Pressemelding: Klagesak – spiller suspendert

Norges Sjakkforbund fattet 23.4.16 dom i klagesak mot sjakkspilleren Stein Tholo Bjørnsen, der han ble dømt for brudd på FIDEs lover for sjakk etter bl.a. bruk av ulovlige hjelpemidler.

Bjørnsen mistet bl.a. retten til å delta i turneringer i to år. Dommen ble i september samme år bekreftet endelig etter ankebehandling.

I januar 2018 var utestengelsesperioden over, og Bjørnsen har siden spilt flere turneringspartier. 22/3-18 mottok NSF en varselsmelding om mulig alvorlig regelbrudd begått av Bjørnsen under en sjakkturnering i Horten.

NSFs Sentralstyre har på denne bakgrunn åpnet ny sak mot Bjørnsen, og fattet vedtak om midlertidig suspensjon med umiddelbar virkning fra

  • all deltagelse i NSFs turneringer og fra
  • øvrige aktiviteter knyttet til hans medlemskap i NSF

frem til saken er ferdigbehandlet.

 

Morten Madsen
president

Alle henvendelser til NSF i saken kan rettes til: president Morten L Madsen, tlf 930 27 629

5 millioner til SkoleSjakken fra Sparebankstiftelsen DNB

Eva Grothe, gaverådgiver i Sparebankstiftelsen DNB og Geir Nesheim i NSF og USF

Prosjektet fra 2015-2018 er nå i ferd med å avsluttes, men Sparebankstiftelsen DNB har nå åpnet døren for at prosjektet videreføres i tre nye år, ut 2020.

– Dette er en utrolig gledelig nyhet, og en uvurderlig støtte for norsk sjakk, sier Johannes Luangtep Kvisla, styreleder i Ungdommens Sjakkforbund.

Blomstrende skolesjakk

SkoleSjakken har hatt med over 400 skoler og nær dobbelt så mange lærere, og tar nå sikte på å vedlikeholde og videreutvikle det gode forholdet prosjektet har hatt med skoler i hele Norge.

– Vårt hovedmål de neste årene er nå todelt: å rekruttere flere skoler til prosjektet, og også å sikre god aktivitet på de skolene som allerede er i gang, forteller generalsekretær Geir Nesheim, som også har ledet SkoleSjakken.

Johannes Kvisla, styreleder i Ungdommens Sjakkforbund

Prosjektet fikk 4 millioner i støtte fra Sparebankstiftelsen DNB for årene 2015-2018. Nå har Sparebankstiftelsen igjen understreket sin støtte til norsk sjakk ved å opprettholde støtten til prosjektet i tre nye år.

– Vi vet at det er jobbet hardt for å oppnå dette fra prosjektets side, og det er veldig gledelig å se at dette arbeidet har båret frukter, sier president i Norges Sjakkforbund, Morten L. Madsen.

Morten L. Madsen, president i Norges Sjakkforbund

SkoleSjakken valgte en ny tilnærming til skolesjakk, der læreren settes i fokus. Gjennom kurs i grunnleggende sjakkundervisning og tilgang til fullstendige sjakkfagplaner, blir skolelæreren den som setter elevene i gang med sjakk.

På en enkel, engasjerende og morsom måte kan skolelærere skape et samlingspunkt for lek og konsentrasjon der elevene møtes på like vilkår. På denne måten utnytter man også lærernes pedagogiske evner.

– Dette vil fortsatt være SkoleSjakkens hovedmål framover. Samtidig har vi nå midlene til å jobbe langsiktig med å skape gode rammer for skoler som er med i SkoleSjakken, som igjen vil være en viktig underskog for lokallag i USF og klubber i NSF, fremhever Nesheim.

Videreutvikler prosjektet

SkoleSjakkens spørreundersøkelse viser at mange sjakk-lærere ønsker å tilby sjakk i skoletiden/integrere sjakk i andre fag, men at det er knapt med tid i en hektisk arbeidshverdag.

– Prosjektet ønsker derfor å videreutvikle sjakklærertilbudet med læremateriell/tips som gjør det enklere å integrere sjakk i læreplanen (for eksempel sjakk og matematikk), sier Nesheim.

Under paraplyen til SkoleSjakken ble også Sjakk5ern startet i vår. Sjakkturneringen er en lagkonkurranse for alle femteklassinger – og denne våren ble prosjektet prøvd i Trøndelag!

Alle elever i en klasse spiller på samme lag. Alle bidrar til klassens samlede poengsum i turneringen. Jo flere som spiller, jo flere poeng får klassen.

