I flere fengsler rundt om i landet merker de stor forskjell på miljøet etter at de innsatte begynte å spille sjakk.

Sjakk og fengsel er en perfekt match! Da vi lanserte vår satsing på fengsler våren 2020, ble vi gjort klar over at det allerede ble spilt en del sjakk i norske fengsler, men at mange hadde behov for mer materiell og kompetanse. Flere av fengslene som har startet med sjakk har rapportert tilbake at det har hatt en positiv innvirkning på miljøet, og at de innsatte opplever sjakk som en meningsfull hobby og et pusterom fra livet ellers bak murene.

Rundt halvparten av alle landets fengsler har mottatt sjakkutstyr og inspirasjon fra Sjakk & Samfunn.

Påmelding Sjakk & Samfunn

Leveringsadresse
Kontaktperson *
Ønsket velkomstpakke *