Tilbake til Samfunn

Våre prosjekter

Noe av det aller fineste med sjakk er at det kan spilles av alle. Det er et spill som bygger bro mellom mennesker, uavhengig av bakgrunn, kultur, kjønn, alder og funksjonsevne. Dette har vi vært så heldig å få se og oppleve gjennom våre prosjekter. Siden oppstarten i 2019 har vi jobbet for at flere samfunnsområder skal kunne bruke sjakk til å skape inkluderende aktiviteter og møteplasser. Dette gjør vi gjennom å dele ut sjakkutstyr og inspirasjon, og gjennom veiledning og oppfølging av våre samarbeidspartnere.

Våre første samarbeidspartnere var bibliotekene. Vi lærte mye av dette samarbeidet og modellen vår har utviklet seg siden den gang. Det er naturlig at et prosjekt utvikler seg, men grunnideen vår er fortsatt den samme – legge til rette for mer sjakkglede gjennom å gi samfunnsaktører det utstyret de trenger.

Våren 2022 lanserer vi en satsning på fritidsklubber, samtidig som vi setter i gang med et spennende landsomfattende prosjekt – nemlig sjakkbenker. I løpet av 2022 vil det dukke opp sjakkbenker i byer og bygder rundt omkring i Norge. Vi tror dette kan bidra til å skape unike møteplasser og masse sjakkaktivitet på tvers av bakgrunn. Det fineste med sjakk er jo at det kan spilles av nettopp alle.

Du kan lese mer om de ulike prosjektene våre under.

DSC01871 3

Fritidsklubber

Vi i Sjakk & Samfunn ønsker våren 2022 å samarbeide med fritidsklubber om å skape lavterskel sjakktilbud for ungdom.

Les mer
Boy 2756201 1920

Mental helse

Sjakk er godt egnet til å skape møteplasser som bidrar til å forebygge ensomhet, isolasjon og psykiske problemer. Lokallag i Mental Helse og andre innen samme område kan motta utstyr og inspirasjon fra Sjakk & Samfunn.

Les mer
Senior

Eldreomsorg

Det er aldri for sent å lære seg sjakk! Sjakk er sosialt, god trening for hjernen og gøy å lære. Seniorsentre og andre som jobber med å skape tilbud for eldre kan motta utstyr og inspirasjon fra Sjakk & Samfunn.

Les mer
Bibliotek

Bibliotek

Bibliotekene i Norge utvikler seg i en spennende retning mot å være en viktig møteplass for ulike samfunnsgrupper. Da passer sjakk godt inn. Bibliotek kan motta utstyr og inspirasjon fra Sjakk & Samfunn.

Les mer
Frivilligsentraler

Frivilligsentraler

Sjakk er en god og sosial aktivitet som åpner for å bli bedre kjent med hverandre på tvers av kultur, bakgrunn og alder. Frivilligsentraler kan motta utstyr og inspirasjon fra Sjakk & Samfunn.

Les mer
Oslo fengsel 775x1024

Kriminalomsorg

I flere fengsler rundt om i landet merker de stor forskjell på miljøet etter at de innsatte begynte å spille sjakk. Fengsler og andre som jobber innen kriminalomsorgen kan motta utstyr og inspirasjon fra Sjakk & Samfunn.

Les mer
Rusomsorg

Rusomsorg

Sjakk er en meningsfull hobby og kan være en inngang til nye miljøer. Aktivitetssentre og institusjoner tilknyttet rusomsorgen kan motta utstyr og inspirasjon fra Sjakk & Samfunn.

Les mer