Østlandsserien 2017/2018

RESULTATLISTER – kommer!

1. divisjon
2. divisjon A 2. divisjon B
3. divisjon A 3. divisjon B 3. divisjon C 3. divisjon D
4. divisjon A 4. divisjon B 4. divisjon C 4. divisjon D 4. divisjon E

1. divisjon Østlandsserien
Dato: 4/11 5/11 3/12 13/1 14/1 3/2 4/2 3/3 4/3
nr. Lagnavn Runde: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 10 2 3 4 5 6 7 8 9
2 9 1 10 3 4 5 6 7 8
3 8 9 1 2 10 4 5 6 7
4 7 8 9 1 2 3 10 5 6
5 6 7 8 9 1 2 3 4 10
6 5 10 7 8 9 1 2 3 4
7 4 5 6 10 8 9 1 2 3
8 3 4 5 6 7 10 9 1 2
9 2 3 4 5 6 7 8 10 1
10 1 6 2 7 3 8 4 9 5
2. divisjon A
NB: Runde 2 og 3 i en standard Berger er byttet om!
nr. Lagnavn Dato: 5/11 3/12 13/1 14/1 4/2 3/3 4/3
Runde: 1 2 3 4 5 6 7
Startnummer som står til venstre i en rute betyr at det laget som har dette nummeret har hjemmekamp, og svart på første bord. Startnummeret som står til høyre i en rute betyr bortekamp og hvit på første bord.
Eksempel: I første runde har lag nr. 2 hjemmekamp og svart på første bord mot lag nr. 7.
1 8 3 2 4 5 6 7
2 7 8 1 3 4 5 6
3 6 1 7 2 8 4 5
4 5 7 6 1 2 3 8
5 4 6 8 7 1 2 3
6 3 5 4 8 7 1 2
7 2 4 3 5 6 8 1
8 1 2 5 6 3 7 4
2. divisjon B
NB: Runde 2 og 3 i en standard Berger er byttet om!
nr. Lagnavn Dato: 5/11 3/12 13/1 14/1 4/2 3/3 4/3
Runde: 1 2 3 4 5 6 7
Startnummer som står til venstre i en rute betyr at det laget som har dette nummeret har hjemmekamp, og svart på første bord. Startnummeret som står til høyre i en rute betyr bortekamp og hvit på første bord.
Eksempel: I første runde har lag nr. 2 hjemmekamp og svart på første bord mot lag nr. 7.
1 8 3 2 4 5 6 7
2 7 8 1 3 4 5 6
3 6 1 7 2 8 4 5
4 5 7 6 1 2 3 8
5 4 6 8 7 1 2 3
6 3 5 4 8 7 1 2
7 2 4 3 5 6 8 1
8 1 2 5 6 3 7 4
3. divisjon A
nr. Lagnavn Dato: 5/11 3/12 14/1 4/2 4/3
Runde: 1 2 3 4 5
Grå rute, betyr at dette laget har hjemmekamp og sort på førstebord.
Eksempel: Lag nr 1. har hjemmekamp og svart på førstebord i runde 1, 2 og 4
1 Lagnavn

Lagleder

Navn
Tlf
epost@epost.com

6 2 3 4 5
2 Lagnavn

Lagleder

Navn
Tlf
epost@epost.com

5 1 6 3 4
3 Lagnavn

Lagleder

Navn
Tlf
epost@epost.com

4 5 1 2 6
4 Lagnavn

Lagleder

Navn
Tlf
epost@epost.com

3 6 5 1 2
5 Lagnavn

Lagleder

Navn
Tlf
epost@epost.com

2 3 4 6 1
6 Lagnavn

Lagleder

Navn
Tlf
epost@epost.com

1 4 2 5 3
3. divisjon B
nr. Lagnavn Dato: 5/11 3/12 14/1 4/2 4/3
Runde: 1 2 3 4 5
Grå rute, betyr at dette laget har hjemmekamp og sort på førstebord.
Eksempel: Lag nr 1. har hjemmekamp og svart på førstebord i runde 1, 2 og 4
1 Lagnavn

Lagleder

Navn
Tlf
epost@epost.com

6 2 3 4 5
2 Lagnavn

Lagleder

Navn
Tlf
epost@epost.com

5 1 6 3 4
3 Lagnavn

Lagleder

Navn
Tlf
epost@epost.com

4 5 1 2 6
4 Lagnavn

Lagleder

Navn
Tlf
epost@epost.com

3 6 5 1 2
5 Lagnavn

Lagleder

Navn
Tlf
epost@epost.com

2 3 4 6 1
6 Lagnavn

Lagleder

Navn
Tlf
epost@epost.com

1 4 2 5 3
3. divisjon C
nr. Lagnavn Dato: 5/11 3/12 14/1 4/2 4/3
Runde: 1 2 3 4 5
Grå rute, betyr at dette laget har hjemmekamp og sort på førstebord.
Eksempel: Lag nr 1. har hjemmekamp og svart på førstebord i runde 1, 2 og 4
1 Lagnavn

