Bruk av spillere fra andre klubber i seriesjakken

Enkelte klubber har for få medlemmer til å kunne stille lag i seriesjakken. For å gi spillerne i disse klubbene muligheter for å spille seriesjakk, har NSFs sentralstyre besluttet følgende (dette gjelder IKKE Codanserien):
• Det er i hver serierunde anledning til å bruke inntil 2 spillere som er hovedmedlem i en klubb som IKKE stiller lag i seriesjakken
• Spillere som man ønsker å benytte, må være NSF i hende senest en uke før første serierunde. Oversikten over disse spillerne offentliggjøres på seriesjakkens hjemmesider.
• Disse spillerne kan kun representere en klubb i løpet av samme sesong etter denne ordningen.
• § 6.1, som bl.a. sier” Minst 2/3 av spillerne på et lag må være registrert som norsk i FIDE” vil fortsatt gjelde.

Nytt fra NSF og USF

Sjakk_Logo_gul_100Styrene i NSF og USF har fastlagt en prosess for usflogo
behandling av Idrettsforbund-saken høsten 2014. Et omfattende saksmateriale vil bli gjort tilgjengelig på sjakkens hjemmesider i løpet av uke 38. Det vil så bli arrangert åpne regionale informasjons- og diskusjonsmøter i uke 40-42. Her vil bl.a representanter for styrene delta. Styrene vil deretter foreta en samlet vurdering og fastlegge den videre behandling av saken. Les videre

Nye redaktører for Norsk Sjakkblad

S0121464Leif Erlend Johannessen og Yonne Tangelder er ansatt som redaktører for Norsk Sjakkblad fra nr 4/2014 til og med nr 4/2016. Leif Erlend skal være redaktør for de 5 første numrene og Yonne for de fire siste.

Leif Erlend Johannessen (f. 1980) arbeider til daglig som advokatfullmektig i Advokatfirmaet Salomon Johansen. Han ble Norges 5. stormester i 2002 og har representert Norge i seks sjakkolympiader, bl.a. på førstebord. I 2013 deltok han i FIDE World Cup i Tromsø.

Yonne Tangelder (f. 1983) er opprinnelig fra Nederland og kom til Norge i 2006 for å fullføre masteroppgaven sin i psykologi. Hun arbeider til daglig som fagkonsulent hos Rustelefonen. Hun er nederlandsk mester for jenter U12 i 1995 og har representert Nederland i VM og EM i aldersbestemte klasser.

Nytt fra Sjakkontoret

Arne-Birger LundArne-Birger Lund (Nordstrand SK) er ansatt ved Sjakkontoret i en prosjektstilling (12 timer/uke) frem til desember 2014.

Arne-Birger har spilt sjakk i 36 år, og lært barn å spille sjakk og vært med i styre og stell i Nordstrand SK/SKU siden 1990. Han er siviløkonom med spesialisering i logistikk, og har de siste 13 årene jobbet med logistikkløsninger i Posten/Bring.

Norsk seier i Nordisk for ungdomsskolelag

Foto: Lars OA Hedlund

Foto: Lars OA Hedlund

Laget fra Kannik ungdomsskole i Stavanger sikret norsk seier i Nordisk mesterskap for ungdomsskolelag, avholdt 5. – 7. september i Stockholm. Island kom på 2. plass, Sverige på 3. plass. Det norske laget besto av Andreas Fossan, Hanna Kyrkjebø, Marte Kyrkjebø, Edvin Jarve og Leo Giske Vatnestrøm. Petter Fossan var lagleder.

Codanserien 2014/15

Sentralstyret i NSF har vedtatt at Codanserien 2014/15 skal spilles med 12 lag. Kvalifisering til den siste plassen spilles mellom Nordstrand SK og Hell SK i OSS’ lokaler lørdag 20. september kl 10:30. Moss SK hadde tilbud om å delta i kvalifiseringen, men valgte å takke nei.
Første ordinære spillehelg i Codanserien er 31. oktober – 2. november.

 

 

Pressemelding

SAMARBEIDSAVTALE

Norges Sjakkforbund (NSF) og ISBRE Water AS (ISBRE) har inngått en 12 måneders samarbeidsavtale. Følgende punkter inngår i avtalen:

  • ISBRE vil stille sitt vannprodukt til rådighet for NSFs representasjonsspillere under turneringer i Norge og i utlandet, herunder Sjakk-OL i Tromsø 2014 med full eksklusivitet
  • Under «ISBRE Norges Grand Prix 2014-15», med ca 70-100 turneringer rundt om i hele Norge, vil ISBRE være tilgjengelig for alle spillere og publikum
  • For øvrig vil partene i avtaleperioden samarbeide om en rekke andre aktiviteter
  • Det er partenes intensjon å forlenge avtalen når den vedtatte periode er omme, med fortsettelse av den samme fulle eksklusiviteten som i nåværende avtale

Les videre

Eliteserien endrer navn til Codanserien

Norges Sjakkforbund er svært fornøyd med at Codan Forsikring blir hovedsponsor for serien i 2014/15-sesongen, og serienavnet endres derfor til Codanserien.

Avtalen gjelder i utgangspunktet kun for sesongen 2014/15, men partene er innstilt på at samarbeidet skal bli langvarig.

Den økonomiske støtten Codan Forsikring yter Sjakkforbundet vil komme til god nytte for både bredde- og toppsjakken i Norge.

Med Codan i Danmark og Trygg-Hansa i Sverige, er Codan Forsikring del av et av de største forsikringsselskapene i Skandinavia.