Arnold Eikrem

26. okt. 2022

Kristine Ganz

Forbund

Utlysning - Arnold J. Eikrems minnefond

Arnold J. Eikrems Minnefond lyser ut 20 000 kr med søknadsfrist 31 desember 2022.

Ifølge fondets vedtekter gis det støtte til internasjonale turneringer i Norge samt rekrutteringstiltak og andre utviklingsfremmende tiltak (Sjakkforbundet | Arnold J. Eikrems minnefond).

Arnold levde for sjakken på heltid, den var med ham syv dager i uken og ferie fra sjakk var et ukjent begrep for ham. Arnold var et rastløst og utålmodig menneske. Han hadde hele tiden planer for nye aktiviteter og hadde en forunderlig evne til å trekke folk med seg for å gjennomføre det han hadde fore.

Arnold J. Eikrems minnefond ble opprettet for å hedre hans minne og virke, og å bidra til å føre hans arbeid for norsk og nordisk sjakk videre. Fondet skal virke til beste for norsk sjakk ved å gi økonomisk støtte til utviklingsfremmende formål.

Støtte kan gis til:

  1. Internasjonale sjakkturneringer i Norge.
  2. Rekrutteringstiltak og andre utviklingsfremmende tiltak.

Les mer om Arnold J. Eikrem her: Arnold J. Eikrems sjakkliv og leven

Søknader sendes til [email protected]