USFs årsmøte online med god deltagelse

På USFs online-årsmøte onsdag 8. juli deltok 36 delegater og dessuten 6 observatører. Dette er høye tall i USF-sammenheng, og føyer seg pent inn etter en online NSF-kongress søndag 5. juli som også hadde meget god deltagelse.

USF-kongressen fulgte ellers vante spor, med behandling av styrets årsberetning, godkjenning av regnskaper og budsjett, samt valg. Les videre

Norge deltar med lag i FIDE Online OL 2020

Norges Sjakkforbund har besluttet å delta i FIDEs Online Olympiade 2020 – se her for mer informasjon om mesterskapet.

Turneringen ble annonsert 30.6.20, og starter opp med første gruppespill-runder 22.7.20. Dog skal sannsynligvis ikke Norge begynne å spille før 5/8 eller 12/8 – se under. 

Turneringen er en nyskaping, der ett lag fra hvert land stiller med 6 spiller i hver match:
2 spillere fra Åpen Klasse (bord 1-2),
2 spillere fra Kvinneklassen (bord 3-4),
1 spiller fra U20 Åpen (bord 5), og
1 spiller fra U20 Jenter (bord 6)

Lagene består også av 6 reserver – 2 for åpen klasse, 2 for kvinneklassen, 1 for U20 åpen og 1 for U20 jenter. Hvert lag skal også ha en lagkaptein, som bl.a. vil være ansvarlig for å ta ut laget fra runde til runde. Les videre

USFs 43. årsmøte avholdes online onsdag 8. juli kl 17

Onsdag 8. juli kl 17 avholdes USFs 43. årsmøte Møtet vil som tidligere meddelt foregå online pga Covid19-situasjonen.En egen oppdatert instruksjon for deltagelse på årsmøtet kan finnes her. Som det fremgår av instruksjonen vil alle delegater få tilsendt en lenke med tilgang til «årsmøte-rommet» på nett onsdag 8.7 kl 16. 

En oppdatert utgave av årsberetning og årsmøtepapirer kan finnes her. Endringene fra utgaven som ble publisert 8. juni er i hovedsak at styrets forslag til ny valgkomite er inkludert. Videre har Sjakkontoret mottatt noen påpekninger av feil og uteglemmelser – disse er nå innarbeidet – takk til alle som har sendt inn slike, da sparer vi alle tid på selve årsmøtet. Les videre

Kongressen online vel gjennomført

Norges Sjakkforbunds 99. kongress søndag 5.7 kl 17 måtte for første gang gå online pga Covid19-pandemien. Men deltakertallene var allikevel høyere enn normalt, med 83 delegater, ytterligere 7 personer med talerett og over 300 som fulgte eller var innom streaming-sendingen på Youtube. Og den tekniske siden av gjennomføringen gikk tilfredsstillende, med bare små problemer underveis.

Kongressens startet på tid, og forhandlingene fulgte vante spor, med gjennomgang av årsberetning, godkjenning av regnskaper, kontingentsatser og budsjett, behandling av ett innsendt forslag – om at det er medlemstallet per 15. mai som skal avgjøre delegatkvoten til det årets kongress (vedtatt ved digital akklamasjon), og valg. Les videre

NM for kvinner og jenter 2021 – arrangør søkes

Styrene i NSF og USF har godkjent et felles reglement for NM for kvinner og jenter. Reglementet kan finnes her. Reglementet er for tiden hos Reglementsutvalget for gjennomgang – skulle det komme endringer vil dette bli informert om spesielt.

Mesterskapet skal i 2021 arrangeres i løpet av februar måned.

Interesserte arrangører bes sende søknad om arrangementet til nsf@sjakk.no eller usf@sjakk.no senest 15. august 2020.

Alt klart for NSFs 99. kongress

Søndag 5. juli kl 17 avholdes NSFs 99. kongress. Årets kongress vil som meddelt foregå online pga Covid19-situasjonen.

En oppdatert utgave av årsberetning og kongresspapirer kan finnes her. Endringene fra utgaven av 5. juni er i hovedsak at styrets forslag til ny valgkomite og valgkomiteens beretning for sitt arbeid er inkludert. Videre har Sjakkontoret mottatt noen påpekninger av feil og uteglemmelser – disse er nå innarbeidet – takk til alle som har sendt inn slike, da sparer vi alle tid på selve kongressen. Les videre

Stor arvegave til Norges Sjakkforbund

Bjørn-Kristian Bjørnsen, Stjernen SK har testamentert 8 mill kr til Norges Sjakkforbund. Bildet er fra 1950-tallet.

Bjørn-Kristian Bjørnsen (født 1925) døde i mai 2020. I sitt testament har han donert 8 mill kr til Norges Sjakkforbund. Avkastningen av pengene skal etter nærmere regler gå til premiering for Eliteklassen i Landsturneringen.

