11. mar. 2021

Samfunn

– Kurset har vært en fin prøvesmaking av hvordan det er å dele denne interessen med andre

Vi spurte deltagerne som deltok på Sjakk & Samfunns digitale kursrekke om hvordan sjakk kan bidra positivt i en hverdag med mye nedstengning og strenge smitteverntiltak. Kursdeltager Rune Rimmereide Nilsen liker at sjakk er noen han kan fordype seg i alene, samtidig som det er en inngang til et sosialt felleskap.

Når begynte du å spille sjakk, og hvor mye sjakk hadde du spilt før du ble med på kurset?

– Jeg begynte og sluttet å spille sjakk på kurs i fjerde klasse, som nå er tre og et halvt tiår siden. Interessen har tidvis blitt gjenopplivet i voksen alder. Det var engasjerende å høre begeistrede norske stemmer som Bae, Lahlum og Grønn i forbindelse med at Magnus Carlsen ble verdensmester. Men jeg tok ikke spillet opp igjen. Neste gjenopplivingsforsøk var da min datter var med på lokal skolesjakk i første klasse, men oppmerksomheten fulgte henne over i nye fritidsinteresser. Dermed ble det for meg, som for mange andre, Netflix og Beth Harmon som til slutt inspirerte meg til å entre nettsjakk med litt mer utholdenhet. Og da var basillen på plass. Før jeg ble oppmerksom på Sjakk & Samfunn sitt tilbud hadde jeg altså to-tre måneder med løsing av sjakknøtter, søking etter gode lærekilder og spilling på nett.

Hvordan har sjakkurset bidratt positivt til din hverdag i en tid med mye nedstengning og strenge smitteverntiltak?

– Med full familie under sosial nedstenging har ensomhet aldri vært et tema, til tross for redusert kontakt med andre utenfor husstanden. Det som har vært en større utfordring har vært å finne en arena for å gjøre noe selv, basert på mine, og ikke først og fremst barnas interesser. Sjakk & Samfunns kursserie var perfekt timet for meg, og ga rom for egen- og voksentid sammen med andre som delte min nysgjerrighet. Det fine med sjakken er at den fungerer i så mange dimensjoner. Den er både noe jeg kan fordype meg i alene, samtidig som det er en inngang til et sosialt felleskap. Den er både en fysisk og totalt ikke-digital verden, samtidig som den kan utøves grensesprengende med folk over hele kloden via nett.

Hva sitter du igjen med etter å ha deltatt på sjakkurset?

– Sjakkurset har for meg vært en inspirasjon til å fortsette min egen reise i sjakken, og gitt motivasjon til å utvikle egne ferdigheter videre. Kurset har vært en fin prøvesmaking av hvordan det er å dele denne interessen med andre. Jeg har et klart ønske om å oppsøke sosiale arenaer som klubber eller andre spillesteder så snart "smitteverntiltak" ikke lenger er et ord i utbredt daglig bruk.