Skjermbilde 2017 01 13 08 10 13

13. jan. 2017

Norsk Sjakkblad

Nesten 100 år med Norsk Sjakkblad

Sjakkhistorisk forum har jobbet for å scanne alle tidligere utgaver av Norsk Sjakkblad. Nå er samlingen komplett og 98 år med Norsk Sjakkblad kan blas igjennom på nett.

En av medlemsfordelene i Norges Sjakkforbund er Norsk Sjakkblad som forteller om hva som rører seg i norsk og internasjonal sjakk, gir analyserte partier, sjakkhistorie og annet sjakksnacks.

Norsk sjakk lever av ildsjeler, og nå har Sjakkhistorisk forum komplettert samlingen av Norsk Sjakkblad fra 1919 til i dag.

- Det er tre årganger fra 1906-1908 som ikke er digitalisert, men der er kildesituasjonen så vanskelig at de antakelig ikke blir digitalisert i regi av Sjakkhistorisk forum, sier Morten Lilleøren i en e-post.

De tre årgangene fra 1906-1908 vil likevel kunne digitaliseres, da både Gunnerusbiblioteket og Nasjonalbiblioteket har stilt seg positive til å digitalisere det materialet de har. Men noe tidsperspektiv på dette, er ikke gitt.

Les mer om prosessen til Sjakkhistorisk forum her

Gå til arkivet for Norsk Sjakkblad her 1919-2004 hos Sjakkhistorisk forum

Arkivet for Norsk Sjakkblad 2004-2016 kan finnes her på sjakk.no