Klarert 1

26. mar. 2022

May-Helene Gram Franck

Samfunn

– Glemmer at man er i fengsel

Sjakkurset er nettopp ferdig, og de innsatte er på vei tilbake til sitt. Noen henger igjen for å prate litt med oss.

Vi i Sjakk & Samfunn har blitt invitert til å være med på et sjakkurs i Oslo fengsel, og vi takket selvfølgelig ja.

– Det er mye av tiden her inne som går med til å prate om rus og andre tunge temaer. Sjakken er en pause fra alt det, man glemmer at man er i fengsel. Det føles meningsfullt

Så du blir ikke stressa av å skulle prestere på brettet?

– Nei nei, det gir en indre ro!

Klarert3

Kurset holdes av Jon Kristina Haarr, en meget rutinert sjakkspiller som er der som frivillig.

– Å være frivillig i fengsel har så langt vært spennende og meningsfyllt. Jeg har blitt tatt godt imot av ledelsen i fengselet som har vært veldig behjelpelige, i tillegg til de innsatte som er både motiverte og læringsvillige, forteller Jon Kristian.

Vår opplevelse av sjakkgruppa stemmer godt overens med Jon Kristian sin oppfatningKursdeltakerne svarer engasjert på spørsmål, de kommer med løsningsforslag og heier hverandre frem. Når en av kursdeltakerne blir invitert opp for å løse en krevendesjakkoppgave, kommer det oppmundtrende tilrop og kommentarer fra salen, «Dette klarer du!» Applaus fyller rommet når oppgaven er løst noen minutter senere. «Han er god, ass!», smiler en av kursdeltakerne og snur seg mot resten av rommet.

Klarert2

Sjakkurset har en varighet på 8 uker, og så langt har Jon Kristian fått svært gode tilbakemeldinger.

– I utgangspunktet meldte jeg meg frivillig for å støtte opp under Sjakk & Samfunn sin satsing i fengsler – noe jeg tenkte jeg kunne bidra til, og som jeg opplever som et veldig positivt tiltak. Jeg syns det er veldig motiverende å tenke på at mitt bidrag kan hjelpe noensom livet har gått litt skeis for og syns det er veldig gledelig å få gode tilbakemeldinger på opplegget!

Det er ikke bare i Oslo fengsel det spilles mye sjakk. Flere fengsler opplever en økende interesse for sjakk blant innsatte, og de siste årene har Sjakk & Samfunn sendt ut mange hundre sjakkbrett til fengsler rundt om i landet.

Jon Kristian tror sjakk har et inkluderende potensial som kan ha flere positive effekter.

– Noe av det jeg alltid har likt med sjakken er at så lenge interessen er tilstede så kan hvem som helst samles og spille på helt like vilkår. Sjakk er også et veldig bra verktøy for konsentrasjon og mestring, men også bare det å lære å være en god vinner og en like god taper.