Tilbake til USF

Hva er frifond?

Frifond kan gi tusener i støtte til lokallag. Men hvordan kan ditt lokallag få denne støtten? Her finner du svar på ofte stilte spørsmål om Frifond.

Hva er Frifond?

Formålet er å bidra til økt aktivitet i lokallag av nasjonale organisasjoner.

Støtteordningen «Frifond organisasjon» gir tilskudd til lokallag i landsdekkende, frivillige og demokratiske organisasjoner. Midlene deles ut til USF, som fordeler det videre til sine lokallag.

Må man ha egne bankkonti og evt være registrert hos Brønnøysundregistrene som frivillig enhet?

Det er krav at lokallaget har kontroll på egen økonomi og et adskilt regnskap. Det oppfordres til å være registrert i Enhets- og Frivillighetsregisteret da dette er et krav for å søke MVA-kompensasjon.

Hva med vedtekter?

Vedtektene deres viser det offentlige at deres lag er selvstendige og demokratiske. Dere arbeider spesielt for barn og ungdom med formål som gjelder barn og ungdom, og har barn og ungdom som deltakere i deres aktiviteter.

Deres vedtekter er ikke i strid med USF eller norsk lovgivning, og kan vise til at et eventuelt overskudd tilfaller organisasjonen eller andre samfunnsnyttige formål. USF mottar offentlig støtte og det er derfor viktig at vi følger alle lover rundt barne- og ungdomsorganisasjoner.

Dere sikrer at også medlemmer under 15 år har arenaer hvor de kan fremme sine synspunkter eller øve innflytelse over arbeidet i organisasjonen, som i et årsmøte. Personer under 15 år kan også meldes inn og ut av foresatte.

Deres medlemmer har individuelt og frivillig meldt seg inn. Spesielt medlemmer over 15 år bør være orientert om muligheten for demokratisk innflytelse. Medlemmet skal ha betalt årskontingent for det inneværende året. Deres lag sørger for at alle som står som medlemmer i organisasjonen har reelle muligheter for å melde seg ut.

Hva må jeg gjøre for å få pengene utbetalt?

 1. Lokallaget må ha valgt et eget styre for barne og unge, og må ha minst fem tellende medlemmer (medlemmer under 26 år) som har betalt kontingenten for inneværende kalenderår
 2. Lokallaget må ha en egen bankkonto
 3. Deres vedtekter er ikke i strid med USFs lover.
 4. Lokallaget må også ha jevnlig aktivitet for å være tellende. Der betyr at lokallaget i løpet av året må ha minst én aktivitet utenom styremøte og årsmøte
 5. Årsrapporten i HyperSys for det forgående år må være levert og signert av det avtroppende styret og godkjent av USF.
 6. Lokallagene må bruke opp sine tildelte penger fra året før og levere rapport/overføre gjenstående (if any) til USF før nye midler kan tildeles.

For eksempel: Om et lokallag får 4000 kr i september 2021, må de bruke opp disse pengene innen 30.september 2022. Rapport / tilbakeføring av restmidler skal da skje innen 15. oktober 2022. Man kan ikke ha midler fra to frifondtildelinger (to separate år) på konto samtidig.

For et nytt lokallag/lokallag som ønsker å starte opp igjen, er det bare å oppfylle punkt: 1-3.

Hvor mye kan vi få?

Støtten deles i fire typer:
a) Grunnstøtte: Tildeles kr 4 000 automatisk til lokallag som har oppfylt kravene i punkt 2b. Grunnstøtten skal først og fremst brukes på lokallagets ordinære drift.

b) BGP-støtte: For hver gjennomført og innrapporterte BGP i 2022 får lokallag som har
oppfylt punkt 2b automatisk støtte (I 2023 var denne 1500 kr).

c) Prosjektstøtte:

 • I tillegg til å oppfylle kravene i punkt 2b, må egen søknad leveres i HyperSys.
 • Søknaden skal inneholde beskrivelse av prosjektet og budsjett (med søknadssum).
  Det skal framgå hvem prosjektet er for og når det skal være.
 • Hvis lokallaget søker om mer enn 10.000 kr må fullstendig lokallagsregnskap for
  fjoråret være levert.
 • Lokallag kan søke om følgende:
  • 100 medlemmer eller mer: inntil kr 50 000
  • 60-99 medlemmer: inntil kr 35 000
  • 30-59 medlemmer: inntil kr 20 000
  • 10-29 medlemmer: inntil kr 10 000
  • Under 10 medlemmer: inntil kr 5 000

d) Oppstartstøtte: Nyopprettede lokallag får 5.000 kr. Dette er i stedet for grunnstøtte og krever at punkt 1-3 i spørsmålet over er oppfylt.

Hvordan kan Frifondsmidlene benyttes?

Tilsvarende LNUs formål: midlene kan benyttes til å øke sjakkaktiviteter på lokalt plan.

Dvs at midlene ikke kan brukes til reiser utenfor eget fylke.

Frifond må benyttes i egen kommune, og det er viktig at alt arbeid rundt et lokallag er frivillig. Honorering av egne medlemmer/tillitsvalgte med Frifondsmidler er derfor ikke tillatt.

Frifondsmidlene kan ikke brukes:

 • til å lønne ansatte
 • til innsamlingsaktivitet
 • til å bygge egenkapital
 • utenfor Norge eller til aktivitet i utlandet
 • til innkjøp av rusmidler
 • til å betale medlemskapet til en voksenklubb
 • til NM-avgifter/ BGP avgifter/ til å betale forbundskontingenten

Frifondsmidlene kan brukes til:

 • å dekke husleie
 • avholde kurs, aktivitetsdag osv
 • fellestur i kommune eller fylket
 • godteri, frukt osv.
 • turneringsservice-lisens.
 • utstyr som trengs (laptop, skriver osv.)
 • reisestøtte
 • honorering av eksterne oppdrag (ikke til egne medlemmer eller til styremedlemmer)

Når får et lokallag utbetalt Frifond-midler?

1. tildeling skjer i overgangen mellom i september. 2. tildeling skjer i overgangen mellom november og desember. Det er to tildelinger hver år, slik at de som ikke har søkt ved 1.tildeling har mulighet til å søke ved 2.tildeling.

*Prosjektsøknader fra 1. tildeling gjelder også i 2. tildeling.

Kan et lokallag få støtte for å arrangere Norgesmesterskap? (dvs Norgesmesterskap i lagsjakk for barneskoler og ungdomsskoler, Norgesmesterskap for ungdom individuelt, med klassedeling etter alder, Norgesmesterskap i sjakk for jenter og Norgesmesterskap for ungdomslag)

Nei. Det er dessverre ikke mulig.