– Det er altså viktigere for klassen å få med mange spillere enn å få med gode spillere. Sjakk5ern er moro, lærerikt og styrker klassesamholdet, forklarer Nesheim.

Alle deltakende skoler på SkoleSjakken 2015-2018

 

Sparebankstiftelsen DNB er en uavhengig stiftelse som gir bidrag til allmennyttige formål.

Sparebankstiftelsen DNB ble opprettet av Gjensidige NOR Sparebank i 2002, og har siden starten tildelt over 4 milliarder kroner til allmennyttige formål.

Mer info på www.sparebankstiftelsen.no

 

Medlemstallene fortsetter å vokse

Året er enda ungt, men Norges Sjakkforbund (NSF) kan gå mot nok en medlemsrekord!

Per 15. mars i år har NSF flere medlemmer enn i tilsvarende periode i fjor. Nå er det 2983 medlemmer i NSF, mot 2905 i fjor. Dette er «kun» 3 % vekst, men når vi vet at fjoråret hadde 17 % vekst i medlemstall, er det all grunn til å se positivt på 2018!

Medlemstall i NSF fra 1965 til i dag. Medlemstallene regnes per kalenderår.

Dermed kan NSF gå for medlemsrekord for fjerde år på rad, og medlemsvekst for 6. år på rad.

Medlemskapet i NSF går på kalenderår, og 2983 medlemmer per 15. mars er faktisk høyere enn det totale medlemstallet til NSF i alle årene på 2000-tallet fram til og med 2013!

De siste 12 månedene har NSF også fått 7 nye sjakklubber og det er nå 129 klubber i NSF (+medlemmer i Norske synshemmedes sjakkforbund og direktemedlemmer).

Vi minner om at alle klubber skal melde inn alle sine medlemmer til Norges Sjakkforbund jf. Norges Sjakkforbunds lover § 2: «…Alle klubbmedlemmer skal meldes inn i Norges Sjakkforbund. Unntatt er de som blir innmeldt som hovedmedlem gjennom en annen klubb…»

Spillerlisens

Det er kun årets innmeldte spillere i NSF som har spillerlisens. Klubber som ikke har meldt inn sine spillere, og spillere som ikke har meldt seg inn i klubb, bes derfor gjøre dette snarest.

Spillere som ikke er innmeldt, kan få startnekt i fremtidige turneringer. (jf. turneringsreglementet § 1 og reglement for Norges Grand Prix)
Medlemslistene kan oppdateres automatisk i Turneringsservice ved å klikke på menyen «Internet» og deretter «Oppdatere NSF Ratingliste».

Medlemstall:

USF-løperen og NSF-springeren mars 2018

Vi har nå sendt ut årets andre utgave av NSF-springeren og USF-løperen til ledere og kassere i klubber og lokallag, samt tillitsvalgte i kretser og USF og NSF.

I løpesedlene finner man informasjon om årets kongress (NSF) og årsmøte (USF), dommer- og turneringslederseminar i Oslo, søknadsfrister for NM-er og et nytt, flott medlemstilbud med Choice-hotellene!

NSF-springeren og USF-løperen er rettet mot tillitsvalgte i klubbene og kretsene, men vi har også lagt de ut for nedlasting her:

Last ned:

Stillingsannonse: Kommunikasjons- og markedsansvarlig for snarlig tiltredelse

Norsk sjakk opplever tidenes interessebølge og søker etter en med erfaring fra kommunikasjon-, marked og prosjektledelse som vil bidra til oppturen!

Norges Sjakkforbund og Ungdommens Sjakkforbund, som har administrasjon på Sjakkontoret på Sagene i Oslo under ledelse av felles generalsekretær, søker kommunikasjons- og markedsansvarlig i 80 % fast stilling med snarlig tiltredelse, da nåværende stillingsinnehaver fratrer per 1.6.18.

Vi søker en person med interesse for og erfaring fra kommunikasjonsarbeid, og kan tilby varierte oppgaver med mye kontakt med omverden, på et kontor med fire faste ansatte og flere deltids- og prosjektmedarbeidere.

Erfaring med publisering på nettsider (WordPress) og sosiale medier er sterkt ønskelig. I tillegg er erfaring fra prosjektledelse og kjennskap til drift av frivillige organisasjoner er en fordel. Kunnskap om og interesse for sjakk vil også være nyttig, men er ingen avgjørende forutsetning.

Stillingen avlønnes tilsvarende statens lønnstrinn 46.

Henvendelser om stillingen kan rettes til generalsekretær Geir Nesheim på tlf 22 15 12 41.

Søknader kan sendes til nsf@sjakk.no eller  usf@sjakk.no med søknadsfrist 2.4.2018.


