Pressemelding

SAMARBEIDSAVTALE

Norges Sjakkforbund (NSF) og ISBRE Water AS (ISBRE) har inngått en 12 måneders samarbeidsavtale. Følgende punkter inngår i avtalen:

  • ISBRE vil stille sitt vannprodukt til rådighet for NSFs representasjonsspillere under turneringer i Norge og i utlandet, herunder Sjakk-OL i Tromsø 2014 med full eksklusivitet
  • Under «ISBRE Norges Grand Prix 2014-15», med ca 70-100 turneringer rundt om i hele Norge, vil ISBRE være tilgjengelig for alle spillere og publikum
  • For øvrig vil partene i avtaleperioden samarbeide om en rekke andre aktiviteter
  • Det er partenes intensjon å forlenge avtalen når den vedtatte periode er omme, med fortsettelse av den samme fulle eksklusiviteten som i nåværende avtale

Les videre

Eliteserien endrer navn til Codanserien

Norges Sjakkforbund er svært fornøyd med at Codan Forsikring blir hovedsponsor for serien i 2014/15-sesongen, og serienavnet endres derfor til Codanserien.

Avtalen gjelder i utgangspunktet kun for sesongen 2014/15, men partene er innstilt på at samarbeidet skal bli langvarig.

Den økonomiske støtten Codan Forsikring yter Sjakkforbundet vil komme til god nytte for både bredde- og toppsjakken i Norge.

Med Codan i Danmark og Trygg-Hansa i Sverige, er Codan Forsikring del av et av de største forsikringsselskapene i Skandinavia.

Oddetalls reservelag til Sjakk-OL

Norges Sjakkforbund skal ha klar oddetalls reservelag i Sjakk-OL i Tromsø – et i åpen klasse og et i dameklassen. Lagene skal bare spille hvis det er ulikt antall påmeldte lag. Dette blir først klart etter Captains’ Meeting lørdag 2/8 kl 9:00. Første runde spilles 2/8 kl 15:00. Les videre

Kongresspapirer – endelig utgave

93_2Norges Sjakkforbunds 93. Kongress avholdes i Trondheim søndag 13. juli kl 19.

Foreløpig utgave av kongresspapirene ble gjort tilgjengelig 16/6. Nå foreligger endelig utgave: se http://2000.sjakk.no/nsf/kongress.htm
Viktigste tillegg ifht foreløpig utgave:
1. Valgkomiteens innstilling
2. Forslag fra SOSS Selvaagbygg i «Regelbrudd i Eliteserie»-saken
I tillegg er det foretatt noen mindre opprettinger.

 

Kongressforslag om søknad om medlemskap i Idrettsforbundet

Informasjons- og diskusjonsmøte under Landsturneringen i Trondheim, lørdag 12/7 kl 20:00

Norges Sjakkforbunds Sentralstyret har foreslått for Kongressen at NSF skal søke om medlemskap som særforbund i Norges Idrettsforbund (se kongresspapirene her: http://2000.sjakk.no/nsf/kongress.htm)

Dette er en stor og viktig sak for norsk sjakk, og blir allerede flittig diskutert i klubber og på nettet. USF og NSF vil sammen arrangere et møte under Landsturneringen for å svare på spørsmål og legge til rette for diskusjon. Møtet vil finne sted på Landsturnerings-hotellet før Kongressen søndag 13/7, nemlig lørdag kveld kl 20-. Vel møtt!

Nytt fra Sjakkontoret

usflogoEtter nærmere avtale har Dag Danielsen valgt å fratre sin stilling i USF, med virkning fra 1/7-14.
Vi vil takke Dag for hans innsatser den tiden han har vært ansatt ved Sjakkontoret i ulike roller, og ønske ham lykke til videre.
Eirik Næss, Styreleder i USF