Østlandsserien 2016/2017

RESULTATLISTER

1. divisjon
2. divisjon A   2. divisjon B
3. divisjon A   3. divisjon B   3. divisjon C   3. divisjon D
4. divisjon A   4. divisjon B   4. divisjon C   4. divisjon D   4. divisjon E

1. divisjon Østlandsserien
Dato: 29/10 30/10 4/12 15/1 15/1 4/2 5/2 4/3 5/3
nr. Runde: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1  Sarpsborg 10 2 3 4 5 6 7 8 9
2  Hønefoss 1 9 1 10 3 4 5 6 7 8
3  Nordstrand 2 8 9 1 2 10 4 5 6 7
4  OSS andrelag 7 8 9 1 2 3 10 5 6
5  Akademisk 6 7 8 9 1 2 3 4 10
6  Moss 1 5 10 7 8 9 1 2 3 4
7  Drammens Tigers 4 5 6 10 8 9 1 2 3
8  SOSS 1 3 4 5 6 7 10 9 1 2
9  Fredriksstad 1 2 3 4 5 6 7 8 10 1
10  1911 2 1 6 2 7 3 8 4 9 5
2. divisjon A
NB:  Runde 2 og 3 i en standard Berger er byttet om!
nr. Lagnavn Dato: 30/10 4/12 14/1 15/1 5/2 4/3 5/3
Runde: 1 2 3 4 5 6 7
Startnummer som står til venstre i en rute betyr at det laget som har dette nummeret har hjemmekamp, og svart på første bord. Startnummeret som står til høyre i en rute betyr bortekamp og hvit på første bord.
Eksempel: I første runde har lag nr. 2 hjemmekamp og svart på første bord mot lag nr. 7.
1  Vålerenga 3 8 3 2 4 5 6 7
2  Nittedal 7 8 1 3 4 5 6
3  Strømmen 1 6 1 7 2 8 4 5
4  Nordstrand 5 5 7 6 1 2 3 8
5  Nordstrand 3 4 6 8 7 1 2 3
6  OSS voksne 3 5 4 8 7 1 2
7  Follo 1 2 4 3 5 6 8 1
8  Lørenskog 1 2 5 6 3 7 4
2. divisjon B
NB:  Runde 2 og 3 i en standard Berger er byttet om!
nr. Lagnavn Dato: 30/10 4/12 14/1 15/1 5/2 4/3 5/3
Runde: 1 2 3 4 5 6 7
Startnummer som står til venstre i en rute betyr at det laget som har dette nummeret har hjemmekamp, og svart på første bord. Startnummeret som står til høyre i en rute betyr bortekamp og hvit på første bord.
Eksempel: I første runde har lag nr. 2 hjemmekamp og svart på første bord mot lag nr. 7.
1 Vålerenga 2 8 3 2 4 5 6 7
2 Nordstrand 4 7 8 1 3 4 5 6
3 Modum 1 6 1 7 2 8 4 5
4 Bærum 1 5 7 6 1 2 3 8
5 Caissa 1 4 6 8 7 1 2 3
6 OSS kvinner 3 5 4 8 7 1 2
7 1911 3 2 4 3 5 6 8 1
8 Stjernen 1 1 2 5 6 3 7 4
3. divisjon A
nr. Lagnavn Dato: 30/10 4/12 15/1 5/2 5/3
Runde: 1 2 3 4 5
Startnummer som står til venstre i en rute betyr at det laget som har dette nummeret har hjemmekamp, og svart på første bord. Startnummeret som står til høyre i en rute betyr bortekamp og hvit på første bord.
Eksempel: I første runde har lag nr. 2 hjemmekamp og svart på første bord mot lag nr. 5.
1  Larvik 1 6 2 3 4 5
2  Konnerud 1 5 1 6 3 4
3  Drammen 2 4 5 1 2 6
4  Tønsberg 3 6 5 1 2
5  Porsgrunn 1 2 3 4 6 1
6  Caissa 2 1 4 2 5 3
3. divisjon B
nr. Lagnavn Dato: 30/10 4/12 15/1 5/2 5/3
Runde: 1 2 3 4 5
Startnummer som står til venstre i en rute betyr at det laget som har dette nummeret har hjemmekamp, og svart på første bord. Startnummeret som står til høyre i en rute betyr bortekamp og hvit på første bord.
Eksempel: I første runde har lag nr. 2 hjemmekamp og svart på første bord mot lag nr. 5.
1  Grorudddalen 1 6 2 3 4 5
2  Kampen 1 5 1 6 3 4
3  Fredriksstad 2 4 5 1 2 6
4  Follo 2 3 6 5 1 2
5  Moss 2 2 3 4 6 1
6  OSS senior 1 4 2 5 3
3. divisjon C
nr. Lagnavn Dato: 30/10 4/12 15/1 5/2 5/3
Runde: 1 2 3 4 5
Startnummer som står til venstre i en rute betyr at det laget som har dette nummeret har hjemmekamp, og svart på første bord. Startnummeret som står til høyre i en rute betyr bortekamp og hvit på første bord.
