22. des. 2017

Forbund

Endringer i FIDEs spilleregler fra 1. januar 2018

Ny versjon av FIDEs spilleregler ble vedtatt på kongressen høsten 2016 og trådte (etter noen uventede endringer vedtatt av Presidential Board våren 2017) i kraft fra 1. juli 2017. Uventet vedtok imidlertid Presidential Board høsten 2017 flere endringer av de nye spillereglene. Disse endringene trer i kraft for turneringer med start etter 1. januar 2018. RU i Norges Sjakkforbund har bevisst avventet med oppdateringen for ikke å forvirre spillere og/eller turneringsledere om hvilke regler som gjelder for lyn- og hurtigsjakkturneringer spilt i november og desember. Nå nærmer det seg imidlertid raskt starten på et nytt sjakkår, og både spillere og turneringsledere bør da merke seg de få men viktige endringene som gjelder i turneringer med start over nyttår. Norsk versjon av spillereglene på www.sjakk.no er oppdatert. Som vanlig er noen av endringene av kosmetisk karakter. Det er ingen viktige endringer av spillereglene for langsjakkpartier, men derimot flere endringer verdt å merke seg i hurtigsjakk og lynsjakk. Disse er som følger:
  1. Klart største endring er at man ikke lenger taper ved første feiltrekk. Først ved andre feiltrekk utført av samme spiller i samme parti skal partiet dømmes tapt. Ved første ulovlige trekk er straffen to minutter ekstra betenkningstid for motstanderen i hurtigsjakk, og ett minutt ekstra betenkningstid for motstanderen i lynsjakk. Turneringsleder skal også i hurtigsjakk og lynsjakk gripe inn dersom hun/han oppdager et ulovlig trekk. Hvis turneringsleder ikke griper inn, er det opp til motstanderen å påpeke ulovlig trekk, og dette må gjøres før hun/han selv gjør et nytt trekk.
  2. Det spesifiseres nå i reglene at turneringslederen også i hurtigsjakk og lynsjakk skal påpeke tidsoverskridelser. Igjen er det motstanderens eget ansvar å påpeke tidsoverskridelsen dersom turneringsleder ikke er til stede eller ikke får den med seg.
  3. Tidligere krav om at en spiller for å vinne på tid i hurtigsjakk eller lynsjakk må ha tid igjen på egen klokke, er nå fjernet.
Hva angår 2) og 3) over er det snakk om at reglenes ordlyd endres for å få frem det som visstnok var intensjonen også i reglene fra 1. juli 2017. 1) er derimot en stor og reell endring som vil få avgjørende betydning i mange hurtigsjakk- og lynsjakkpartier. Med dette fortsetter FIDE den tidligere trenden til at reglene for hurtigsjakk og lynsjakk blir stadig mer like reglene for langsjakk, men man bryter samtidig med trenden til raskere å dømme partiet tapt ved mindre forseelser. Hva angår lynsjakk reverseres nå en svært gammel og innarbeidet regel om at første ulovlige trekk taper partiet. Reglementsutvalget i Norges Sjakkforbund 22. desember 2017.