Tilbake til Klubber og kretser

Starte klubb eller lokallag

Ønsker du å stifte en sjakklubb i Norges Sjakkforbund, eller et lokallag i Ungdommens Sjakkforbund? Fyll ut skjemaet under for å komme i gang.

Norges Sjakkforbund og Ungdommens Sjakkforbund er to separate organisasjoner. Norges Sjakkforbund organiserer turneringer og aktiviteter for sjakkspillere i alle aldre. Ungdommens Sjakkforbund organiserer aktivitet for barn og unge.

Slik starter du en sjakklubb:

  1. Sett sammen et styre med minst en leder og kasserer.
  2. Vedta vedtekter og kontingent. Kontingenten må minimum utgjøre krets og forbundskontingent. Klubbens vedtekter kan ikke stride mot NSFs lover. Bruk "Lovnorm for klubber" når dere lager egne vedtekter (i USF: Ungdommens Sjakkforbunds lover og Mønsterlov for lokallag i USF)
  3. Meld medlemmer og styret inn i NSF / USF. Dette gjør dere ved å fylle inn skjemaet under. Det må være minst 5 medlemmer ved oppstart i NSF og 6 medlemmer ved oppstart i USF.
Hva slags lag skal registreres? *

Norges Sjakkforbund organiserer sjakklubber. Ungdommens Sjakkforbund organiserer lag for barn og unge under 26 år.

Dersom ikke klubben har egen epost, oppgi epost til lokallagsleder

Adresse

For lokallag uten egne lokaler vil normalt leders hjemmeadresse oppgis her.

Last opp medlemsliste. Dette kan også registreres i etterkant.

Oppgi gjerne informasjon om spillested, spilletider, eller annet som kan være nyttig for at forbundet kan legge best mulig til rette for klubben .