Ønsker du å lære sjakk på en litt annerledes måte? Minispill er enkle varianter av sjakk, ofte med færre brikker. Disse er fine å bruke som et sosialt innslag på et sjakktreff eller som del av et kurs for nybegynnere.

Førstemann over

Hver spiller har kun bønder. Hvit starter. Bonden flytter ett felt (eller to på sitt første trekk) rett frem og den slår på skrått. Du vinner om du først får en bonde til andre siden eller om mostanderen ikke kan gjøre noen trekk.

Førstemann over med konge

Dette er en utvidelse av førstemann over med en konge som del av startstillingen. Hvit starter. Kongen og bøndene flytter som i vanlig sjakk. Du vinner om du først får en bonde eller kongen til den andre siden eller om du fanger motstanderens konge.

Løper mot tre bønder

Her får du kjennskap til hvordan løperen beveger seg. Hvit starter. Bonden flytter ett felt (eller to på sitt første trekk) rett frem og den slår på skrått. Løperen går og slår på skrått. Hvit vinner om hen slår alle bøndene. Svart vinner om en av bøndene kommer til 1.-raden uten at den blir slått.

Tårn mot 5 bønder

Her spiller du med enten bønder eller et tårn. Hvit starter. Bonden flytter ett felt (eller to på sitt første trekk) rett frem og den slår på skrått. Tårnet flytter og slår i rette linjer. Hvit vinner om alle bøndene slås. Svart vinner om en av bøndene kommer til 1.-raden uten at den blir slått.

Alle mot én

Dette er et spill som første og fremst er gøy å spille sammen med andre. Startstilling for hvit er den samme som i vanlig sjakk, men svart har bare en konge. Hvit starter og skal sette matt. Svart forsøker å bli patt. Alle brikkene flytter som i vanlig sjakk.

Diskoduell

Bøndene skal på disko, men må passere hestene for å komme inn. Hvit starter og skal få så mange bønder som mulig til 8.-raden uten at springerne slår dem. Bonden flytter ett felt rett frem og den slår på skrått. Første gang en bonde flytter, kan den flytte to felt.

Rot i rekkene

Her er startstillingen feil. Hvit starter. Du skal flytte offiserene til de står i normal startstilling. Du kan ikke slå brikker eller flytte over midtlinja.

Må-slå-sjakk

Startstillingen er som i vanlig sjakk. Hvit starter. Alle brikkene flytter og slår som i vanlig sjakk. Om du kan slå én eller flere brikker, må du spille et av de trekkene. Du vinner om du mister alle brikkene dine. Om en spiller er patt, så vinner den som har færrest brikker.

Rakettsjakk

Startstillingen er som i vanlig sjakk. Alle brikkene flytter og slår som i vanlig sjakk. Hvit starter med ett trekk. Svart flytter to trekk, hvit flytter tre osv. En sjakk avslutter turen din. Du vinner når du setter matt.