NSF/USFs veileder for smittevernstiltak i sjakk

Denne veilederen er basert på Helsedirektoratets veileder for idretten.

Generelt

 • Alle arrangementer skal ha en smittevernansvarlig. Han/hun er ansvarlig for at regelverket blir fulgt nøye, og under spillets gang følge opp at avstandsregler blir fulgt. Det skal føres logg over hvem som er til stede. Loggen skal slettes etter 10 dager.
 • Det er tillatt med inntil 200 deltakere. Dersom det er lokale innstramminger må de følges.
 • Personer som er til stede skal kunne holde minst 1 m avstand. Det anbefales at brett settes ut med god avstand. For at avstand til motspiller skal holdes til 1 m krever det at spillerne sitter i normalt oppreist sittestilling. Bare spilleren som er i trekket har lov å lene seg over brettet. Det er begge spillernes ansvar å påse at 1 m regelen blir fulgt. Smittevernansvarlig skal påse at denne regelen blir fulgt, og kan delegere ansvaret til dem han finner egnet.
 • Syke personer har ikke adgang til arrangementet.
 • Personer som er i karantene eller isolasjon har ikke adgang til arrangementet.
 • Lokalet skal være rengjort før arrangementet.
 • Alle skal følge god håndhygiene. Håndhygiene skal som et minimum utføres
  • Før og etter partiet
  • Etter toalettbesøk
  • Etter hosting/nysing/snyting
  • Før og etter eventuelle måltider
 • Man bør unngå kontakt mellom hender og ansikt. Det er ikke lov å spise i spilleområdet. Heller ikke tyggegummi, pastiller eller snus er tillatt.

Råd for turneringer

 • Det anbefales forhåndsregistrering / forhåndsbetaling
 • Man bør ha minimum 10 sekunder tillegg pr trekk.  (Partier med mindre tillegg blir ikke FIDE-ratet)
 • Man skal avstå fra håndhilsning før og etter partiene.
 • Om brett/brikker/klokke skal brukes igjen samme, eller neste dag skal disse rengjøres mellom partiene.
 • Det er ikke lenger begrensninger i deltakelse fra ulike geografiske områder.  Det  betyr at NGP-turneringer med hurtigsjakk og langsjakk aksepteres, gitt at tilleggstiden pr trekk er minst 10 sekunder.
 • Dersom det skal serveres mat/drikke, bør man ha en person som er ansvarlig for kantinen, og man bør unngå selvbetjening.
 • Det gis ikke anbefaling om bruk av munnbind.  Vi henviser til FHIs rapport om bruk av munnbind.

Endringslogg

9. september: 

 • Lagt ut en renskrevet versjon av de opprinnelige reglene
 • Henvisning til FHIs anbefalinger om munnbind