Eksempel: I første runde har lag nr. 2 hjemmekamp og svart på første bord mot lag nr. 5.
1  SOSS 2 6 2 3 4 5
2  Strømmen 2 5 1 6 3 4
3  Hønefoss 2 4 5 1 2 6
4  1911 4 3 6 5 1 2
5  Nordstrand 6 2 3 4 6 1
6  OSS kadett 1 4 2 5 3
3. divisjon D
nr. Lagnavn Dato: 30/10 4/12 15/1 5/2 5/3
Runde: 1 2 3 4 5
Startnummer som står til venstre i en rute betyr at det laget som har dette nummeret har hjemmekamp, og svart på første bord. Startnummeret som står til høyre i en rute betyr  bortekamp og hvit på første bord.
Eksempel: I første runde har lag nr. 2 hjemmekamp og svart på første bord mot lag nr. 5.
1  Ullr 6 2 3 4 5
2  Hamar 5 1 6 3 4
3  Eidsvoll 4 5 1 2 6
4  Follo 3 3 6 5 1 2
5  OSS hobby 2 3 4 6 1
6  Lillestrøm 1 4 2 5 3
4. divisjon A
nr. Lagnavn Dato: 30/10 4/12 15/1 5/2 5/3
Runde: 1 2 3 4 5
Startnummer som står til venstre i en rute betyr at det laget som har dette nummeret har hjemmekamp, og svart på første bord. Startnummeret som står til høyre i en rute betyr bortekamp og hvit på første bord.
Eksempel: I første runde har lag nr. 2 hjemmekamp og svart på første bord mot lag nr. 5.
1  Klyve 6 2 3 4 5
2  Kragerø 5 1 6 3 4
3  Holmestrand 4 5 1 2 6
4  Horten 3 6 5 1 2
5  Porsgrunn 2 2 3 4 6 1
6 1 4 2 5 3
4. divisjon B
nr. Lagnavn Dato: 30/10 4/12 15/1 5/2 5/3
Runde: 1 2 3 4 5
Startnummer som står til venstre i en rute betyr at det laget som har dette nummeret har hjemmekamp, og svart på første bord. Startnummeret som står til høyre i en rute betyr bortekamp og hvit på første bord.
Eksempel: I første runde har lag nr. 2 hjemmekamp og svart på første bord mot lag nr. 5.
1  Indre Østfold 6 2 3 4 5
2  Kampen 2 5 1 6 3 4
3  Vålerenga 6 4 5 1 2 6
4  1911 7 3 6 5 1 2
5  Moss 3 2 3 4 6 1
6  Kirkegata 1 4 2 5 3
4. divisjon C
nr. Lagnavn Dato: 30/10 4/12 15/1 5/2 5/3
Runde: 1 2 3 4 5
Startnummer som står til venstre i en rute betyr at det laget som har dette nummeret har hjemmekamp, og svart på første bord. Startnummeret som står til høyre i en rute betyr bortekamp og hvit på første bord.
Eksempel: I første runde har lag nr. 2 hjemmekamp og svart på første bord mot lag nr. 5.
1  Modum 2 6 2 3 4 5
2  Konnerud 2 5 1 6 3 4
3  Vålerenga 4 4 5 1 2 6
4  1911 5 3 6 5 1 2
5  OSS lilleputt 2 3 4 6 1
6  Bærum 2 1 4 2 5 3
4. divisjon D
nr. Lagnavn Dato: 30/10 4/12 15/1 5/2 5/3
Runde: 1 2 3 4 5
Startnummer som står til venstre i en rute betyr at det laget som har dette nummeret har hjemmekamp, og svart på første bord. Startnummeret som står til høyre i en rute betyr bortekamp og hvit på første bord.
Eksempel: I første runde har lag nr. 2 hjemmekamp og svart på første bord mot lag nr. 5.
1  Groruddalen 2 6 2 3 4 5
2  Stjernen 2 5 1 6 3 4
3  Nordstrand 8 4 5 1 2 6
4  Follo 4 3 6 5 1 2
5  Vålerenga 5 2 3 4 6 1
6  Bærum 3 1 4 2 5 3
4. divisjon E
nr. Lagnavn Dato: 30/10 4/12 15/1 5/2 5/3
Runde: 1 2 3 4 5
Startnummer som står til venstre i en rute betyr at det laget som har dette nummeret har hjemmekamp, og svart på første bord. Startnummeret som står til høyre i en rute betyr bortekamp og hvit på første bord.
Eksempel: I første runde har lag nr. 2 hjemmekamp og svart på første bord mot lag nr. 5.
1  Gjøvik 1 6 2 3 4 5
2  Stjernen 3 5 1 6 3 4
3  Nordstrand 7 4 5 1 2 6
4  1911 6 3 6 5 1 2
5  OSS miniputt 2 3 4 6 1
6 1 4 2 5 3