Lagleder

Navn
Tlf
epost@epost.com

6 2 3 4 5
2 Lagnavn

Lagleder

Navn
Tlf
epost@epost.com

5 1 6 3 4
3 Lagnavn

Lagleder

Navn
Tlf
epost@epost.com

4 5 1 2 6
4 Lagnavn

Lagleder

Navn
Tlf
epost@epost.com

3 6 5 1 2
5 Lagnavn

Lagleder

Navn
Tlf
epost@epost.com

2 3 4 6 1
6 Lagnavn

Lagleder

Navn
Tlf
epost@epost.com

1 4 2 5 3
3. divisjon D
nr. Lagnavn Dato: 5/11 3/12 14/1 4/2 4/3
Runde: 1 2 3 4 5
Grå rute, betyr at dette laget har hjemmekamp og sort på førstebord.
Eksempel: Lag nr 1. har hjemmekamp og svart på førstebord i runde 1, 2 og 4
1 Lagnavn

Lagleder

Navn
Tlf
epost@epost.com

6 2 3 4 5
2 Lagnavn

Lagleder

Navn
Tlf
epost@epost.com

5 1 6 3 4
3 Lagnavn

Lagleder

Navn
Tlf
epost@epost.com

4 5 1 2 6
4 Lagnavn

Lagleder

Navn
Tlf
epost@epost.com

3 6 5 1 2
5 Lagnavn

Lagleder

Navn
Tlf
epost@epost.com

2 3 4 6 1
6 Lagnavn

Lagleder

Navn
Tlf
epost@epost.com

1 4 2 5 3
4. divisjon A
nr. Lagnavn Dato: 5/11 3/12 14/1 4/2 4/3
Runde: 1 2 3 4 5
Grå rute, betyr at dette laget har hjemmekamp og sort på førstebord.
Eksempel: Lag nr 1. har hjemmekamp og svart på førstebord i runde 1, 2 og 4
1 Lagnavn

Lagleder

Navn
Tlf
epost@epost.com

6 2 3 4 5
2 Lagnavn

Lagleder

Navn
Tlf
epost@epost.com

5 1 6 3 4
3 Lagnavn

Lagleder

Navn
Tlf
epost@epost.com

4 5 1 2 6
4 Lagnavn

Lagleder

Navn
Tlf
epost@epost.com

3 6 5 1 2
5 Lagnavn

Lagleder

Navn
Tlf
epost@epost.com

2 3 4 6 1
6 Lagnavn

Lagleder

Navn
Tlf
epost@epost.com

1 4 2 5 3
4. divisjon B
nr. Lagnavn Dato: 5/11 3/12 14/1 4/2 4/3
Runde: 1 2 3 4 5
Grå rute, betyr at dette laget har hjemmekamp og sort på førstebord.
Eksempel: Lag nr 1. har hjemmekamp og svart på førstebord i runde 1, 2 og 4
1 Lagnavn

Lagleder

Navn
Tlf
epost@epost.com

6 2 3 4 5
2 Lagnavn

Lagleder

Navn
Tlf
epost@epost.com

5 1 6 3 4
3 Lagnavn

Lagleder

Navn
Tlf
epost@epost.com

4 5 1 2 6
4 Lagnavn

Lagleder

Navn
Tlf
epost@epost.com

3 6 5 1 2
5 Lagnavn

Lagleder

Navn
Tlf
epost@epost.com

2 3 4 6 1
6 Lagnavn

Lagleder

Navn
Tlf
epost@epost.com

1 4 2 5 3
4. divisjon c
nr. Lagnavn Dato: 5/11 3/12 14/1 4/2 4/3
Runde: 1 2 3 4 5
Grå rute, betyr at dette laget har hjemmekamp og sort på førstebord.
Eksempel: Lag nr 1. har hjemmekamp og svart på førstebord i runde 1, 2 og 4
1 Lagnavn

Lagleder

Navn
Tlf
epost@epost.com

6 2 3 4 5
2 Lagnavn

Lagleder

Navn
Tlf
epost@epost.com

5 1 6 3 4
3 Lagnavn

Lagleder

Navn
Tlf
epost@epost.com

4 5 1 2 6
4 Lagnavn

Lagleder

Navn
Tlf
epost@epost.com

3 6 5 1 2
5 Lagnavn

Lagleder

Navn
Tlf
epost@epost.com

2 3 4 6 1
6 Lagnavn

Lagleder

Navn
Tlf
epost@epost.com

1 4 2 5 3
4. divisjon d
nr. Lagnavn Dato: 5/11 3/12 14/1 4/2 4/3
Runde: 1 2 3 4 5
Grå rute, betyr at dette laget har hjemmekamp og sort på førstebord.
Eksempel: Lag nr 1. har hjemmekamp og svart på førstebord i runde 1, 2 og 4
1 Lagnavn

