Sparebank

7. jul. 2022

May-Helene Gram Franck

Samfunn

Sparebankstiftelsen DNB viderefører støtten til Sjakk & Samfunn!

Prosjektet får 3.6 millioner for perioden 2023-2025.

Sjakk & Samfunn startet opp i 2019, takket være støtte fra Kulturdepartementet og Sparebankstiftelsen DNB.

Nå er det klart at Sparebankstiftelsen gir støtte til tre nye år, som sikrer at samfunnsarbeidet kan fortsette å blomstre og spres til nye områder i samfunnet. Sjakk & Samfunn planlegger en omfattende satsing på barn og unge i årene som kommer, i tillegg til en styrking av områdene som allerede er omfattet av prosjektet.

Fra før har Sjakk & Samfunn rullet ut samarbeid med aktører innen kriminalomsorgen, eldreomsorgen, rusomsorg og psykisk helse samt på biblioteker og fritidsklubber. Over 700 institusjoner er så langt påmeldt prosjektet.

Om den videre støtten har prosjektleder Martin Johannessen dette å si :

– Dette er en utrolig mulighet til å få sjakk ut til enda flere. Vi har de siste årene opplevd å bli tatt imot med åpne armer uansett hvor vi går. Vi merker at interessen for å bruke sjakk som verktøy til å skape sosiale møteplasser er enorm. At Sparebankstiftelsen DNB velger å fornye støtten, er med å sikre at vi kan få til alt vi har planlagt­ ­­– alt fra nye satstinger til å styrke oss der vi allerede er.