Oversikt over kontingenter og avgifter i USF

USF Illustrasjon grønn

Kontingenter USF:

Forbundskontingent: 80 kr pr medlem

Kretskontingent: Se tabell under:

Krets

Totalsum

Hva

Faktura:

Oslo

90 kr

10 kr i kretskontingent + 80 kr (USF)

OSU

Akershus

90 kr

10 kr i kretskontingent + 80 kr (USF)

USF

Østfold

125 kr

45 kr i kretskontingent + 80 kr (USF)

USF

Innlandet

130 kr

50 kr i kretskontingent + 80 kr (USF)

USF

Buskerud

130 kr

50 kr i kretskontingent + 80 kr (USF)

USF

Vestfold

100 kr

20 kr i kretskontingent + 80 kr (USF)

USF

Telemark

90 kr

10 kr i kretskontingent + 80 kr (USF)

USF

Aust-Agder

80 kr

0 kr i kretskontingent + 80 kr (USF)

USF

Vest-Agder

80 kr

0 kr i kretskontingent + 80 kr (USF)

USF

Rogaland

110 kr

30 kr i kretskontingent + 80 kr (USF)

USF

Hordaland

105

25 kr i kretskontingent + 80 kr (USF)

USF

Sogn og Fjordane

80 kr

0 kr i kretskontingent + 80 kr (USF)

USF

Møre og Romsdal

105 kr

25 kr i kretskontingent + 80 kr (USF)

USF

Trøndelag

80 kr

0 kr i kretskontingent + 80 kr (USF)

USF

Troms og Nordre Nordland

90 kr

10 kr i kretskontingent + 80 kr (USF)

USF

Finnmark

90 kr

0 kr i kretskontingent + 80 kr (USF)

USF

Alle medlemmer registreres i hypersys og så fakturerer enten USF eller kretsen. Hvem som fakturerer står i kolonnen «Faktura».

Avgifter for turneringer

BGP-avgift: 10 kr pr spiller i mikroputt, miniputt, lilleputt og kadett; 25 kr pr spiller i ungdom
Avgift NM for kvinner jenter: 50 kr i elite, åpen og hobby og 10 kr pr spiller i aldersbestemte klasser
Avgift NM for skolelag: 100 kr pr lag
Avgift NM for barne- og ungdomslag: 100 kr pr lag
Avgift NM for ungdom: 20 kr pr spiller

ELO-avgift (30 kr per spiller) kommer i tillegg i de klasser som skal rates. I reglementet står det hvilke klasser som skal rates.