Om NSF: Organisasjonen ble stiftet i 1914, og er høyeste organ for sjakklivet i Norge. NSF har 4000 medlemmer organisert i 17 kretser og ca 110 klubber. NSF er medlemsorganisasjon i FIDE (Verdenssjakkforbundet) og Nordisk Sjakkforbund, og holder til i trivelige lokaler på Sagene i Oslo. 

Om USF: Organisasjonen er NSFs Ungdomsorganisasjon, og ble stiftet i 1978. USF har snaut 5000 medlemmer organisert i 17 kretser og ca 80 klubber. USF mottar statsstøtte gjennom LNU og Fordelingsutvalget. USF har felles kontorløsning med Norges Sjakkforbund, og holder til i trivelige lokaler på Sagene i Oslo. 

Tidenes største seriesjakksesong!

Vi vil gratulerer og takker alle som har deltatt i årets seriesjakk, for det vi nå kan kalle tidenes største seriesjakksesong!

Det har vært 1209 startende i årets seriesjakk – av disse har noen spilt i for flere lag, så totalt har det vært 1128 spillere – det betyr at over 25 % av alle norske klubbmedlemmer har spilt seriesjakk denne sesongen!

80 klubber har hatt med deltakere i seriesjakken, enten i egne lag eller som gjestespillere.

Igjen – gratulerer med vel overstått seriesjakk!

Komplette resultater i seriesjakken 2017/2018:

Serie

Ant. startende

Eliteserien 2017 – 18 98
Nordnorsk mesterskap 2017-2018 28
Vestlandsserien 2017-18 avd. nord 163
Vestlandsserien Sør 68
Midtnorgeserien 2017-18 176
Østlandsserien 2017 – 18 1. og 2. divisjon 246
Østlandsserien 2017 – 18 3.div 182
Østlandsserien 2017 – 18 4. divisjon 247

Fire lag klare for eliteseriekvallik

Etter helgens Nordnorsk mesterskap for lag, er alle lag som skal spille kvalifisering til Eliteserien 2018/2019 klare.

Lagene som spiller er følgende:

De to beste lagene fra kvalifiseringen rykker opp i eliteserien. Kvalifiseringen blir spilt som en 3-runders bergerturnering i OSS sine lokaler på Majorstuen i Oslo fra 6. til 8. april.

  • Runde 1: Fredag 6. april kl 18:00
  • Runde 2: Lørdag 7. april kl 12:00
  • Runde 3: Søndag 8. april kl 10:00

Betenkningstid:  90 min / 40 trekk, 30 min / resten, 30 sekunder tillegg pr trekk fra trekk 1.
Turneringsleder:  IA Henrik Sjøl

Spilleberettiget i kvalifiseringen er de som er spilleberettiget på spilletidspunktet, og i tillegg oppfyller minst en av følgende kriterier . (ref § 9.4 i seriesjakkreglementet):

  • De som var spilleberettiget for klubben ved seriestart
  • De som har spilt minst en runde for klubben i løpet av sesongen

Sjakk5erns distriktsfinale med pangstart

Representant for Sjakk5ern-sponsor New Nordic, Therese Wærnes Foldvik, og generalsekretær i NSF/USF Geir Nesheim under Sjakk5erns første distriktsfinale på Flatåsen skole i Trondheim

SkoleSjakken lanserte i november «Sjakk5ern» i Trøndelag som en prøveordning. Nå er første distriktsfinale spilt med god deltakelse!

Sjakk5ern har et enkelt opplegg: alle femteklasser i hele Trøndelag får tilbud om klassesett med sjakkspill og opplæring av lokale sjakkspillere, og så møtes klassene til oppgjør til slutt. Men med tvisten at å få med alle i klassen betyr mye mer enn å stille med de aller beste spillerne i klassen.

Dette ser ut til å ha vært en god oppskrift: Mange har villet være med, og 116 klasser fra 69 skoler med opp mot 2000 elever deltar!

Første distriktsfinale ble spilt på Flatåsen skole i Trondheim torsdag 8. mars, med god deltagelse fra seks femteklasser. Totalt skal det avholdes 9 distriktsfinaler frem til påske.

Det hele avsluttes med en Fylkesfinale i Trondheim 14. april.

 

Oppdatert sammendrag i Norges Grand Prix

Sammendraget i Norges Grand Prix er oppdatert per mars etter 48 turneringer.

I mesterklassen leder nå FM Joachim Solberg hårfint foran FM Johannes Luangtep Kvisla i langsjakk, mens unge Elham Abdrlauf leder hurtigsjakk-NGP og GM Jon Ludvig Hammer leder lynsjakk-NGP.

