Tilbake til Fair Play

For tillitsvalgte

Her finner du en oversikt over kurs, attester og andre nyttige ting for tillitsvalgte.

Her finner du Tryggkurs for tillitsvalgte

Dette kurset gjennomgår hvordan man håndterer varsler og tips til hvordan organisasjonen kan øke bevistthet om uønsket atferd. Dette er kulturbyggende for å bli en organisasjon som er trygg for alle å være en del av. Kurset er utviklet på kurs hos LNU.

Her finner du ressurssiden for Politiattester

Alle tillitsvalgte og trenere som jobber med barn skal ha gyldig politiattest. I USF så registreres dette i medlemsregisteret. Ta kontakt med oss på kontoret om du trenger oppdatert fullmakt for innsendelse av søknad om politiattest.