Tilbake til ressurser

Forslag til NSFs Kongressen

Innmelding av saker NSFs Kongress

Forslagsstiller er:

Alle reglementer finnes her: https://www.sjakk.no/forbund/lover-og-reglementer

Ta gjerne med relevant informasjon omkring forslaget. Det bør også være lagt inn et forslag til vedtak.