Tilbake til Våre prosjekter

Sjakk som integreringsverktøy

Høsten 2022 ønsker Sjakk & Samfunn å legge til rette for at de som driver med integreringsarbeid kan utnytte sjakkens potensiale. Vår visjon er at alle i samfunnet skal få muligheten til å få en bedre hverdag gjennom sjakkspilling.

IMG 0745


Sjakk er i utgangspunktet et ganske enkelt spill. Det har lang historie med røtter i alle verdensdeler. Sjakk kan spilles på tvers av generasjoner og kulturer. Sjakk er et verdensspill, noe som gjør at det er særlig godt egnet som verktøy i integreringsarbeid.

Inngang til å lære språk

Når man kommer til et nytt land, en ny kultur og et nytt samfunn er språk viktig. Språk gjør at man kan ta del i samfunnet og hverdagslige aktiviteter. Siden man ikke trenger å forstå hverandre muntlig forå spille sjakk, kan sjakk være en fin inngang til å lære språk. Med noen enkle kroppsbevegelser er spillet i gang!

Gratis møteplass

En av de største skillene mellom den norske majoritetsbefolkningen og den norske minoritetsbefolkningen er økonomi. For å skape inkluderende møteplasser, der integreringsarbeid står i fokus, er det viktig at tilbudet skal være gratis.

Påmelding Sjakk & Samfunn

Leveringsadresse
Kontaktperson *
Ønsket velkomstpakke *