Frifond

Gjennom to tildelinger i året fordeles omkring 1 million til lokallag i Ungdommens Sjakkforbund.

Hvert år tildeles USF Frifond-midler fra statsbudsjettet og tippeoverskuddet, via Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU). 5 % av midlene går til USFs administrasjon, resten går til lokallagene.

Frifond-midlene skal brukes til å styrke det lokale, frivillige arbeidet. Midlene kan altså ikke brukes til lønn og i utlandet. De kan heller ikke brukes på måter som undertrykker eksisterende frivillighet. Frifond-midlene er årlige midler. Det innebærer at mottatte penger må være brukt opp innen 30. juni året etter. Dette regelverket er en utdypning av LNUs regler for Frifond. Se ellers lnu.no

Tildelinger