Lerstad hovedbilde

30. nov. 2021

Yonne Tangelder

Skole

Gjesteblogg: Sjakkturnering i friminuttene, perfekt aktivitet i november!

Innlegg skrevet av sjakklærerne ved Lerstad skole i Ålesund.

Endelig kunne vi arrangere turnering for elevene i det legendariske strategispillet SJAKK. Ved skolen har vi hatt årlige turneringer i sjakk, og dette har vært et stort savn gjennom pandemien. Elevene opplever sjakkturneringen som et flott treffpunkt for elevene på tvers av trinnene.

Lerstad 1

Vår egen sjakkMagnus, har satt opp årets kamper (se bildet). Årets påmelding var rekordhøy, over 50% av elevmassen deltar. Turneringen har 110 påmeldte, og deltagerne er fra alle trinnene (1. trinn til 7. trinn). Denne entusiasmen har medført at turneringen vil strekke seg over tre uker, fra innledende runder til finalespill. Alle kamper avvikles i skolens kamparena «Skolebiblioteket – skolens hjerte». Kampene går over 40 minutt, og avgjøres enten ved sjakkmatt eller poengregning (utløp av tid). Ved remis avgjøres kampen gjennom et parti lynsjakk, dette har allerede skjedd en gang og vil nok skje noen ganger til når kvaliteten på spillet strammes. Lærerne som er med å arrangere ser tydelig fremgang hos elevene og kampene blir tettere og jevnere etter hvert som dagene og ukene går.

Lerstad 2

Planen er at skolen ønsker å distribuere semifinaler og finaler til alle skolens elever, gjennom Teams-link. Halvveis i turneringen har vi registrert hele følelsesregisteret spille seg ut hos enkelte, men fokus har vært på respekt og gjensidig tillit. I tillegg har det vært viktig for skolen at dette skulle være et tilbud for alle, også for de som ikke har sjakkerfaring. Konklusjonen så langt er at turneringen har gitt rom for vennskap og samtaler mellom elever som til daglig ikke møtes. Sjakk-kompetansen hos enkelteleven er også styrket, fra å være en novise er mange nå komfortable sjakkspillere.

Lerstad 3

En annen ting lærerne har merket seg er at denne type konkurranse, gir enkeltelevene muligheter til å være «gode» vinnere. Etter et endt parti støtter de hverandre, kommenterer gode trekk, foreslår alternative løsninger og gir råd til neste kamp.

Vi ved Lerstad skole ønsker på sikt og etablerer en sjakk-klubb etter mal fra naboskolen Hatlane skole. Foreløpig ser vi for oss å starte et tilbud ved skolens SFO. I tillegg vil skolens sjakkgruppe prøve å få til en hurtigsjakkturnering i løpet av 1. kvartal 2022.

Lerstad 4

Stor sjakkhilsen fra Lerstad skole i Ålesund.