Oddetalls reservelag til Sjakk-OL

Norges Sjakkforbund skal ha klar oddetalls reservelag i Sjakk-OL i Tromsø – et i åpen klasse og et i dameklassen. Lagene skal bare spille hvis det er ulikt antall påmeldte lag. Dette blir først klart etter Captains’ Meeting lørdag 2/8 kl 9:00. Første runde spilles 2/8 kl 15:00.

Laguttaket for Norges oddetalls reservelag, som vil bli Norges 3. lag i hver klasse, vil i så fall være:

Åpen klasse

1 Espen Lie, Asker
2 Rune Djurhuus, Norstrand
3 Lars Oskar Hauge, OSS
4 Kristian Stuvik Holm, Vålerenga
5 Sebastian Mihajlov, OSS

Dameklassen

1 Torill Skytte, OSS
2 Hanna B. Kyrkjebø, Stavanger
3 Marte B. Kyrkjebø, Stavanger
4 Maud Rødsmoen, OSS
5 Elise S. Jacobsen, Tromsø

Kongresspapirer – endelig utgave

93_2Norges Sjakkforbunds 93. Kongress avholdes i Trondheim søndag 13. juli kl 19.

Foreløpig utgave av kongresspapirene ble gjort tilgjengelig 16/6. Nå foreligger endelig utgave: se http://2000.sjakk.no/nsf/kongress.htm
Viktigste tillegg ifht foreløpig utgave:
1. Valgkomiteens innstilling
2. Forslag fra SOSS Selvaagbygg i «Regelbrudd i Eliteserie»-saken
I tillegg er det foretatt noen mindre opprettinger.

 

Kongressforslag om søknad om medlemskap i Idrettsforbundet

Informasjons- og diskusjonsmøte under Landsturneringen i Trondheim, lørdag 12/7 kl 20:00

Norges Sjakkforbunds Sentralstyret har foreslått for Kongressen at NSF skal søke om medlemskap som særforbund i Norges Idrettsforbund (se kongresspapirene her: http://2000.sjakk.no/nsf/kongress.htm)

Dette er en stor og viktig sak for norsk sjakk, og blir allerede flittig diskutert i klubber og på nettet. USF og NSF vil sammen arrangere et møte under Landsturneringen for å svare på spørsmål og legge til rette for diskusjon. Møtet vil finne sted på Landsturnerings-hotellet før Kongressen søndag 13/7, nemlig lørdag kveld kl 20-. Vel møtt!

Nytt fra Sjakkontoret

usflogoEtter nærmere avtale har Dag Danielsen valgt å fratre sin stilling i USF, med virkning fra 1/7-14.
Vi vil takke Dag for hans innsatser den tiden han har vært ansatt ved Sjakkontoret i ulike roller, og ønske ham lykke til videre.
Eirik Næss, Styreleder i USF

FIDEs spilleregler fra 1. juli 2014

SpillerFIDElogoeglene for sjakk oppdateres etter vedtak på FIDE-kongressen hvert fjerde år. Ny versjon skulle etter dette ha vært vedtatt på FIDE-kongressen høsten 2012 og trådt i kraft fra 1. juli 2013. Saken ble imidlertid utsatt fra kongressen, og først senhøsten 2013 forelå en komplett engelsk versjon. Noen justeringer senere foreligger det nå komplette nye spilleregler i norsk versjon, oversatt av Arne Tjølsen og godkjent av Reglementsutvalget til Norges Sjakkforbund (heretter RU). Denne nye versjonen av FIDEs spilleregler trer i kraft fra og med 1. juli 2014.

De nye reglene inneholder mange språklige justeringer og noe omorganisering. Turneringsledere og spillere bør merke seg at man utenfor de tolv ordinære paragrafene finner hurtigsjakkreglene i “tillegg A”, lynsjakkreglene i “tillegg B”, samt regler for hurtigavslutning av langsjakkpartier og hurtigsjakk i “tillegg G”.
les Uttalelse fra RU om endringer i FIDEs spilleregler fra 1. juli 2014.

Årsberetning og kongresspapirer

Årsberetning 2013-14 og Kongresspapirer – i år samlet i ett pdf-dokumenter nå tilgjengelig.

Fulmaktsskjema for kongessdelegater finnes her.

Vi må dessverre melde om noen få ettersendelser:
- valgkomiteens innstilling er litt forsinket – legges ut så snart den foreligger.
- et lite antall øvrige mindre ettersendelser vil også bli oppdatert i en endelig versjon. Vi vil kunngjøre at endelig versjon er tilgjengelig når så er tilfelle.

Velkommen til Kongress, Landsturnering og Jubileumsfeiring!