Lagledere

1911 2

Johannes Luangtep Kvisla
91738080
johanneskvisla@gmail.com

1911 3

Johannes Luangtep Kvisla
91738080
johanneskvisla@gmail.com

1911 4

Johannes Luangtep Kvisla
91738080
johanneskvisla@gmail.com

1911 5

Johannes Luangtep Kvisla
91738080
johanneskvisla@gmail.com

1911 6

Johs. R. Kjeken
90 50 50 71
jrkjeken@online.no

1911 7

Johs. R. Kjeken
90 50 50 71
jrkjeken@online.no

Akademisk 1

Øystein Hole
99215831
yhole@getmail.no

Bærum 1

Bjørn Haveland
91339939
Bjoernih@online.no

Bærum 2

Bjørn Flåtrud
996 18 686
bf@innosurge.com

Bærum 3

Monica Hestvik
980 37 429
monicahestvik@yahoo.no

Caissa 1

Pål Farmen
92818660
palfarmen@sfjbb.net 

Caissa 2

Jørund Løbach Jørgensen
930 66 225
adert90@gmail.com

Drammens Tigers

Terje Eriksen
900 68 560
terje.eriksen@ebnett.no

Drammens 2

Ragnar Edvardsen
996 19 019
ragedvar@online.no

Eidsvoll

Frode Aasgaard
95269734
frode.aasgaard74@gmail.com

Follo 1

Per Lea
45853194
sjakkper@gmail.com

Follo 2

Per Lea
45853194
sjakkper@gmail.com

Follo 3

Per Lea
45853194
sjakkper@gmail.com

Follo 4

Per Lea
45853194
sjakkper@gmail.com

Fredriksstad 1

Holger Blauhut
94495025
notis@notisblokk.de

Fredriksstad 2

Rolf Livendahl
97687051
rolf.livendahl@gmail.com

Gjøvik

Andreas Wetzel
41274614
andreas-wetzel@hotmail.com

Groruddalen 1

Ove Johansen
97651369
ovejo1@online.no

Groruddalen 2

Trond Nygård
906 26 367
tro-ny2@online.no

Hamar

Jan Ivar Ulekleiv
45662929
j.i.ulekleiv@gmail.com

Holmestrand

Richard Madsen
41854659
richardmads@gmail.com

Horten

Tom Richard Evensen
90918597
trichaev@gmail.com

Hønefoss 1

Roger Østebø
41407410
roger@leiv-vidar.no

Hønefoss 2

Roger Østebø
41407410
roger@leiv-vidar.no

Indre Østfold

Eldin David
95085751
eldind@outlook.com

Kampen 1

Kristoffer Gressli
46554422
gressli@hotmail.com

Kampen 2

Ole Petter Pedersen
90057640
oleppedersen@gmail.com

Kirkegata

Rudolf Steinkellner
46764041
rudolf.steinkellner@gmail.com

Klyve

Dag Rune Pedersen
41625146
peddrp@gmail.com

Konnerud 1

Roger Løvaas
91168943
roloevaa@online.no

Konnerud 2

Roger Løvaas
91168943
roloevaa@online.no

Kragerø

Truls R Jørgensen
91714450
truls.jorgensen@fiber.no

Larvik 1

Thomas Gjerken Larsen
90961201
thogjer@online.no/thomas.g.larsen@dhl.com

Lillestrøm

Zdenek Barton
90913706
zdnkbrtn@gmail.com

Lørenskog

Aidin Afsari-Rad
46904903
aidin@live.no