Lagleder

Navn
Tlf
epost@epost.com

6 2 3 4 5
2 Lagnavn

Lagleder

Navn
Tlf
epost@epost.com

5 1 6 3 4
3 Lagnavn

Lagleder

Navn
Tlf
epost@epost.com

4 5 1 2 6
4 Lagnavn

Lagleder

Navn
Tlf
epost@epost.com

3 6 5 1 2
5 Lagnavn

Lagleder

Navn
Tlf
epost@epost.com

2 3 4 6 1
6 Lagnavn

Lagleder

Navn
Tlf
epost@epost.com

1 4 2 5 3
4. divisjon E
nr. Lagnavn Dato: 5/11 3/12 14/1 4/2 4/3
Runde: 1 2 3 4 5
Grå rute, betyr at dette laget har hjemmekamp og sort på førstebord.
Eksempel: Lag nr 1. har hjemmekamp og svart på førstebord i runde 1, 2 og 4
1 Lagnavn

Lagleder

Navn
Tlf
epost@epost.com

6 2 3 4 5
2 Lagnavn

Lagleder

Navn
Tlf
epost@epost.com

5 1 6 3 4
3 Lagnavn

Lagleder

Navn
Tlf
epost@epost.com

4 5 1 2 6
4 Lagnavn

Lagleder

Navn
Tlf
epost@epost.com

3 6 5 1 2
5 Lagnavn

Lagleder

Navn
Tlf
epost@epost.com

2 3 4 6 1
6 Lagnavn

Lagleder

Navn
Tlf
epost@epost.com

1 4 2 5 3

Lagledere

1911 2

Johannes Luangtep Kvisla
91738080
johanneskvisla@gmail.com

1911 3

Johannes Luangtep Kvisla
91738080
johanneskvisla@gmail.com

1911 4

Johannes Luangtep Kvisla
91738080
johanneskvisla@gmail.com

1911 5

Johannes Luangtep Kvisla
91738080
johanneskvisla@gmail.com

1911 6

Johs. R. Kjeken
90 50 50 71
jrkjeken@online.no

1911 7

Johs. R. Kjeken
90 50 50 71
jrkjeken@online.no

Akademisk 2

Eirik Løveid

eriklveid@gmail.com

Bærum 1

Bjørn Haveland
91339939
Bjoernih@online.no

Bærum 2

Bjørn Flåtrud
996 18 686
bf@innosurge.com

Caissa

Pål Farmen
92818660
palfarmen@sfjbb.net

Drammens Tigers

Lars Hjelmås
93429044
Larshjelmaas@gmail.com

Drammens 2

Håvard Aarvik-Hansen
98 14 64 61
hovard1999@gmail.com

Eidsvoll 1

Frode Aasgaard
95269734
frode.aasgaard74@gmail.com

Eidsvoll 2

Frode Aasgaard
95269734
frode.aasgaard74@gmail.com

Follo 1

Per Lea
45853194
sjakkper@gmail.com

Follo 2

Per Lea
45853194
sjakkper@gmail.com

Follo 3

Per Lea
45853194
sjakkper@gmail.com

Fredriksstad 1

Jon Anders Stabbetorp
41908311
Jon.Anders@stabbetorp.no

Fredriksstad 2

Rolf Livendahl
97687051
rolf.livendahl@gmail.com

Fredriksstad 2

Per Øistein Nordtug
47663014
barsk91@hotmail.com

Gjøvik 1

Jonas Berger
48308150
jonas.christoffer.berger@gmail.com

Gjøvik 2

Jonas Berger
48308150
jonas.christoffer.berger@gmail.com

Groruddalen 1

Benjamin Fjellheim
94505049
benjaminfjellheim@hotmail.com

Groruddalen 2

Ove Johansen
97651369
ovejo1@online.no

Groruddalen 3

Trond Nygård
906 26 367
tro-ny2@online.no

Hamar

Jan Ivar Ulekleiv
45662929
j.i.ulekleiv@gmail.com

Horten

Tom Richard Evensen
90918597
trichaev@gmail.com

Hønefoss 1

Roger Østebø
41407410
roger@leiv-vidar.no

Hønefoss 2

Roger Østebø
41407410
roger@leiv-vidar.no

Indre Østfold

Eldin David
95085751
eldind@outlook.com

Kampen 1

Jan Henrik Ytteborg
970 37 898
janhen@gmail.com

Kampen 2

Asle Jørgensen
412 19 137
aslecato@online.no

Kirkegata

Rudolf Steinkellner
46764041
rudolf.steinkellner@gmail.com

Klyve

 

