Idrettsforbund-saken er avblåst

2logoerStyrene i NSF og USF har i dag hatt møter, og begge har besluttet å avblåse den felles prosess man har hatt knyttet til mulig søknad om medlemskap i NIF.
Bakgrunnen for dette er den manglende oppslutning blant medlemmer, klubber og kretser som har kommet klart til uttrykk i den regionsmøteserien som nå er avsluttet.
Som en følge av at prosessen er avblåst avlyses også den ekstraordinære kongressen i NSF søndag 9. november og det ekstraordinære årsmøtet i USF lørdag 15/11.

NSF passerer 3000 medlemmer

Sjakk_Logo_gul_100Per dags dato har NSF registrert 3012 medlemmer, se fersk medlemsoversikt. Ikke siden 1993 har vi hatt så mange medlemmer, den gang hadde vi 3079 ved årets slutt.

Vi har så langt en økning på ca 25 % i forhold tilsamme tid i fjor. I fjor på denne tiden var det 2400 medlemmer og vi hadde 2522 ved årets slutt.

3777 medlemmer i USF

Medlemsoversikten for 3. kvartal viser 3777 medlemmer i USF så langt i år. Fullstendig oversikt finnes her.

Alle klubber vil motta faktura for kontingent for medlemmer registrert mellom denne og forrige medlemsoversikt per e-post.

Oversikt over 1. frifondstildeling

Alle USF-klubber som kvalifiserer til Frifond i 2014 skal nå ha mottatt penger fra årets første tildeling. Dere skal også ha mottatt en e-post med oversikt over tildelingen samt regler for Frifond, som det er viktig at alle leser nøye. Vi minner også om frist for å søke om prosjektmidler ved 2. tildeling, som er søndag 2. november. Søknadsskjema er sendt ut til alle klubber på e-post. Søknader fra 1. tildeling gjelder også ved 2. tildeling. Frifondsmidlene må være brukt opp innen 30. juni 2015. Lykke til med sjakkaktiviteten i tiden fremover! Les videre

Trekning Codanserien

Alle 12 aktuelle lag har nå bekreftet sin deltagelse i Codanserien 2014/15, og NSF har foretatt trekning.
Første spillehelg 31/10-2/11 2014 møtes Bergens, SK96, Tromsø og Stavanger i sine innbyrdes oppgjør i Bergen, mens de øvrige 8 lag spiller 3 runder hos OSS i Oslo.
De øvrige spillehelgene avvikles alle kamper i Oslo – spillested annonseres senere.
Fullstendig rundeoppsett kan finnes her («Hjemmelaget» har hvit på 1. bord): Les videre