NSF Illustrasjon Medlem Hovedfarge 2 01

Norges Sjakkforbunds og Ungdommens Sjakkforbunds overordnede visjon er: sjakk for alle

Et sentralt element i denne visjonen er at sjakken skal være en arena der folk ønsker å være, og hvor alle føler seg velkomne. For å realisere visjonen om sjakk for alle, oppfordres alle som deltar i sjakkmiljøet til å etterleve våre kjerneverdier: Mangfold, Fair Play og Utvikling

Ressurspersoner

Varslingsportal

For tillitsvalgte

Materiell

NSF Sak 0102

Etiske retningslinjer

De etiske retningslinjene bygger på forbundenes formålsparagrafer, lover og andre vedtatte retningslinjer og er en sammenfatning av organisasjonens etiske praksis og regler for å overholde denne. De etiske retningslinjene gjelder for alle tillitsvalgte og ansatte i Norges Sjakkforbund og Ungdommens sjakkforbund.

Les mer her
USF Profilbilde Facebook Blå

USFs disiplinærreglement

Ungdommens Sjakkforbund (USF) har et disiplinærreglement som sikrer rettferdig og konsekvent håndtering av disiplinærsaker innen forbundets aktiviteter og turneringer. Reglementet gjelder for alle medlemmer og omhandler saker som er skriftlig innrapportert av enten lokallag, medlemmer, arrangører, eller turneringsledere.

Les mer her
NSF Profilbilde Facebook

NSFs disiplinærreglement

Disiplinærreglementet i Norges Sjakkforbund (NSF) er etablert for å garantere at både spillere og andre involverte overholder det gjeldende regelverket innenfor forbundet. Formålet er å opprettholde orden og integritet i alle forbundets aspekter og arrangementer. Reglementet er gyldig for alle medlemmer av NSF, samt alle som deltar i, involverer seg i, eller er til stede ved forbundets arrangementer eller aktiviteter, sikrende at et klart og konsistent regelverk er fulgt av alle.

Les mer her