Konsvinger

Christian Sandberg
99339810
christian.sandberg21@gmail.com

Konnerud 1

Anders Nilsson Aure
41302037
anders@aure.name

Konnerud 2

Roger Løvaas
91168943
roloevaa@online.no

Kragerø

Truls R Jørgensen
91714450
truls.jorgensen@fiber.no

Larvik 1

Thomas Gjerken Larsen
90961201
thogjer@online.no/thomas.g.larsen@dhl.com

Lillestrøm

Zdenek Barton
90913706
zdnkbrtn@gmail.com

Lørenskog

Arne Hugo Bøe
92648121
hugoboe@hotmail.com

Modum

Per-Erik Evensen
97599107
per-erik.evensen@econpartner.no

Modum 2

Per-Erik Evensen
97599107
per-erik.evensen@econpartner.no

Moss 1

Svein Rishovd
94816322
store-ri@online.no

Moss 2

Jonatan M. Andersen
95976686
sjakkjonis@hotmail.com

Moss 3

Kjeld Christensen
48024394
kjeldison1@gmail.com

Nes

Joshua Paul Schmidt
93676100
uiojps@icloud.com

Nittedal

Patrick Elphinstone
97646947
patrick.elphinstone@gmail.com

Nittedal 2

Patrick Elphinstone
97646947
patrick.elphinstone@gmail.com

Nordstrand 2

Bror Thanke
92647320
brort@online.no

Nordstrand 3

Lars Johansen
95734430
lars.johansen@fastmail.com

Nordstrand 4

Runar Mathisen
99315460
runar.mathisen@sft.no

Nordstrand 5

Cornelius Kvendseth
41351493
cornelius.kvendseth@gmail.com

Nordstrand 6

Jussi Dyrnes
97653345
j.dyr@online.no

Nordstrand 7

Tom Brentebråten
91876915
tbrenteb@getmail.no

Nordstrand 8

Erlend Sæteren
90995038
erlend.saeteren@gmail.com

OSS-andrelag 2

Martin Østtveit
91693552
spiker_martin@hotmail.com

OSS voksne 3

Tommy Hansen
91330036
tommyahansen@gmail.com

OSS kvinner 4

Anastasia Edakina
47079241
anastasia.edakina@gmail.com

OSS senior 5

Torben Winther-Jensen
67531372
torben-winther.jensen@telenor.com

OSS hobby 6

Morten Rolsatd
40639378
morten.rolstad@gmail.com

OSS kadett 7

May Brith Thowsen
97964086
mayb.thowsen@gmail.com

OSS lilleputt 8

Eyvind Larre
95124634
eyvind.larre@gmail.com

OSS miniputt 9

Arne Sæle
92281478
arnesaele@gmail.com

OSS Katta 9

Eskil Ekeland Grønn
48144262
eskil0905@osloskolen.no

Porsgrun

Jarle Nlsen
47715551
jnilsen1970@gmail.com

Porsgrunn 2

Jan Ove Lorentzen
97592347
Jove-lor@online.no

Sarpsborg

Ole Kr. Førrisdahl
974 973 78
ole.k.forrisdahl@gmail.com

SOSS Selvaagbygg 1

Hans K. Harestad
40224520
hanskrogh@hotmail.com

SOSS Selvaagbygg 2

Louis Sit
90525782
louissit@broadpark.no

Stjernen 1

Aslak Haanshus
97021815
aslakh@gmail.com

Stjernen 2

Kristoffer Gressli
46554422
gressli@hotmail.com

Stjernen 3

Erik Grindbakken
90578745
erikgrindy@hotmail.com

Stjernen 4

Kristoffer Gressli
46554422
gressli@hotmail.com

Strømmen 1

Steinar Sidselrud
48290719
steinar.sidselrud@eby.oslo.kommune.no

Strømmen 2

Frank Olav Bruun
991 62 974
Frank.bruun@bym.oslo.kommune.no

Tønsberg

Tor Inge Moseid
908 74 975
timoseid@icloud.com

Ullr

Rowan Wood
90695935
rowan.wood@rikstoto.no

Vålerenga 2

Brede Kvisvik
93247500
bredealexander84@gmail.com

Vålerenga 3

Bertil Svendsen

Vålerenga 4

Tor Skaslien
92025029
tor.skaslien@met.no

Vålerenga 5

Bjørn Nytrø
93452095
bjorn.nytro@sporveien.com

Vålerenga 6

Anders Ellbro
46894109
anders.ellbro@sporveien.com