Modum

Per-Erik Evensen
97599107
per-erik.evensen@econpartner.no

Modum 2

Per-Erik Evensen
97599107
per-erik.evensen@econpartner.no

Moss 1

Svein Rishovd
94816322
store-ri@online.no

Moss 2

Arnstein Johansen
91630530
arnstein@imedia.as

Moss 3

Kjeld Christensen
48024394
kjeldison1@gmail.com

Nittedal

Patrick Elphinstone
97646947
patrick.elphinstone@gmail.com

Nordstrand 2

Bror Thanke
92647320
brort@online.no

>Nordstrand 3

Lars Johansen
95734430
lars.johansen@fastmail.com

Nordstrand 4

Cornelius Kvendseth
41351493
cornelius.kvendseth@gmail.com

Nordstrand 5

Jussi Dyrnes
97653345
j.dyr@online.no

Nordstrand 6

Jussi Dyrnes
97653345
j.dyr@online.no

Nordstrand 7

Hans Gaarder
90197881
hansgaarder@gmail.com

Nordstrand 8

Tom Brentebråten
91876915
tbrenteb@getmail.no

OSS-andrelag 2

Aleks Semakoff
48255731
aleks.s@online.no

OSS voksne 3

Tommy Hansen
91330036
tommyahansen@gmail.com

OSS kvinner 4

Anastasia Edakina
47079241
anastasia.edakina@gmail.com

OSS senior 5

Torben Winther-Jensen
67531372
torben-winther.jensen@telenor.com

OSS hobby 6

Matias Nesheim
99325029
matnesheim@gmail.com

OSS kadett 7

Simen Gaure
97117583
simen@gaure.no

OSS lilleputt 8

May Brith Thowsen
97964086
mayb.thowsen@gmail.com

OSS miniputt 9

Arne Sæle
92281478
arnesaele@gmail.com

Porsgrun

Petter Gjertsen
48994379
Petgje1@gmail.com

Porsgrunn 2

Frode Hansen
45471827
Frodehan@epost.no

Sarpsborg

Ole Kr. Førrisdahl
974 973 78
ole.k.forrisdahl@gmail.com

SOSS Selvaagbygg 1

Bjarne Zachariassen
91647878
bjarnezachariassen@hotmail.com

SOSS Selvaagbygg 2

Louis Sit
90525782
louissit@broadpark.no

Stjernen 1

Vegard Ramstad
46955322
vegard.ramstad@gmail.com

Stjernen 2

Erik Grindbakken
90578745
erikgrindy@hotmail.com

Stjernen 3

Bendik Johannesen
99599648
bendik@forandre.org

Strømmen 1

Steinar Sidselrud
48290719
steinar.sidselrud@eby.oslo.kommune.no

Strømmen 2

Frank Olav Bruun
991 62 974
Frank.bruun@bym.oslo.kommune.no

Tønsberg

Tor Inge Moseid
908 74 975
tim@tonsberg.kommune.no

Ullr

Odd Pedersen
48238231
odd-k-p@online.no

Vålerenga 2

Odin Blikra Vea
90782505
odinbv@gmail.com

Vålerenga 3

Magnus Danielsen
47441714
magnusd@hotmail.com

Vålerenga 4

Bjørn Nytrø
93452095
bjorn.nytro@sporveien.com

Vålerenga 5

Tor Skaslien
92025029
tor.skaslien@met.no

Vålerenga 6

Bjørn Nytrø
93452095
bjorn.nytro@sporveien.com