NSF/USFs veileder for smittevernstiltak i sjakk (oppdatert 1. juli 2021)

Denne veilederen er basert på Helsedirektoratets veileder for idretten.
Flere kommuner har innført strengere tiltak lokalt på grunn av smittesituasjonen. Se nettsiden til din kommune for informasjon om lokale tiltak.

Endring 1. juli:

 • Det er lov å drikke / spise etc  ved bordene.
 • Avstandsregelen på 1 meter gjelder ikke motstander / dommer / funksjonær, der hvor det er naturlig for utøvelse av konkurransen.

Generelt

 • Alle arrangementer skal ha en smittevernansvarlig. Han/hun er ansvarlig for at regelverket blir fulgt nøye, og under spillets gang følge opp at avstandsregler blir fulgt. Det skal føres logg over hvem som er til stede. Loggen skal slettes etter 10 dager.
 • Maks antall deltakere følger de til enhver tid gjeldende bestemmelser, se Regjeringens koronaside.
 • Personer som er til stede skal kunne holde minst 1 m avstand. Dette gjelder også tilskuere. Smittevernansvarlig kan ved behov pålegge spillere som er ferdig med partiet å forlate spillelokalet. Det anbefales at brett settes ut med god avstand.  Smittevernansvarlig skal påse at denne regelen blir fulgt, og kan delegere ansvaret til dem han finner egnet.
 • Syke personer har ikke adgang til arrangementet.
 • Personer som er i karantene eller isolasjon har ikke adgang til arrangementet.
 • Lokalet skal være rengjort før arrangementet.
 • Alle skal følge god håndhygiene. Håndhygiene skal som et minimum utføres
  • Før og etter partiet
  • Etter toalettbesøk
  • Etter hosting/nysing/snyting
  • Før og etter eventuelle måltider
 • Turneringer/samlinger for barn og unge (under 20 år) har ikke lenger noen begrensninger, verken i antall deltakere eller geografisk tilhørighet.
 • Det er tillatt med turneringer/klubbkvelder for voksne med inntil 30 deltakere. Beskyttede personer kommer i tillegg.

Råd for turneringer

 • Det anbefales forhåndsregistrering / forhåndsbetaling
 • Man skal avstå fra håndhilsning før og etter partiene.
 • Det anbefales å rengjøre brett/brikker/klokke en gang daglig. Vanlig såpevann er anbefalt, se FHI retningslinger for rengjøring. Rengjøring en gang daglig er tilstrekkelig under forutsetning av at deltakerne praktiserer god håndhygiene.
 • Dersom det skal serveres mat/drikke, bør man ha en person som er ansvarlig for kantinen, og man bør unngå selvbetjening.

Endringslogg

1. juli 2021:

 • Det er lov å drikke / spise etc  ved bordene.
 • Avstandsregelen på 1 meter gjelder ikke motstander / dommer / funksjonær, der hvor det er naturlig for utøvelse av konkurransen.

20. juni 2021: 

Norge åpner mer opp, og det er flere lettelser i de nasjonale tiltakene fra 20. juni klokken 12:

 • Det er lov til å samles inntil 30 personer på en klubbkveld eller i en turnering.  Beskyttede personer kommer i tillegg.
 • Det er nå mulig å FIDE-rate alle partier som tilfredsstiller FIDEs  krav. Det er ikke noen begrensning på tidskontrollen, og det er mulig å spille «vanlig» lynsjakk igjen.
 • Turneringer/samlinger for barn og unge (under 20 år) har ikke lenger noen begrensninger, verken i antall deltakere eller geografisk tilhørighet.
 • Det er fortsatt krav om at man skal holde minst en meters avstand til alle andre enn sin motspiller.  

 

6. juni 2021:  

Presisering av reglene:  Barn og unge fra små kommuner, som ikke har motstandere i kommunen, kan reise til nabokommunen for å konkurrere såfremt kommunen har samme smittenivå. 

26. mai 2021: 

Trinn 2 i Regjeringens gjenåpningsplan innføres natt til 27. mai, og det er lov med klubbkvelder og turneringer med inntil 20 deltakere (inklusive arrangør).  Deltakerne kan være fra forskjellige klubber, så lenge de er fra områder med samme smittenivå. Det anbefales ikke å reise fra områder med høy smitte til områder med lav smitte. 

Det er ikke lenger begrensning i antall deltakere i turneringer for barn, men alle deltakerne må være fra samme kommune.

22. februar 2021

 • Det er tillatt med turneringer for barn/unge under 20 år med deltakere fra samme kommune.  Maks antall personer er 50 (inklusive arrangør, dommere etc).
 • Turneringer/klubbkvelder for voksne er fortsatt ikke anbefalt

19. januar 2021

 • Det er tillatt med klubbkvelder for barn/unge under 20 år.
 • Ingen turneringer er tillatt, dette gjelder alle aldersgrupper.

9. januar 2021

 • Presisering av at ingen turneringer blir terminfestet så lenge regjeringen ikke tillater/anbefaler gjennomføring av slike arrangementer

23. november

 • Ingen endringer

8. november

 • Avstandskrav økes til 2 meter for alle, bortsett fra de som spiller mot hverandre
 • Alle (også spillerne) bør benytte munnbind når de beveger seg i spillelokalet
 • Turneringer som allerede er godkjent, kan kun gjennomføres i samråd med kommunelegen.

21. oktober:

 • Presisering av at rengjøring av brett/brikker/klokker kan gjøres en gang daglig, så lenge spillerne er nøye med håndhygiene (ref: direkte korrespondanse med FHI).
 • Lagt til et punkt om at arrangør/turneringsleder bør bruke munnbind når de beveger seg i spillelokalet. 

24. september:

 • Presisering at avstand på 1 meter også gjelder eventuelle tilskuere
 • Presisering av punktet om rengjøring av brett/brikker/klokke, basert på FHIs råd om rengjøring.

9. september: 

 • Lagt ut en renskrevet versjon av de opprinnelige reglene
 • Henvisning til FHIs anbefalinger om munnbind