Tilbake til ressurser

Slik spiller du sjakk

Sjakk spilles mellom to parter, én har de lyse brikkene og én de mørke. De kalles derfor hvit og svart. Spillet, eller partiet, foregår på den måten at hvit og svart trekker annenhver gang. Det er alltid hvit som begynner.

Ved partiets begynnelse skal brikkene alltid stilles på samme måte.

Diagram1

Dette kalles utgangsstillingen. Legg merke til at:

 • Begge spillere har et hvitt felt i høyre hjørne.
 • Hvit dronning står på hvitt felt, og svarts dronning står på svart felt.

Brettet

Brettet er oppdelt i felter. For å få bedre oversikt er annethvert felt laget lyst og mørkt (eller hvitt og svart).

Diagram2

Linjer

Rekken av de felt som ligger etter hverandre oppover brettet danner en linje. Her ligger piler langs a- og b-linjene. Over de andre bokstavene finner du de andre linjene.

Rader

Rekken av felt bortover kaller vi rader. På diagrammet (eller ”bildet”) er det piler på 7. og 8. rad. Et kjent sjakkblad for unge heter ”Førsteraden”. Finner du 1. rad her?

Diagonaler

Feltene av samme farge henger sammen i diagonaler. Diagonalene går på skrå på brettet. På diagrammet ser du to av dem avmerket. Finner du flere?

Brikkene

Modern Staunton

Hver spiller har 16 brikker når spillet begynner:

1 konge, 1 dronning, 2 tårn, 2 springere, 2 løpere, 8 bønder

Kongen

Den viktigste brikken på brettet er kongen. Den går ett skritt om gangen, i hvilken retning den vil. Kongen kan aldri gå til et felt der den blir stående angrepet av motstanderens brikker (dette kalles at kongen står i sjakk).

På diagrammet kan ingen av kongene gå til rutene med både kryss og runding. Kongene har aldri lov til å stå inntil hverandre! Kryssene viser hvor den svarte kongen kan gå. Rundingene viser hvor den hvite kongen kan gå.

Diagram3

Dronningen

Dronningen er den sterkeste brikken på brettet, fordi den kan gå og slå i alle retninger. Det vil si at den kan gå og slå langs rader, linjer og diagonaler.

På diagrammet på neste side ser du at dronningen kan velge mellom 27 forskjellige trekk. Den kan altså gi til alle feltene hvor det er kryss.

Diagram4

Tårnet

I utgangsstillingen står de fire tårnene i hvert sitt hjørne på Sjakkbrettet. De ser ut som tårn på en borg.

Det er lett å lære hvordan tårnet går: Det går bare rett fra eller tilbake langs linjene og radene. Tårnet kan gå så langt det er fri bane. Står en av motstanderens brikker i veien, kan tårnet slå denne, eller stanse på feltet foran.

Kryssene viser hvor tårnet kan gå. Her kan tårnet slå svart løper!

Diagram5

Løpere

Løpere går og slår på skrå – altså langs diagonalene.

Den kan gå over så mange felter den vil, hvis ikke noen brikker står i veien.

Løpere er raske i vendingen og liker seg best i åpent farvann!

Diagram6

Hvis svart er i trekket her kan hans løper slå ut det øverste hvite tårnet.

Men hvit har et tårn til og dette kan ta igjen løperen som «hevn».

Det må du som svart ta med i beregningen.

Hesten / Springeren

Hesten – eller springeren som den gjerne kalles - er den mest fargerike brikken fordi den kan hoppe over andre brikker. Samtidig er springere litt vanskelig. Den hopper nemlig «to fram og en til siden». Litt lettere å huske blir det kanskje hvis du tenker på bokstaven L når du skal gå med springeren. Du kan alltid lage en L der hvor springeren skal gå.

Springeren kan gå til alle felt med kryss. Altså kan den hoppe over bøndene og slå svarts tårn.

Springeren er den eneste brikken som kan hoppe over andre, både motstandere og lagkamerater. Motstandere den hopper over blir ikke slått, bare den som står på det feltet springeren lander på.

