Ferske medlemstall!

2 logoer 2Medlemstallene for 3. kvartal 2015 viser 3267 medlemmer for NSF, og 3468 medlemmer for USF.

Medlemsoversikt for NSF per 1.10.15 finnes her. Medlemsoversikt for USF per 1.10.15 finner her.

Nye kurs

NSF og USFs nye felles Instruktørkurs som ble lansert i mai i år med Sheila Barth Sahl som kursleder ble veldig godt mottatt. Suksessen gjentas derfor med ny utgave av samme kurs lørdag 12. og søndag 13. september på NTG i Bærum. Det er fortsatt gratis å delta, og tilreisende kan søke om reisestøtte. Hele invitasjonen finnes her.
Det avholdes også to Kretsdommerkurs i høst: det ene går i Tromsø fredag 18.- søndag 20. september. Påmelding til trond.romsdal@gmail.com. Det andre vil bli arrangert i OSS’ lokaler i Oslo – tidspunkt vil bli annonsert senere.

 

Sjakkontoret stengt pga flytting

Fredag 7. og mandag 10. august er Sjakkontoret stengt for henvendelser pga flytting til nye lokaler i nabobygget på Myrens Verksted-området i Oslo. Vi takker for forståelsen for de ulemper dette måtte innebære.Fra og med tirsdag 11.8 er vi tilbake i normal drift. Vår adresse og vårt telefonnummer vil forbli uendret etter flyttingen.