Gaven på 8 mkr er meget stor i sjakk-sammenheng. Egenkapitalen i NSF øvrige 8 fond var totalt 2,1 mkr per 31.12.19.

President i NSF Morten L Madsen sier i en kommentar: «Dette er en sjelden gave å få, og vi er rørt og takknemlig for en slik flott overraskelse. Dette vil gi et godt løft for norsk sjakk».

Bjørnsen levde hele livet i barndomshjemmet i Sannergata 38, Oslo, og etterlot seg ingen nære arvinger. Yrkesmessig jobbet han som bokholder i Ernst G Mortensens forlag, Oslo.

I sjakksammenheng var Bjørnsen medlem av Sjakklubben Stjernen, Oslo. Han deltok i NM en rekke ganger i perioden 1951-80, der hans beste prestasjon nok var førsteplass i klasse 1 i Sandefjord i 1961. Bjørnsen spilte mest i egen klubb, og det finnes både vinst-, remis- og tapspartier mellom ham og André Bjerke. Sjakk var Bjørnsens store lidenskap i livet.

Det vil komme en fyldig profilartikke om Bjørn-Kristian Bjørnsen i Norsk Sjakkblad nr 3 2020. Les videre

USFs 43. årsmøte onsdag 8. juli kl 17 – årsmøtepapirer og informasjon om møtegjennomføringen online

Om en måned – onsdag 8. juli kl 17 – avholdes Ungdommens Sjakkforbunds 43. årsmøte. Forbundstyret har i lys av Covid-19 pandemien og avlysningen av årets Landsturnering  vedtatt å gjennomføre årsmøtet online.

Årsmøtepapirene, som i dag er sendt ut til alle lokallag og kretser, kan finnes her. Der finner man på vanlig måte styrets årsberetning, årsberetninger for komiteer og utvalg, regnskap og budsjett, innkomne forslag, valgkomiteens innstilling, referat fra fjorårets årsmøte samt forretningsorden for årsmøtet. Les videre

NSFs 99. kongress 5. juli kl 17 – kongresspapirer og informasjon om kongress-gjennomføringen

Om en måned – søndag 5. juli kl 17 – avholdes NSFs 99. kongress. Det blir en ny erfaring, idet Sentralstyret i lys av Covid-19 pandemien og avlysningen av årets Landsturnering har vedtatt å gjennomføre kongressen online.

Kongresspapirene, som i dag er sendt ut til alle klubber og kretser, kan finnes her. Der finner man på vanlig måte styrets årsberetning, årsberetninger for komiteer og utvalg, regnskap og budsjett, innkomne forslag, valgkomiteens innstilling, referat fra fjorårets kongress, samt forretningsorden for årets kongress.

Det er utarbeidet en egen forretningsorden for årets kongress, samt korte sjekklister for hvordan man deltar på kongressen som delegat, hvordan man kan følge kongressen på nett, og hvordan man kan bruke tale- og stemmeretten. Dokumentet kan finnes på side 52-53 i kongresspapirene. Les videre

Redegjørelse fra Sentralstyret om avlysningsvedtaket for Landsturneringen 2020

Sentralstyret besluttet som tidligere meddelt 14. mai å avlyse årets Landsturnering, som skulle vært avholdt i Stjørdal i uke 28. Styret vurderer at det kan være god grunn til å gi utfyllende informasjon om momentene bak beslutningen, og det er derfor utarbeidet en egen redegjørelse som tar for seg de ulike forhold som ble vurdert. Hele redegjørelsen kan leses her.  

Retningslinjer for sjakk-arrangementer i lys av Corona-restriksjonene

 

Norges Sjakkforbund (NSF) og Ungdommens Sjakkforbund (USF) vil til enhver tid lytte nøye til myndighetenes pålegg om smittevern under Corona-pandemien. NSF og USF vil gi retningslinjer, men det er hver enkelt klubb/arrangør som er ansvarlig for smitteverntiltakene som til enhver tid gjelder blir fulgt.

Sentralt i regelverket er https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-03-27-470, Forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskrriften), fra Helse- og omsorgsdepartementet, sist oppdatert 14. mai 2020 §13.

Helsedirektoratet gitt en veileder https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/smittevern-for-idrett-covid-19 Smittevern for idrett (covid-19), som gir veiledning om hvordan dette kan iverksettes mot idrett.

På grunnlag av dette vil NSF og USF gi følgende råd for sjakkspill i regi av NSF / USF og klubber eller lokallag tilknyttet NSF eller USF.

Veilederen oppdateres fortløpende for å rette seg etter myndighetenes krav.

Oppdatert 18. juni:  

Maks antall deltakere er 200

NGP-turneringer i lang- og hurtigsjakk tillates.

Spørsmål om denne veilederen kan stilles til turneringssjef i NSF Henrik Sjøl.

Les videre