Sammenlagtlister finnes her:

For deg som skal arrangere NGP – og for deg som kjemper i sammmendraget, merk følgende:

  • Siste frist for å søke GP-turnering inneværende sesong er 15. april
  • For å komme i betraktning om sammenlagtpremier må man ha deltatt i turneringer i minst to forskjellige kretser!

Innkalling til NSFs 97. kongress

Logo NSFNSFs 97. kongress avholdes søndag 8. juli kl 17:00 i Sarpsborg.

Fra NSFs lover § 9: Sentralstyret innkaller til kongressen minst 4 måneder før den skal holdes. Forslag som ønskes behandlet på kongressen, må være sentralstyret i hende senest 3 måneder i forveien.

Siste frist for å melde inn saker til NSFs kongress er dermed 8. april 2018.

Saker til NSFs kongress meldes på eget elektronisk skjema.
Dette finnes på sjakk.no her.

Tidligere årsberetninger, kongresspapirer m.m. finnes på siden for NSFs kongress.

Norsk sjakk samarbeider med Nordic Choice Hotels

Norges Sjakkforbund og Ungdommens Sjakkforbund har inngått avtale med hotellkjeden Nordic Choice Hotels.

Hotelkjeden er en av de største i både Norge og Norden, og medlemmer av Norges Sjakkforbund får inntil 20 % rabatt på opphold på deres hoteller.

Geir Nesheim, generalsekretær i Norges Sjakkforbund

– Avtalen er den mest omfattende samarbeidsavtalen til norsk sjakk, og vi er veldig fornøyde med å få Nordic Choice Hotels med på laget, sier Geir Nesheim, generalsekretær i NSF og USF.

Avtalen varer i tre år – men med opsjon på ytterligere to år.

For medlemmer er det ganske enkelt å bestille rabattert overnatting: Benytt denne lenken, eller fyll inn rabattkoden «Sjakkforbund» i feltet for rabattkode på choice.no

Vålerenga suveren seriemester

Med 9 strake seire var Vålerenga aldri truet og vant Eliteserien i suveren stil.

43 individuelle poeng er også det meste et lag har klart (med unntak av i 14/15 da det var 12 lag i eliteserien).

Nordstrand kjempet seg til en 2. plass med 12 lagpoeng, mens SK 1911 ble henvist til 3. plass på færre individuelle poeng enn Nordstrand.

Stavanger og Black Knights rykker ned til sine respektive 1. divisjoner.
Sevland, Hell, Moss og vinneren Nord-Norsk mesterskap for lag (spilles 9. til 11. mars) vil i april spille kvalifisering om 2 plasser i eliteserien.

Slutt-tabell Eliteserien 2017/2018:

Pl Name norsk eLO FIDE-rating Score Ind.p
1
Vålerenga
2490
2517
18,0
43,0
2
Nordstrand
2358
2378
12,0
29,5
3
SK 1911
2406
2409
12,0
28,5
4
Bergens
2277
2292
11,0
25,0
5
Asker
2304
2323
10,0
28,5
6
OSS
2460
2490
8,0
28,0
7
Akademisk
2214
2254
7,0
27,0
8
Alta
2207
2246
6,0
22,0
9
Stavanger
2214
2224
4,0
21,5
10
Black Knights
2179
2213
2,0
17,0

Seriesjakken 2017/2018

Ellers har seriesjakken i år samlet 1180 startende spillere og 26 seriemestere har blitt kåret. Vi gratulerer: Vålerenga, Sevland 1, Stavanger (Lions), SK96, Voss, Søråshøgda 2, Hell 1, Orkdal, Svartlamon 2, Kristiansund 1, Molde 2, Volda Ørsta 1, Moss 1, Stjernen 1, Strømmen 1, Lillestrøm, Moss 2, Hamar 1, Tønsberg, Indre Østfold, Kongsvinger, OSS katta, Bærum 2, Kragerø, OSS miniputt og Nordstrand 7!

Dette er tidenes største seriesjakk-sesong. Samtidig vil NSF påpeke at av 26 avdelingsvinnere i serien var det hele 24 forskjellige klubber. Dette viser en fantastisk bredde i norsk sjakk!

Resultater i seriesjakken 2017/2018:

Serie

Ant. startende

Eliteserien 2017 – 18 98
Vestlandsserien 2017-18 avd. nord 163
Vestlandsserien Sør 68
Midtnorgeserien 2017-18 176
Østlandsserien 2017 – 18 1. og 2. divisjon 246
Østlandsserien 2017 – 18 3.div 182
Østlandsserien 2017 – 18 4. divisjon 247