Pressemelding

SAMARBEIDSAVTALE

Norges Sjakkforbund (NSF) og ISBRE Water AS (ISBRE) har inngått en 12 måneders samarbeidsavtale. Følgende punkter inngår i avtalen:

  • ISBRE vil stille sitt vannprodukt til rådighet for NSFs representasjonsspillere under turneringer i Norge og i utlandet, herunder Sjakk-OL i Tromsø 2014 med full eksklusivitet
  • Under «ISBRE Norges Grand Prix 2014-15», med ca 70-100 turneringer rundt om i hele Norge, vil ISBRE være tilgjengelig for alle spillere og publikum
  • For øvrig vil partene i avtaleperioden samarbeide om en rekke andre aktiviteter
  • Det er partenes intensjon å forlenge avtalen når den vedtatte periode er omme, med fortsettelse av den samme fulle eksklusiviteten som i nåværende avtale

Les videre

Eliteserien endrer navn til Codanserien

Norges Sjakkforbund er svært fornøyd med at Codan Forsikring blir hovedsponsor for serien i 2014/15-sesongen, og serienavnet endres derfor til Codanserien.

Avtalen gjelder i utgangspunktet kun for sesongen 2014/15, men partene er innstilt på at samarbeidet skal bli langvarig.

Den økonomiske støtten Codan Forsikring yter Sjakkforbundet vil komme til god nytte for både bredde- og toppsjakken i Norge.

Med Codan i Danmark og Trygg-Hansa i Sverige, er Codan Forsikring del av et av de største forsikringsselskapene i Skandinavia.

Oddetalls reservelag til Sjakk-OL

Norges Sjakkforbund skal ha klar oddetalls reservelag i Sjakk-OL i Tromsø – et i åpen klasse og et i dameklassen. Lagene skal bare spille hvis det er ulikt antall påmeldte lag. Dette blir først klart etter Captains’ Meeting lørdag 2/8 kl 9:00. Første runde spilles 2/8 kl 15:00. Les videre

Kongresspapirer – endelig utgave

93_2Norges Sjakkforbunds 93. Kongress avholdes i Trondheim søndag 13. juli kl 19.

Foreløpig utgave av kongresspapirene ble gjort tilgjengelig 16/6. Nå foreligger endelig utgave: se http://2000.sjakk.no/nsf/kongress.htm
Viktigste tillegg ifht foreløpig utgave:
1. Valgkomiteens innstilling
2. Forslag fra SOSS Selvaagbygg i «Regelbrudd i Eliteserie»-saken
I tillegg er det foretatt noen mindre opprettinger.

 

Kongressforslag om søknad om medlemskap i Idrettsforbundet

Informasjons- og diskusjonsmøte under Landsturneringen i Trondheim, lørdag 12/7 kl 20:00

Norges Sjakkforbunds Sentralstyret har foreslått for Kongressen at NSF skal søke om medlemskap som særforbund i Norges Idrettsforbund (se kongresspapirene her: http://2000.sjakk.no/nsf/kongress.htm)

Dette er en stor og viktig sak for norsk sjakk, og blir allerede flittig diskutert i klubber og på nettet. USF og NSF vil sammen arrangere et møte under Landsturneringen for å svare på spørsmål og legge til rette for diskusjon. Møtet vil finne sted på Landsturnerings-hotellet før Kongressen søndag 13/7, nemlig lørdag kveld kl 20-. Vel møtt!

Nytt fra Sjakkontoret

usflogoEtter nærmere avtale har Dag Danielsen valgt å fratre sin stilling i USF, med virkning fra 1/7-14.
Vi vil takke Dag for hans innsatser den tiden han har vært ansatt ved Sjakkontoret i ulike roller, og ønske ham lykke til videre.
Eirik Næss, Styreleder i USF

FIDEs spilleregler fra 1. juli 2014

SpillerFIDElogoeglene for sjakk oppdateres etter vedtak på FIDE-kongressen hvert fjerde år. Ny versjon skulle etter dette ha vært vedtatt på FIDE-kongressen høsten 2012 og trådt i kraft fra 1. juli 2013. Saken ble imidlertid utsatt fra kongressen, og først senhøsten 2013 forelå en komplett engelsk versjon. Noen justeringer senere foreligger det nå komplette nye spilleregler i norsk versjon, oversatt av Arne Tjølsen og godkjent av Reglementsutvalget til Norges Sjakkforbund (heretter RU). Denne nye versjonen av FIDEs spilleregler trer i kraft fra og med 1. juli 2014.

De nye reglene inneholder mange språklige justeringer og noe omorganisering. Turneringsledere og spillere bør merke seg at man utenfor de tolv ordinære paragrafene finner hurtigsjakkreglene i “tillegg A”, lynsjakkreglene i “tillegg B”, samt regler for hurtigavslutning av langsjakkpartier og hurtigsjakk i “tillegg G”.
les Uttalelse fra RU om endringer i FIDEs spilleregler fra 1. juli 2014.