Fairlpaly logo blå

2. okt. 2023

May-Helene Gram Franck

Forbund

NSF og USF lanserer en felles Fair Play-side

Fair Play er en av grunnverdiene i norsk sjakk. Sjakk for alle betyr at vi alle må bidra aktivt for å nå dette målet. Vi har nå samlet all relevant informasjon og ressurser på ett sted, slik at arbeidet med Fair Play skal bli lettere og mer oversiktlig.

Link til siden finner du her: Fair Play-siden

Den vil også ligge på frontsiden til sjakk.no


Fair Play-siden finnes det en rekke ressurser og informasjon som er relevante i arbeidet med Fair Play. Her følger en guide til hvordan man bruker siden:

Ressurspersoner: Dette er en oversikt over ressurspersoner i forbundet som man kan spørre til råds om Fair Play. Dette er personer som kan fungere som støttespillere i vanskelige situasjoner. Alle som er på denne listen har tatt kurset «Trygg Organisasjon», og alle har taushetsplikt. Særlig for klubbledere og andre tillitsvalgte kan det være fint å ha noen eksterne å snakke med.

Per nå er det bare personer sentralt som har tatt de nødvendige kursene. På sikt har vi som mål at alle kretser skal ha en person som har et overordnet ansvar for sin krets.

Varslingsportal: Har det skjedd noe med deg, eller har du vært vitne til en ubehagelig hendelse, anbefaler vi alltid å varsle om det. Varsler som innsendes mottas og håndteres av forbundenes felles varslingsutvalg. Varslingsutvalget består av generalsekretær Kristine Marie Ganz, Trond Young (USF) og Aud Norunn Røsok Strand (NSF).

Er du usikker på om du skal varsle? Eller hva som skjer når du varsler? Ta kontakt med en av ressurspersonene; de har taushetsplikt og vil hjelpe deg.

For tillitsvalgte: Her finner du en oversikt over kurs, attester og andre nyttige ting for tillitsvalgte.

Denne siden vil oppdateres fortløpende med informasjon, så det kan være lurt å besøke den innimellom.

Er det noe du mangler på denne siden? Ta kontakt med [email protected] eller [email protected].

Materiale: Her finner du materiale for å arrangere turneringer, samlinger og som kan printes ut for deling i klubblokalet ditt. Mye av materialet er hentet fra LNU og tilpasset sjakkaktiviteter.

Denne siden vil også oppdateres fortløpende med nytt materiale. Mangler du noe, eller har du gode ideer til hva som bør inkluderes her? Ta kontakt med [email protected] eller [email protected].


På siden finner man også etiske retningslinjer for begge forbundene. De etiske retningslinjene bygger på forbundenes formålsparagrafer, lover og andre vedtatte retningslinjer og er en sammenfatning av organisasjonens etiske praksis og regler for å overholde denne.

Og, man finner NSFs og USFs disiplinærreglementer.

Ungdommens Sjakkforbund (USF) har et disiplinærreglement som sikrer rettferdig og konsekvent håndtering av disiplinærsaker innen forbundets aktiviteter og turneringer. Reglementet gjelder for alle medlemmer.

Disiplinærreglementet i Norges Sjakkforbund (NSF) er etablert for å garantere at både spillere og andre involverte overholder det gjeldende regelverket innenfor forbundet. Formålet er å opprettholde orden og integritet i alle forbundets aspekter og arrangementer.