Diagram7

Bonden

Bonden er en rar brikke. Den går aldri tilbake, bare framover.

I første trekk kan den gå enten ett eller to sktitt, senere bare ett skritt om gangen.

Bonden går altså rett fram, men den slår på skrå.

I Diagrammet kan den som er i trekket velge mellom å slå motstanderens bonde eller å gå forbi.

En bonde som klarer å gå over hele brettet uten å bli slått belønnes godt. Den kan da forvandles (byttes ut med) til hvilken som helst annen brikke av egen farge – bortsett fra konge, selvfølgelig.

Diagram8

Oppsummering

Vi kan huske på disse reglene for hvordan brikker går og slår:

 1. En kan ikke hoppe over egne eller motstanderens brikker. Her er springeren unntaket.
 2. Egne brikker kan ikke slås.
 3. Den brikken som slår, settes på det feltet den slåtte brikken sto på. Denne brikken fjernes fra brettet og er ute av spillet.
 4. Vanligvis er det ingen tvang å slå, vi har jo som oftest flere trekk å velge mellom.

Sjakk og Matt

Hva betyr «Sjakk»?

«Sjakk» betyr a kongen er angrepet av en av motstanderens brikker.

På diagrammet er svart konge angrepet av hvits dronning.

Diagram9

Det finner tre måter å unnvike sjakk på:

 1. Kongen kan flytte seg unna angrepet fra brikken som truer.
 2. man kan slå brikken som truer kongen.
 3. man kan sette en brikke mellom kongen og brikken som angriper.

I diagrammet kan du som svart altså velge mellom å slå den hvit løperen, sette løperen mellom kongen og dronningen eller å gå vekk med kongen.

Hva betyr «matt»?

«Matt» (eller sjakk matt) betyr at kongen er tatt til fange. Kongen står i sjakk og er kommer seg ikke unna. I diagrammet kan den svarte kongen ikke flyttes, den hvite dronningen kan ikke slås og det kan ikke settes noen brikker mellom kongen og dronningen.

‘Svart er sjakk matt, og hvit har vunnet spillet.

Diagram10

Remis

Remis er et fransk ord sjakkspillere bruker i stedet for uavgjort.

På fem forskjellige måter kan et sjakkparti ende remis:

 1. Når samme stilling har oppstått på brettet tre ganger.
 2. Når det ikke er nok brikker igjen på brettet til å sette sjakk matt. Dette gjelder ved:
  1. konge mot konge
  2. konge mot konge og løper eller konge og springer.
  3. konge og løper mot konge og løper med begge løperne på felt av samme farge.
 3. Når det er gjort 50 trekk i rekkefølge uten at det har vært slått en brikke eller at en bonde er flyttet.
 4. Ved avtale mellom spillerne
 5. Når den spiller som er i trekket ikke kan gjøre noe lovlig trekk og kongen hans ikke står i sjakk. Kongen er da patt, og spillet er straks remis. I diagrammet er svart patt:
Diagram11

Andre regler

Rokade

Rokade er et trekk i sjakk der kongen og tårnet flyttes samtidig og forbi hverandre. I en rokade går kongen to ruter - til en rute i samme farge - og tårnet stiller seg på andre siden. Alt dette skjer i ett trekk. En spiller kan bare gjøre rokade en gang i hvert parti.

Man kan ikke gjøre rokade:

 • når det står en brikke mellom kongen og tårnet.
 • om kongen eller tårnet har flyttet tidligere.
 • om kongen er sjakk
 • om kongen blir stående i sjakk.
 • om kongen går over en rute som er angrepet av en av motstanderens brikker.

Bondeforvandling

Når en bonde kommer fram til sisteraden, forvandles den til dronning, tårn, løper eller springer. Man kan altså ha flere dronninger samtidig.

Rørt brikke

I sjakk gjelder det å tenke før du gjør et trekk. Har du tatt i en brikke, er du nødt til å flytte den. Hvis du har tatt i en av motstanderens brikker, må du slå den hvis du kan.

Har du flyttet en brikke, og sluppet den, er det for sent å angre. Du kan ikke ta trekket tilbake!