spilleren med flest stemmer. Årets bragd behøver ikke være den største sjakklige prestasjonen, men kan også være en artig prestasjon eller en prestasjon uten sidestykke.

Oversikt over bragdpremier

1983

Simen Agdestein (Gjøvik SKs Jubileumsturnering)

1984

Simen Agdestein (OL-innsats)

1985

Simen Agdestein (Stormestertittel)

1986

Simen Agdestein (Lloyds Bank)

Marianne Hagen (Kvinnelandskamp på Gjøvik)

1987

Landslaget i Polen, 8-landskamp

Ingrid Dahl (Polen)

1988

Petter Haugli (OL-innsats)

Nina Hagesæther (NM for ungdom, kl. A)

1989

Simen Agdestein (Nordisk, soneturnering)

Ingrid Dahl (Nordisk, soneturnering)

1990

Rune Djuurhus (EM for juniorer)

Sheila Berntsen (8 av 12 i OL)

1991

Simen Agdestein (2-2 mot Karpov på Gjøvik)

Ingrid Dahl (2. plass i soneturnering)

1992

Simen Agdestein (2. plass Hastings)

Sheila Berntsen (OL-innsats)

1993

Jonathan Tisdall (GM-napp Skei Masters)

Ingrid Dahl (Soneturnering)

1994

Berge Østenstad (NM i Drammen)

Ingrid Dahl (1. bord OL i Moskva)

1995

GM Einar Gausel (GM-tittel og 1. plass i Aars Bank Cup)

Nina Hagesæther (Delt 1. plass i Junior-NM 1995)

1996

Rune Djuurhus (OL)

Ellen Hagesæther (OL)

1997

Einar Gausel (1. plass Askers Jubileumsturneringen)

Jentelandslaget (2. plass av 4)

1998

Roy Fyllingen (NM)

Silje Bjerke (3. plass NM for ungdom)

1999

Simen Agdestein (Cappelle)

Silje Bjerke (VM for ungdom)

2000

NTG (1. VM gym.lag)

Kampen Skole (5. plass NM for skolelag)

2001

Einar Gausel (Cappelle)

Silje Bjerke (3/3 i 4-landskampen 2001)

2002

Leif Erlend Johannesen (avgjørende GM-napp i Malmø)

Marte Egeland (OL)

2003

Magnus Carlsen

Ellen Hagesæther (Nordisk mesterskap)

2004

Magnus Carlsen (verdens yngste GM)

Silje Bjerke (første kvinne i Eliteklassen)

2005

Magnus Carlsen (kval. FIDEs kandidatmacher)

Ellen Hagesæther (WIM)

2007

Magnus Carlsen (verdenstoppen)

Katrine Tjølsen (EM og Nordisk for ungdom)

2008

Magnus Carlsen (verdenstoppen)

Katrine Tjølsen (EM og Nordisk for ungdom)

2009

Magnus Carlsen (1. plass på FIDE-rankingen)

Kathrine Tjølsen (WIM)

2010

Magnus Carlsen (Corus, Amber, Kings Tournament, Arctic Securities, Chess Stars, Nanjing og London Classics)

Katrine Tjølsen (Første kvinnelige juniornorgesmester)

2011

Magnus Carlsen (6 strake turneringer med ratingprestasjon over 2800)

Katrine Tjølsen (Første kvinne som har ledet Eliteklassen)

2012

Magnus Carlsen (Passerte 2851 i rating)

Silje Bjerke (Olomouc)

2013

Magnus Carlsen (Verdensmester)

Linnea G Tryggestad (vinner klasse 3 i NM for ungdom)

2014

Magnus Carlsen (forsvarte verdensmester tittelen)

Damelaget til OL

2015

Aryan Tari (Norgesmester 2015, sikret GM-tittelen)

Monika Machlik (8. plass i EM for ungdom U18, opp 70 ratingpoeng)

2016

OL-laget i åpen klasse (5. plass i sjakk-OL 2016 i Baku, Aserbajdsjan)

Kvinnelandslaget (slo Sverige 7,5-4,5 under Landskampen i Stavanger)

2017/18

Aryan Tari (juniorverdensmester 2017)

Hanna B. Kyrkjebø (Nordisk mester for jenter klasse A)

2018/19

Magnus Carlsen

Hanna B. Kyrkjebø (NM for kvinner)

2021/22

Kristian Stuvik Holm (Norgesmester 2021)

Maud Rødsmoen (Sjakkformidler og sterk spiller)

22/23

Aksel Bu Kvaløy (GM- og IM-norm i Norway Chess)

Ole CH. Moen og Ole Birkeland (50 deltagelser i Landsturneringen)

Monika Machlik (deltok i VM i Lyn og Hurtig)