28. okt. 2020

Samfunn

Helsedirektoratet gir støtte til Sjakk & Samfunn

Helsedirektoratet har denne høsten gitt ut nærmere 150 millioner kroner til aktivitetstiltak for eldre. Fylkesmannen i hvert fylke har stått for fordelingen av midlene og i flere fylker har Sjakk & Samfunn blitt tilgodesett med midler.

Denne høsten har Sjakk & Samfunn arbeidet ekstra for å skape et bedre sjakktilbud for landets seniorer. Vi har sendt ut store mengder sjakkutstyr og inspirasjonsmateriell som allerede har bidratt til å skape flere lavterskel sjakktilbud mange steder.

Å skape gode aktivitetstilbud for seniorer kan være utfordrende i disse tider, men seniorsentrene som har meldt seg på prosjektet har et klart ønske om å bruke sjakk for å skape gode møteplasser for seniorer.

  • På Østre Slidre sjukehjem skal de sette opp sjakkhjørne, gjøre brett lett tilgjengelig på flere avdelinger og planlegge sjakkturnering til sommeren.
  • Øyestad helselag skal arrangere sjakkurs for sentrets brukere.
  • Sørkedalen pensjonistforening vil invitere pensjonister i dalen til opplæring og spill hver uke på dagtid.

Dette er bare noen få av aktivitetene som settes i gang. Eksemplene er mange og varierte, men det er liten tvil om at det er i ferd med å dukke opp mange lavterskel sjakktilbud for seniorer rundtomkring.

På Engelsborg møtes seniorene over sjakkbrettet hver mandag og tirsdag.

Støtte fra Fylkesmannen
Også på fylkesnivå blir tilbudet verdsatt. Denne høsten har vi fått økonomisk støtte fra Fylkesmannen i fylkene Agder, Rogaland, Vestland og Innland til å utvide tilbudet vårt i disse fylkene. De ser behovet for å skape gode aktivitetstilbud for eldre og synes våre tiltak er gode. Dette gjør det mulig for oss å skape enda flere tilbud i disse fylkene. Det vil også gi oss mulighet til å sette opp kurs i disse fylkene. Vi har planer om å i første omgang sette opp kurs for frivillige som ønsker å bruke sjakk som et verktøy i relasjonsskapende arbeid, men vi håper også å kunne tilby nybegynnerkurs på seniorsentre på sikt.

Kurs for frivillige
Sist vinter holdt vi kurs for frivillige i Røde Kors sin Visitor-tjeneste i Oslo. Tilbakemeldingene på dette kurset var veldig gode, og med støtten fra Fylkesmannen i de fylkene vi har fått støtte vil vi nå sette opp flere tilsvarende kurs i disse fylkene. Denne gangen vil imidlertid ikke dette kun være et gratistilbud til Røde Kors sine frivillige, men et tilbud til alle som ønsker å bruke sjakk til relasjonsbyggende arbeid.

Vi vil komme tilbake med mer informasjon om kursene senere, men vi håper at dette på sikt kan bli en del av Sjakk & Samfunn sine faste aktiviteter og at vi vært år skal kunne tilby denne type gratiskurs i store deler av landet.