4. jan. 2022

Eirik Natlandsmyr

Forbund

Varslingsportal for norsk sjakk

Norges Sjakkforbund og Ungdommens Sjakkforbund har opprettet en felles varslingsportal og vedtatt felles etiske retningslinjer for norsk sjakk.

Sjakkforbundene skal arbeide mot vold, trusler, diskriminering, hets, mobbing, juks, seksuell trakassering og seksuelle overgrep gjennom forebyggende arbeid og effektive sanksjoner, slik at norsk sjakk er trygt for alle. Norsk sjakks etiske retningslinjer finner du her. Forbundene oppfordrer til å varsle om alle uønskede hendelser i norsk sjakk.

Varslingsportalen og et nedsatt varslingsutvalg er en del av dette arbeidet. Portalen er laget av MittVarsel, og benyttes allerede av andre forbund som for eksempel Norges fotballforbund. Varslingsportalen finner du lett tilgjengelig i hovedmenyen under "Varsling".

Vi oppfordrer alle til å varsle med navn, da det vil gjøre det lettere å følge opp saker. Ved anonym varsling vil du få et brukernavn og et passord som kan benyttes til å kommunisere med saksbehandler.

Håndtering av varsler

Varsler innsendt mottas og håndteres av forbundenes felles varslingsutvalg. Varslingsutvalget består av generalsekretær Kristine Marie Ganz og Aud Norunn Røsok Strand.

I behandlingen av saker er det i tillegg noen grunnleggende prinsipper for håndtering av alle saker: Fortrolig informasjon skal ikke deles (konfidensialitet), saksbehandlere skal være upartisk og ikke ha personlige interesser i saken (habilitet), og at den det varsles om skal gis rett til å forklare seg (kontradiksjon). Det samtidig et mål om å løse saker på lavest mulig nivå.

Brudd på norsk sjakks etiske retningslinjer kan medføre sanksjoner etter forbundenes gjeldende disiplinærreglement (disiplinærreglement i NSF / disiplinærreglement i USF)

Brudd på Turneringsreglementet og Spillereglene vil bli videresendt til Reglementsutvalget (RU) i tråd med disiplinærreglementet.

QR-kode for varsling