Sjakk er en god og sosial aktivitet som åpner for å bli bedre kjent med hverandre på tvers av kultur, bakgrunn og alder.

Frivilligsentraler er mangfoldige møteplasser bygget på frivillighetens premisser og lokale ønsker, og er blant våre viktigste samarbeidspartnere inn mot frivillighetens år 2022. En rekke frivilligsentraler rundt om i landet har mottatt utstyr og inspirasjon fra Sjakk & Samfunn.

Mange av frivilligsentralene som er med i prosjektet samarbeider med andre viktige aktører i sitt lokalsamfunn, som bibliotek, seniorsentre og andre pågangsdrivere til aktivitet.

Påmelding Sjakk & Samfunn

Leveringsadresse
Kontaktperson *
Ønsket velkomstpakke *