Innmelding av saker til NSFs 97. kongress

Logo NSFKun saker som er meldt til NSF via skjema under er sikret å bli behandlet av kongressen.

Felter markert med stjerne er obligatorisk for å få sendt inn skjema.

Frist for å sende inn saker til NSFs 97. kongress er 8. april 2018. Se innkalling til kongressen her.

Meld inn saker til NSFs kongress:

Forslagsstiller er:
Forslaget stilles av klubb v/styrevedtak el. årsmøtevedtakForslaget stilles av krets v/styrevedtak el. årsmøtevedtakForslaget stilles av et utvalg i Norges SjakkforbundForslaget stilles av et medlem i Norges Sjakkforbund