Medlemillustrasjon gronn

26. apr. 2024

Sofie Sæther

USF

Oppdatering av regler i BGP/UGP

Reglementet for BGP/UGP har fått noen viktige endringer. Fra sesong 2024 så blir det blant annet delt ut sjakkstipender som premier!

Her finner du reglementet

Endringene er foretatt i punktene 3, 5, 6 og 7. De er hovedsaklig endret til det som praktiseres i dag.

Punkt 3. Poengskala

Deltakere i KM individuelt tildeles GP-poeng i den aldersklassen de tilhører, etter «tett poengskala».

Punkt 5. Premiering
Fra og med sesongen 2024 endres regelverket til å få slik ordlyd:

«I alle enkeltturneringer skal minst beste 1/3 av deltakerne i hver klasse premieres. I klassene Lilleputt, Miniputt, Mikroputt og eventuelle nybegynnerklasser, skal samtlige deltakerne ha deltakerbevis.

USFs forbundsstyre vedtar og bekjentgjør premiering i sammendraget i forbindelse med sesongstart. Alle spillere med deltaking i minst tre turneringer, og med minst 25 poeng, premieres med diplom. Sjakkstipend deles ut basert på innbetalte startavgifter i respektive aldersklasser. 100 poeng gir kr 2.000, hvis innbetalt beløp i klassa dekker dette, og hvis ikke, så blir beløpet forholdsmessig redusert, med lik sum på alle som har fått 100 poeng. Eventuelt restbeløp i respektive klasser fordeles med inntil kr 2.000 til de neste på resultatlisten så langt dette er mulig. Restbeløp etter dette fordeles til den eller de neste på resultatlisten. Hvis det er flere med samme poengsum fordeles beløp mellom disse.»

Punkt 6. Terminfesting og bekjentgjøring

Fristen i første setning endres til 4 uker. Det legges til ny setning etter første setning: «Forbundsstyret kan dispensere fra denne fristen, men ikke etter 1. november.» I nest siste setning strykes ordet «løperseddelen».

Punkt 7. Resultatrapportering og innbetaling av avgifter

Tredje siste og siste setning strykes, og erstattes med ny siste setning: «USF og NSF sender faktura for avgiftene.»