Tilbake til Seriesjakken

Gjestespillere 2023-2024

  • Det er i hver serierunde anledning til å bruke inntil 2 spillere som er hovedmedlem i en klubb som IKKE stiller lag i seriesjakken
  • Spillere som man ønsker å benytte, må være NSF i hende senest en uke før første serierunde. Oversikten over disse spillerne offentliggjøres under.
  • Disse spillerne kan kun representere en klubb i løpet av samme sesong etter denne ordningen.
  • § 6.1, som bl.a. sier” Minst 2/3 av spillerne på et lag må være registrert som norsk i FIDE” vil fortsatt gjelde.

Liste over Gjestespillere

Spiller for Navn og klubb

Konnerud Tempo

Svein Erik Lurdalen, Kongsberg

Nordstrand

Karim Ali, Fribonden

Follo

Storm Killi, Vestby

Sarpsborg

Ragnar Knudsen, Halden

Sarpsborg

Said-Ali Omar, Halden