DSC01728

12. okt. 2022

May-Helene Gram Franck

Samfunn

Sjakk & Samfunn mister statsstøtta

Kultur- og likestillingsdepartementet har siden 2019 støttet Sjakk & Samfunn med 1 million årlig. I regjeringens budsjettforslag bortfaller all støtte til Norges Sjakkforbund sitt samfunnsarbeid.

Støtten har vært en viktig forutsetning for å kunne videreføre samfunnsarbeidet og skape forutsigbarhet for frivillige og aktører som har tatt del i satsningen. Midlene har også bidratt til å mobilisere støtte fra andre aktører og stiftelser.

Det var derfor stor spenning knyttet til fremleggelsen av statsbudsjettet torsdag forrige uke. Etter et positivt møte med Kultur- og likestillingsdepartementet tidligere i år var forventningen om fortsatt støtte stor. Overraskelsen over at støtten til Sjakk & Samfunn opphørte helt var altså en tung beskjed å få.

– Det at Sjakk & Samfunn nå mister støtten fra staten vil gå utover mange enkeltpersoners mulighet for å ta del i hverdagslige aktiviteter og bli inkludert i samfunnet. Ingenting av det vi har fått til de siste årene ville vært mulig uten støtten vi har fått fra Kultur- og likestillingsdepartementet. Vi håper nå at regjeringen vil snu i saken. Fortsatt støtte er avgjørende for det videre arbeidet, sier prosjektleder Martin Johannessen.

Med forholdsvis små ressurser har Sjakk & Samfunn bidratt til at mange sosialt og økonomisk utsatte grupper i samfunnet har fått en meningsfull hobby å se frem til. Sjakk & Samfunn har lyktes på svært mange områder. Rundt 800 institusjoner har blitt en del av Sjakk & Samfunn-familien de siste årene. Dette inkluderer biblioteker og frivilligsentraler, eldresentre og fritidsklubber samt institusjoner som jobber med flyktninger og psykisk helse, rusomsorg og kriminalomsorg. Flere av aktivitetene har kommet i stand i godt samarbeid med organisasjoner som Røde Kors, Pensjonistforbundet og Mental Helse.

Sjakk er i unik posisjon fordi det kan spilles av alle, uavhengig av funksjonsevne, bakgrunn, kultur og kjønn. Det er en utmerket aktivitet for å skape et mangfoldig og inkluderende samfunn. De samfunnsmessige effektene av aktivitetene er mange:

  • Aktivitetene er gratis og bidrar til at folk i en vanskelig økonomisk situasjon får muligheten til å delta på lik linje med alle andre. Alle skal få oppleve gleden ved å spille sjakk – uavhengig av størrelsen på lommeboka
  • Flere av Sjakk & Samfunns satsninger har vært rettet mot grupper der risikoen for ensomhet og isolasjon er stor. Dette gjelder spesielt eldre, der en aktivitet som sjakk kan bidra til at man får et fellesskap å ta del i
  • Sjakk & Samfunn har hatt en offensiv satsning på kriminalomsorgen. Et viktig poeng har vært å gi folk som har havnet på feil spor en inngang til et nytt miljø. Flere av fengslene som er med har meldt tilbake om en bedring av miljøet som følge av sjakkspilling
  • Sjakk er et verdensspill og kan bidra til å bygge bro mellom ulike kulturer. Sjakk & Samfunn har nettopp lansert en større satsning på integrering og 35 institusjoner har meldt seg på så langt
  • Sjakk & Samfunn stimulerer til frivillighet i samfunnet. Flere av de lokale aktivitetene driftes av ildsjeler

Fakta om Sjakk & Samfunn:

  • I 2019 lanserte Norges Sjakkforbund satsningen Sjakk & Samfunn med formål om å gjøre sjakk tilgjengelig for flere og nå ut til nye grupper i samfunnet
  • Sjakk & Samfunn jobber for å gjøre det enklere for andre å bruke sjakk til å skape lavterskel møteplasser. Sjakk & Samfunn sender ut utstyr og inspirasjon, gir tips til aktiviteter og holder kurs i hvordan man kan bruke sjakk som inkluderende verktøy
  • Sjakk & Samfunn har også en rekke andre underprosjekter som du kan lese mer om her