Tilbake til USF

Gjennom to tildelinger i året fordeles omkring 1 million kroner til lokallag i Ungdommens Sjakkforbund.

Hvert år tildeles USF Frifond-midler fra statsbudsjettet og tippeoverskuddet, via Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU). 5 % av midlene går til USFs administrasjon, resten går til lokallagene.

Frifond-midlene skal brukes til å styrke det lokale, frivillige arbeidet. Midlene kan altså ikke brukes til lønning av ansatte og honorering av egne medlemmer. De kan heller ikke brukes på måter som undertrykker eksisterende frivillighet. Frifond-midlene er årlige midler. Det innebærer at mottatte penger må være brukt opp innen 31.desember året etter tildeling. Dette regelverket er en utdypning av LNUs regler for Frifond. Se ellers lnu.no

Ved spørsmål, ta kontakt med Sofie på e-post [email protected].

Vi oppfordrer alle til å søke prosjektstøtte Frifond via HyperSys.

Levering av rapportskjema for frifondmidler leveres på mail, men jobbes med en løsning for å levere i ungsjakk HyperSys.

Tildelinger