NSF/USFs veileder for smittevernstiltak i sjakk (oppdatert 22. februar 2021)

Denne veilederen er basert på Helsedirektoratets veileder for idretten.
Flere kommuner har innført strengere tiltak lokalt på grunn av smittesituasjonen. Se nettsiden til din kommune for informasjon om lokale tiltak.

Det presiseres at turneringer med deltakere fra flere klubber ikke blir godkjent/terminfestet så lenge Regjeringens nasjonale tiltak ikke tillater / anbefaler gjennomføring av slike arrangementer.

Endring 22. februar 2021:  Det er nå tillatt med turneringer for barn/unge under 20 år fra samme kommune, med et øvre tak på 50 deltakere   Turneringer/klubbkvelder for voksne er fortsatt ikke anbefalt.

Generelt

 • Alle arrangementer skal ha en smittevernansvarlig. Han/hun er ansvarlig for at regelverket blir fulgt nøye, og under spillets gang følge opp at avstandsregler blir fulgt. Det skal føres logg over hvem som er til stede. Loggen skal slettes etter 10 dager.
 • Maks antall deltakere følger de til enhver tid gjeldende bestemmelser, se Regjeringens koronaside.
 • Personer som er til stede skal kunne holde minst 2 m avstand. Dette gjelder også tilskuere (avstanden for de som spiller mot hverandre må være minst 1 meter). Smittevernansvarlig kan ved behov pålegge spillere som er ferdig med partiet å forlate spillelokalet. Det anbefales at brett settes ut med god avstand. For at avstand til motspiller skal holdes til 1 m krever det at spillerne sitter i normalt oppreist sittestilling. Bare spilleren som er i trekket har lov å lene seg over brettet. Det er begge spillernes ansvar å påse at 1 m regelen blir fulgt. Smittevernansvarlig skal påse at denne regelen blir fulgt, og kan delegere ansvaret til dem han finner egnet.
 • Syke personer har ikke adgang til arrangementet.
 • Personer som er i karantene eller isolasjon har ikke adgang til arrangementet.
 • Lokalet skal være rengjort før arrangementet.
 • Alle skal følge god håndhygiene. Håndhygiene skal som et minimum utføres
  • Før og etter partiet
  • Etter toalettbesøk
  • Etter hosting/nysing/snyting
  • Før og etter eventuelle måltider
 • Man bør unngå kontakt mellom hender og ansikt. Det er ikke lov å spise i spilleområdet. Heller ikke tyggegummi, pastiller eller snus er tillatt.
 • Det er nå tillatt med turneringer for barn/unge under 20 år fra samme kommune. Maks antall deltakere (inklusive arrangører er 50).

Råd for turneringer

 • Turneringer som er åpne for deltakere fra flere klubber, vil inntil videre ikke bli godkjent.  Turneringer som allerede er godkjent, kan kun gjennomføres i samråd med kommunelegen.
 • Det anbefales forhåndsregistrering / forhåndsbetaling
 • Man bør ha minimum 10 sekunder tillegg pr trekk.  (Partier med mindre tillegg blir ikke FIDE-ratet)
 • Man skal avstå fra håndhilsning før og etter partiene.
 • Det anbefales å rengjøre brett/brikker/klokke en gang daglig. Vanlig såpevann er anbefalt, se FHI retningslinger for rengjøring. Rengjøring en gang daglig er tilstrekkelig under forutsetning av at deltakerne praktiserer god håndhygiene.
 • Dersom det skal serveres mat/drikke, bør man ha en person som er ansvarlig for kantinen, og man bør unngå selvbetjening.
 • Det gis ikke anbefaling om at spillerne bruker munnbind når de sitter ved bordet.  Vi henviser til FHIs rapport om bruk av munnbind.  Alle bør benytte munnbind når de beveger seg i spillelokalet.

Endringslogg

22. februar 2021

 • Det er tillatt med turneringer for barn/unge under 20 år med deltakere fra samme kommune.  Maks antall personer er 50 (inklusive arrangør, dommere etc).
 • Turneringer/klubbkvelder for voksne er fortsatt ikke anbefalt

19. januar 2021

 • Det er tillatt med klubbkvelder for barn/unge under 20 år.
 • Ingen turneringer er tillatt, dette gjelder alle aldersgrupper.

9. januar 2021

 • Presisering av at ingen turneringer blir terminfestet så lenge regjeringen ikke tillater/anbefaler gjennomføring av slike arrangementer

23. november

 • Ingen endringer

8. november

 • Avstandskrav økes til 2 meter for alle, bortsett fra de som spiller mot hverandre
 • Alle (også spillerne) bør benytte munnbind når de beveger seg i spillelokalet
 • Turneringer som allerede er godkjent, kan kun gjennomføres i samråd med kommunelegen.

21. oktober:

 • Presisering av at rengjøring av brett/brikker/klokker kan gjøres en gang daglig, så lenge spillerne er nøye med håndhygiene (ref: direkte korrespondanse med FHI).
 • Lagt til et punkt om at arrangør/turneringsleder bør bruke munnbind når de beveger seg i spillelokalet. 

24. september:

 • Presisering at avstand på 1 meter også gjelder eventuelle tilskuere
 • Presisering av punktet om rengjøring av brett/brikker/klokke, basert på FHIs råd om rengjøring.

9. september: 

 • Lagt ut en renskrevet versjon av de opprinnelige reglene
 • Henvisning til FHIs anbefalinger om munnbind