Frifond

usflogoUSF minner om fristen for å bruke opp Frifondsmidler fra fjorårets tildeling, som er 30. juni. Midler som ikke er brukt innen fristen må tilbakebetales. Frist for å levere rapport for fjorårets midler er 10. juli, og i august kan lokallagene som vanlig søke om nye midler! Les videre