24. sep. 2020

Seriesjakken

Oppsettet for Eliteserien 2020/2021 er klart

[caption id="attachment_16472" align="alignright" width="300"] Vil SK 1911 klare å forsvare gullet fra fjorårets eliteserie?[/caption]

Etter en forsinket kvalifiseringsrunde med påfølgende forsinket påmeldingsfrist, er endelig oppsettet for årets eliteserie klart. Årets deltakende lag er (i alfabetisk rekkefølge): Alta, Asker, Bergens, Nordstrand, Offerspill, SK 1911, SOSS, Stavanger, Tromsø og Vålerenga.

Første spillehelg blir 30. oktober til 1. november fordelt på to spillesteder. Alta, Asker og Offerspill reiser til Tromsø, mens Bergens, Nordstrand, SK 1911, SOSS, Stavanger og Vålerenga møtes til dyst i Oslo. I de to siste spillehelgene møtes alle lagene i Oslo, henholdsvis 8.-10. januar og 5.-7. mars. For å se hele oppsettet for Eliteserien, klikk HER .

Endringer i regelverket

På lik linje med de øvrige divisjonene, blir det noen endringer i årets seriespillavvikling. Forbundet har oppdatert og spesifisert lovverket med hensyn til bordrekkefølge, og i tillegg blir det i år krav til smittevern.

Bordrekkefølge

Ordlyden i §6.8 (som regulerer bordrekkefølgen i alle divisjoner) er:

6.8 Den enkelte klubb bestemmer selv sine spilleres bordplasseringer etter antatt spillestyrke. Rekkefølgen mellom dem som deltar på laget kan ikke endres i løpet av serien, men nye spillere settes inn etter antatt spillestyrke.
Med antatt spillestyrke legges normalt til grunn rating, og med følgende regulering

  1. For eliteserien er det ratinglisten når eliteklubbene nominerer sine lagoppsett som brukes.
  2. For seriespillet er det ratinglisten når 1. runde spilles som brukes. Hvilken ratingliste som gjelder går fram av innbydelsen for de ulike seriene/divisjonene. Denne listen gjelder også spillere som kommer inn i serien etter 1. runde.
  3. For en spiller som har 1200 i rating eller høyere skal ingen av de høyere rangerte spillerne på laget ha en rating som er lavere enn 100 ratingpoeng under denne spillerens rating.
  4. Spillere uten rating, men med gammel NSF rating skal bruke siste gyldige NSF rating.
  5. Andre spillere uten rating kan ikke settes foran en spiller med 1200 i rating eller mer.
  6. For en spiller under 1200 i rating er det ingen begrensning på rating for høyere rangerte spillere.
  7. Brudd på denne paragrafen straffes som ved feil bordrekkefølge, og feil må rettes i neste runde.
  8. Turneringssjef kan gi dispensasjon fra denne paragrafen.

Bordrekkefølgen bestemmes etter antatt spillestyrke. Dersom man velger å ikke bruke ratinglisten slavisk, kan ikke ratingdifferansen til spillere på høyere bord være mer enn 100 poeng "feil vei". Det er ratinglisten når 1. runde spilles som legges til grunn for bordrekkefølgen.

Eksempel: Et består av 4 spillere, A (1905), B(1900), C(1800) og D (1700). Lovlige bordrekkefølger er ABCD, ABDC, BACD, BADC og ACBD.

Det reviderte reglementet er til behandling i RU, og vil bli publisert på nett i god tid før seriestart.

Smittevern

Vertskap for spillehelg blir ansvarlig for at serierunden blir gjennomført i tråd med NSFs veileder for smittevern. Dette inkluderer blant annet at en person må være smittevernansvarlig som må påse at alle krav blir overholdt, føres logg over alle som er tilstede i tilfelle det blir behov for smittesporing i ettertid og 1 meters avstandsregel. NSF oppfordrer alle deltakere og andre involverte å sette seg inn i retningslinjene i god tid før turneringsstart, slik at arrangøren kan konsentrere seg om å lage et best mulig arrangement, og ikke måtte bruke tid på voksenopplæring.